Ne zot en zijn geld

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     443 Views     Leave your thoughts  

Den dezen die veele werkt, he’t geen tied om geld te verdien’n.

Die twee hoenden kunn’n toch wel stief moeilijk akkoard g’roaken over dat eene been?

Het is gie zelve die d’n boek van joen leven schrijft.

Lacht e kee: ’t verbeetert de weirde van joen oanzichte!

Ne zot en zijn geld zijn rap were weg.

Veranderinge is de gank van ‘t leven.

Spreek’n is zilver en zwiggen is goud, moar ‘k babbelen toch geiren zunne!

Kijkt nie achter joen, g’ he’t ol gezien.

E vriendlijk woord is è goe medecine, moar è fris pientje smoakt beter.

Het leev’n van è kind is lijk è wit blad papier woar dat iedereen die passeirt zinne krabbel upzet.

Kinders kunnen vreed slecht luuster’n noar hunder ouders, moar achternoa kunn’n ze nie missen om hunder achter te doen.

Ge meugt je joenges nie handicaperen deur under leven gemakkelijk te will’n moaken.

Geluk is nie etwodde da’j meemoakt moar wel etwodde da’j herinnert.

D’ er goat ooit ne tijd komm’n da’j peizt dat ‘t ol gedoan is. Wel: juuste toen gaat ‘t ol begunn’n!

Niemand is slim geboren. Den tijd rijpt ol de geesten.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>