Mostaard en è pak sulfers

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 months ago     167 Views     Leave your thoughts  

Djooten Driekant van Leisele wos in grooten congé. Stiene, zyn vrouwmens ontzag nieten meer of datte, want ze wiste van te vooren dat ‘t weere ol ging bestaan in binnen zitten en nieten doen.

‘Maar waarom è kraam je gie daar niet entwot buuten? Trekt daar è keer è beetje ‘t meeste wied uut den voordam!’

‘Wuk..’, riep Djooten…, ‘daar in de brandende zunne…om è zunneslag te krijgen zeker?’

Stiene liet hem weere è moment gerust. ‘Kijk’, zei ze olmetnekeer…, ‘doet è kommissie naar de plaatse, met joen veeloo, pakt den netzak en haalt è pot mostaard en nen pak sulfers naar ” ‘t Bazaartje”.’

‘Ja maar, dat ga je moeten op è brieftje schrijven wei’, steende Djooten ol uut zijn zetel kruupen…, ‘anders teegen da’k buuten zyn gaan ‘k het vergeeten hèn!’.

Stiene schreef het op è beetje papier en Djooten wos ‘t op met zyn veeloo naar ‘t dorp. Het wos nog è reedelijk ende naar de plaatse en Djooten begoste te blaazen van d’ hitte. Aan ‘t ingaan van ‘t dorp zag ie daar Mielten Casteele die bezig wos met ‘t hekken voor zyn deure te schilderen.

‘Zij je aan ‘t fijn werk bezig dè?’, vroeg Djooten ol van zyn veeloo springen.

‘Jaak!’, lachte Mielten…’maar ‘k kunnen ossan stoppen wei om een te drinken rechtover!’ ‘Ols ‘t maar dat is, gauw dè’, zei Djooten. Mielten lei zyn bustel neere en ze staken de straate over naar ‘De Vlasblomme’. Ze bestelden en ze dronken en pratelden è beetje teegen Zenobie, de bazinne. Maar olmetnekeer ‘t kwam in Djootens gedacht van die kommissie.

‘Dedju…waar hèn ‘k ik dat brieftje nu è steeken?’ grolde Djooten. ‘Wuk voor è brieftje is dat?’, vroeg Mielten.
‘Maar waarop dat er staat wuk da’k moeten meibrengen… ha, hier is’t zie…è pot mostaard en è pak sulfers.’

‘Maar gie grooten loster’, riep Mielten…’moet je gie voor die twee schamele dingen è brieftje mei hèn?’ Ze gaan nog è beetje lachen wei in de winkel…smyt dat zeere weg.’

”t Is toen nog waar ook’, zei Djooten en ie scheurde het en smeet het in den aschepot die op den toog stoeg.

‘Je moet doen gelijk ik vent!’, zei Mielten. ‘Ik moesten van den nuchtend om è dooze donkergroene verve…. héwè, ‘k hèn ik geheel de weg in mien eigen è zeid ‘è dooze donkergroene verve… tot dat ‘k aan de winkel kwam.’

”k Gaan dat begot ook alzoo doen’, zei Djooten. Ie dronk zyn pinte uut, sprong op zyn veeloo ol ossan in zyn eigen klappen. In korten tyd wos ie in ‘t keeren en Stiene stoeg ol in ‘t deuregat ols ie arriveerde en ie gaf heur den netzak.

‘Wuk zit er hier begot in dat è zoo beweegt?’ vroeg Stiene.

‘Ja, ‘t is waar’, zei Djooten, ‘ze hadden geen donkergroene verve meer wei… maar ‘k hèn è dooze bleeke mei è brocht en è dooze zwart om te verdonkeren, ‘t komt up ‘t zelfde uut ennée!’

Kwaak in ‘De Ijzerbode’ van 1981

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>