Moord te Elverdinge

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     955 Views     Leave your thoughts  

Ziehier wat we vernemen wegens de moord te Elverdinge, gepleegd op de 30ste juni 1862. De man van den huize waar de moord gebeurde, is een kleine landbouwer die een weinig ten uitkante van de dorpsplaats woont en sedert enige maanden weduwnaar is.

Ten gevolge van de dood van zijn vrouw had hij haar zuster Maria Notebaert bij zich genomen en zo geraakte hij eerlijk aan zijn brood; zelfs zou hij enig geld hebben kunnen sparen, hetgeen aan het oor zou gekomen zijn van een schelm, die naar een gelegenheid zocht om zich van dit geld te overmeesteren.

Deze gelegenheid bood zich ongelukkiglijk heel lichtiglijk aan, want het was Elverdinge-kermis geworden en hoe licht zou de man van het huis met de avond niet een estamineetje naar het dorp gaan doen.

Zo gebeurde het inderdaad. Op de maandag van de kermis ging hij ‘s avonds ten 7 1/2 uur naar het dorp en kwam de 9 1/2 uur terug. Maar een schrikkelijk schouwspel deed zich voor zijn ogen voor bij zijn aankomst in het huis. In de voorplaats vond hij zijn zwagerin op de vloer levenloos uitgestrekt liggen: ze was gewurgd bij middel van een koord.

Op dit ijselijk zicht liep de man in geestverdwaling naar boven, maar nauwelijks was hij op zijn slaapkamertje gekomen of een vent sprint uit de kleerkast en vliegt ijlings de deuren uit.

De man liep naar buiten achter, om hulp roepende, maar de schelm van ontsnapt. Zondagmorgen is de moordenaar binnen Ieper aangebracht geweest. In het huis waar de moord gepleegd is, was zijn wandelstok achtergebleven en het schijnt dat de dader hierdoor zou ontdekt zijn.

De moordenaar, een boerenknecht met naam Karel Dekiem, is 29 jaar oud en geboortig van Brielen. Hij was sedert enige maanden zonder dienst en landloper. Hij is in bekentenis.

Uit ‘De Toekomst’ van 1862 – www.historischekranten.be –

elverdinge

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>