Ne mens zou van alles doen

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     655 Views     Leave your thoughts  

Ne vent die peinzt dat’ten slimder is dan zijn vrouwe, hèt è hele slimme vrouwe.

Nen appel eten olledoage houdt den dokteur buuten, nen andjoen olledoage houdt iedereen buuten.

Een optimist lacht om te vergeten, nen pessimist vergeet van te lachen.

Ge moet deur de voorruitte kijken noar joen leven en niet deur den achteruitkijkspeegel.

’T is beter joen gedachten te zetten up de toekomste, want ’t is doar da we de reiste van us leven goan deurebringen.

De wet van Murphy is nie wederkeerig: ge kunt het nie laten regenen deur met joen auto noar de carwash te goan.

Beloftes zijn lijk beebietjes: gemakklijk te maken moar moeilijk te lever’n.

De menschen zin toch roare wezens hé: ze will’n ol voren in den autobus zitt’n, in ‘t midden van de boane lopen en ol achter in de kerke zitten.

Voor serieus “stoned” te geroaken zoej best witten cement drinken.

Een sigarette is è bitje toebak gedroaid in papier da brandt aan d’enen kant en waardat er ne zot an d’n anderen kant hangt.

Ne schoanen plastrong trekt ossan de soeppe van den dag an.

Een diëet? Een verzoamelinge van eten die andere menschen gewicht laat verliezen.

Beste vrienden vroagen niet: “ is t’er etwot mis?”, moar vroagen “wuk is ’t er mis?”

’t Is beter te endigen met zeer, dan zeer te hebben zonder ende.

Kiekens: “t zijn de enigste beesten da we opeten voor da ze geboren zijn, én achter da ze dodd zijn.

Lege koppen hebben roare gedachten.

Om innerlijke rust te krijgen moe’j vorsdoen en afmaken wuk da’j begunnen zijt.

Ook al hèj miserie met etwodde, je moet doarom zelve geen miserie zijn.

Je zie pas joen vrouwe of joene vint geiren o’j ze of hem nie wilt verbeetern.

D’er zijn menschen die van olles zou’n doen, om toch maar nieten te moeten doen.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>