Moncarey z’n meulen en z’n muil

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      2 years ago     622 Views     Leave your thoughts  

De familie Moncarey was een verspreide molenaarsfamilie, en op de ‘slingermeulen’ (hofstede en molenaarsbedrijf) woonden en wonen er nog afstammelingen van Moncarey’s.

Vroeger, te weten tot aan de oorlog 1914 18, had elke molenaar een ‘meulenaarsdrijver’ die ‘s zomers de bakten van de boerenhoven haalde en weerbracht met kar en muil, en ‘s winters ‘te rikke’.
Dus ‘een slag van de meulen’, of ‘een slag van Moncarey’s meulen’ of ‘van de slingermeulen’ komt op ‘t zelfde neer. En waar men spreekt van: ‘nog dommer of Moncarey’s muil’ is dat niet dommer of niet slimmer dan eender welke muil van eender welke molenaar.

Sinds jaren is de slingermeulen verdwenen. Hij stond ten oosten van de kiezel genaamd de ‘Gemeene strate’, gaande van de Flessche naar de Klokkeput, op het grondgebied van Leisele. Nu staat daar nog, niet ver van de vroegere ‘meulewalle’, een gebouw dat dienst doet als ‘Belgische schure’. Het woonhuis en de rest der stallingen staan op Frans grondgebied (Hondschote).

A.B. Stavele in Biekorf van 1933

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>