Mijn nieuwjaar is al naar de wuppe

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       6 months ago     213 Views     Leave your thoughts  

‘s Wos op nieuwsjaarsdag in de voornoene dat Mielten Gravee, die ol jaaren voor de prochie wrochte, zyn veeloo uut ‘t stol haalde om de burgemeester, die op de plaatse weunde, gelyk olle jaare, è nieuwjaar te gaan wenschen. ‘Je moet zien da’je entwanneer weer zyt enée’, riep zyn wuuf…’myn moeder komt van ‘n noene en je weet dat ze niet kan verdraagen dat we moeten wachten met ‘t eeten!’.

‘Oei, Oei!’, jammerde Mielten …’komt die ruttelmachiene weere…myn gelukkig nieuwjaar is ol naar de wuppe van ‘n eersten dag.’

Maar ols Mielten toe de burgemeesters kwam peinzen ‘n ie daar ol niet meer op, è kreeg daar drie, vier groote druppels en nog è grooten sigaar, zodat ‘n ol rood in zyn kam wos ols ‘n ie daar buuten kwam.

‘Ik gaan de bazinne van ‘t Zwaantje nog è nieuwjaar gaan wenschen’, zei Mielten. De fakteur en de postmeester waaren daar ol binnen en ze gerochten daar aan ‘t pinten drinken en nieuwjaar vieren dat ‘t schouwe gaf en Mielten peinsde niet op naar huus gaan. Totdat er daar olmetnekeer een op è stoel sprong en begoste zinden van ‘Lang zal ze leven..’, en meteen peinsde Mielten op zyn schoonmoeder.’

‘Verdomme ik moeten naar huus wei!’ zei Mielten.

‘Ga je gy nog op je veeloo geraakten?’, zei de bazinne…’Je zou beter te voete gaan’.

‘Het goat wel gaan’, riep Mielten en è zwaaide de markte over in vulle vitesse de straate in naar huus…maar è wos nog maar wel ‘n draai è passeerd of è reed de bordeure op, rechte teegen ‘n elektrieke staake en ‘n robbelde daar ‘t onderste booven. Miete Snetters zag het djuuste gebeuren….

‘Maar Mielten toch!’ lammenteerde ze, ‘myn herte scheurde onke joen zag vollen!’.

‘Ja’, kreunde Mielten ….’Het is van joen j’n herte en ‘t is van myn ‘t gat van m’n broek, en myn veeloo weet er oek van geloof ik!’

Mielten kroop rechte, raapte zyn veeloo op en ging er mei te voete voort… ‘t voorwiel liep scheef en krom en zyn voorstel gardeboew sleepte over de kassiesteenen.

‘Ik gaan nog een drinken in De Sterre zei Mielten in zyn eigen…

‘Ik gaan joen veeloo arrangeeren da ‘j thuus geraakt’, zei ‘n baas. In ‘n tyd dat Mielten è sigarette è draaid hadde wos ‘t ol è klonken.

‘Daar zi’, zei ‘n baas…’je voorwiel zit weere vaste..en dien gardewoew ga nu niet meer ruttelen.’

‘Dat is wel’, knikte Mielten…’maar hoe doe je dat omdat dat niet meer zou ruttelen?’

‘Héwè kyk’, zei ‘n baas…’è langen yzerdraad van booven eens en anders d’r rond draaien..en ferme toespannen.’

‘Dat is è goe gedacht zei Mielten, ‘geef myn è keer zoo è lang ende yzerdraad mei.’

‘Waarom datte?’ vroeg ‘n baas.

‘Ik gaan dat è keer probeeren’, zei Mielten …’ols myn schoonmoeder te veele ruttelt onke thuus kommen’.

Kwaak in ‘De Ijzerbode’ van 1980

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>