Modest Lerberghe van Winnezeele

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      2 years ago     592 Views     Leave your thoughts  

Modest Lerberghe van Winnezeele plaatse wos in een bizonderen slechten dag ‘t Waren daar oek redens vooren. Modest wos fakteur … postbode.

Je moet weten dat Madeleintje zyn wuuf, een paar dagen tevooren weggevoerd wos, vul blyde verwachtingen, naar ‘t moederhuus van Haezebroek. Nu wos Modest elzoo geheel den dag eet beetje in doolinge.

Daarby hadde ‘n nog een fraai zwaaren tournee: ol die boeredreeven, ‘k weet niet hoeverre innewaarts en bovendien dat nog ollegaare met zyn oude brokke van een velo dat ‘n ofgedeeld hadde van zyn nonkel Fiel die oek geheel zyn leven fakteur geweest wos met dat tuig.

‘t Kwam dat ‘n eeuwigmenschen kontent woi ols ‘n aan de laatste plekke kwam. d’herberge ‘Het Nachtluchtje’ by de roste Marie Olleman ging daar nog geeren ‘n keer binnen Marie zag maar half heuren buuk vul en je kreeg daar oltyd een groote pinte want ze wos maar gewaare dat ‘t glas vul wos olst overliep. G’hadde daar nog waare voor joen geld.

Modest smeet zyn velo tegen den muur var d’herberge. trok naar binnen…en stoeg in een haai en een draai op zyn geweune plekke met zyn ellebooge op den toog, te swaatelen djuuste gelyk een wiestergaai binst dat ‘n zyn pinte uutdronk.

Maar ols ‘t nu ollegaare slecht wil olmetnekeer vloog de deure open en wos den postmeester daar die te vierklauwe gekomen wos met zyn mottesiekel.

‘t Is gang wei, riep de postmeester … haast joen … ‘t is effen met Madeleintje joen wuuf …

‘k gaan joen direkt voeren naar Haezebroek. Modest liet pinte en velo en geheel den santeboetiek in plan, kroop ol achter op de zaate van den postmeesters mottesiekel en nog geen half uure later kwamen ze toe voor ‘t moederhuus.

Modest, zei de postmeester eer dat z’aan de belle trokken … ‘t is hier van op joen vierkante te bluuven wei…. en geen groeve klaps uuteen te doen … of we waaien hier weere buuten . ‘k gaan ik wel een beetje ‘t woord pakken.

Achter enigte minuuten doolden ze rond op de derde verdiepinge ols er daar uut een zaale ‘n kleen vernukkeld ventje buuten kwam met een groote witte schorte aan die een ende bachten hem vleggerde.

Ha… meneere den dokteur…zei de postmeester die rechtuut zag met wien dat ‘n te doen hadde, …hoe is ‘t in de situwatie?? ‘k Zyn hier komen kyken sè…met Modest een van de fakteurs…wuk da zyn Madeleintje gekocht heeft; è zeune of è dochter?

Och heere…m’n braven man,… zei den dokteur…en ‘n schartelde è keer ferme op z’n blinkende kletsekop…’t is n’ drieling…en toen nog drie knechtebrokken…

Modest wos van d’hand Gods geslegen…’t draaide ol dat ‘n zag..en…wuk zeg je gie gadomme, vroeg Modest…drie in è keer!

‘Hoe kun je dat eksplikeeren?’

‘Horkt…zei den dokteur…in die gevol spelen d’r drie faktoren een groote rolle…. den eersten faktor dat is vaneigens gie zelve… en den tweeden….

Jaja…we gaan d’r niet van klappen..zei Modest…’k weten wien dat de twee andere zyn.

Sjors in de Ijzerbode van januari 1972

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>