Moordpoging in Neerwaasten

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       9 months ago     312 Views     Leave your thoughts  

Aanhouding van de dader in Poperinge.

Donderdag ontmoette de agent Vercruysse een persoon wiens kleren in bloed waren en die per velo de Boeschepestraat opreed. De agent sprak hem aan en geleidde hem naar het commissariaat. Zie hier wat er gebeurd is:

Petrus Behaeghel, koopman in oude ijzer, 45 jaar oud, geboortig van Langemark en thans wonende te Zonnebeke in de Spilstraat, was sedert 7 maanden verlaten van zijn vrouw die zich was komen vestigen in Neerwaasten.

De vrouw, Louise Vanhaeverbeke had vier kinderen uit haar eerste huwelijk en twee uit het huwelijk met Behaeghel. Het huisgezin kwam slecht overeen, de man dronk herhaaldelijk en mishandelde zijn vrouw.

Reeds vijf maal had de vrouw hem verlaten maar ze was telkens op zijn aandringen teruggekeerd, zonder veel moeite.

Nu donderdag laatst kwam Behaeghel opnieuw naar Neerwaasten om te pogen zijn vrouw te overhalen om het gemeenschappelijk leven te hervatten.

De twee oudste kinderen waren vertrokken naar hun werk, Behaeghel kleedde het jongste aan en de vier kleinste trokken naar school. Na nog de aardappels gerooid te hebben kwam hij binnen en vroeg hij zijn vrouw om bij hem terug te keren.

Ze weigerde en verweet hem zijn wangedrag en zijn ruwheid. Ze begonnen te twisten en de vrouw werd vastgegrepen. Ze verweerde zich en beet zelfs in zijn linkerhand. De ruzie vermeerderde en de vrouw werd in de grond geslagen.

Behaeghel werd woedend, nam het stoofdeksel en sloeg zijn vrouw overal waar hij haar treffen kon. Het slachtoffer bloedde erg en de schurk werd bang en liep naar buiten. Hij sprong op zijn velo en belandde in Poperinge.

Hij weende en drukte zijn spijt uit omwille van het gebeurde. Hij werd donderdagavond aangehouden en naar het gevang van Ieper overgebracht.

Het slachtoffer is zeer toegetakeld; het stoofdeksel is helemaal stukgeslagen. De vrouw werd bewusteloos op de grond gevonden door de kinderen die van school kwamen. Haar toestand is zo erg dat ze nog niet verhoord kon worden.

1926-

Uit ‘de Poperinghenaar’ van 20 juni 1926
www.historischekranten.be

een week later in de krant komt het vervolg…

1926-2

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>