Nen klunten die in de preemkete keuvelt

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     1627 Views     Leave your thoughts  

Les in het Bargoens voor Peegie

Intussen doceerden Sissen en Tarzan aan Peegie het Bargoens. Deze geheime taal van de leurders is ver van ingewikkeld. Hoever het geheugen ons terugvoert naar vroegere tíjden, altijd is het Bargoens de specialiteit geweest van rondventers.

Sissen en Tarzan kenden ze tot in zijn fijnste schakeringen en Peegie met zijn grote verwonderde ogen keek naar hen op als naar slimme ratten en luisterde zeer aandachtig naar deze sappige taal van eigen fabrikaat. Veel aandachtiger dan de meester van hem ooit aandacht afdwingen kon.

– ‘t Eerste dat je moet leren, zei Sissen en hij trok even aan zijn stenen pijpke, dat is drinken met fatsoen. En drinken dat is ‘buizen’ en ne vent dat is ‘being’, en ne vent die drinkt ‘buis-being’ en nen dronkaard dat is ‘Den being maast chiken of buis’, of kort gekeerd ‘Buizerik’ en ‘n dronklète, ‘n Buzgèze.

Bier. om te beginnen met ‘t vulgairste. dat is ‘Bruinderik’ en ‘n pinte bier ‘n ‘Bruintje’, ‘n fles dat is ‘Bottel’, ‘t Gene dat beter is dan bier en dat wij noemen druppels dat zijn ‘Berzoentjies’ en ‘t beste nen groten druppel dat is nen ‘grandigen berzoen’.

‘t Gene dat daar van kan voortkomen als ge er te veel blazementen van neemt dat is ruzie maken ‘Boeien’, en nog erger, vechten, is ‘Kleundokken’ en ‘t slot. dat is den amigo ‘Boks’.
De deze die u daar insteken dat zijn de garden, ‘Waantjes’, den dezen die u er uit laat, dat is den ‘Granderik’ ofte commissaris.

Als ge nu aan ‘t vechten zijt en ge breekt ‘n toeveel glas dat is dan’Klonterik britsen’ en als er dan ‘nieuwe nieuwe dokken of afdokkeren’.

t Heiligdom nu waarin dat ze bier verkopen dat is een ‘n Deirekeete’ of ‘Derrekeete’. In ieder café staat er nen toog ‘dis’ en onder den toog is de kelder, ‘Dieperik’.. Als ge ‘n stuk in uwen kraag hebt moogt ge niet te dichte staan of ge valt er in, dat is dan ‘Bommelen’.

Als ‘t nu gebeurt dat je op de kosten van nen ander drinkt dat is dan ‘Voor den drol buizen’ en niets zeggen of zwijgen dat is ‘Smoest den drol’. Als ge er nu te veel in hebt dan gaat ge even ‘Flassen’, dat is ‘t gene dat Manneken Pis ook doet.

‘t Glas aan uwen mond brengen dat is ‘Nikt an uw gul den klonterik tein’. Uw geld verteren dat is ‘uw splinst verpleinen’.

– Als ik u nen goeden raad mag geven, zei Sissen: ‘n gaat nooit in ‘n ‘Poetekete’, dat is ‘n slecht kot en ‘t gene dat daar woont dat is ‘n ‘Poete’. Vloeken is Zwitseren. maar dat ‘n mag je nooit doen, ge moet dat aan de grote overlaten.

– ‘k Ga kik nu ‘t een en ‘t ander leren, zei Tarzan, dat de kluiten aangaat. Ne frank dat is ‘Bal’, nu zeggen ze ook ‘jetons’, piekers, baarden’.

Betalen is afdokken. Geld of munte ‘anzen’, Zilvergeld ‘Blankmoes’. Bedriegen is . ‘Befazelen’ Leep is, ‘let op’ ‘mazen’ ” is hebben, zijn. ook krijgen. Alzo zeggen wij ‘Leep den being, maas nen fokker, ge zult befazeld worden, wat zeggen wil: let op vent, ‘t is nen bedrieger, ge zult bedrogen worden.

‘Leep schoepen’, is behendig stelen, nen lepen typ, zeggen de Roeselarenaars, in den zin van behendig, schalks, doortrapt.

– Mag ik ook ne keer iets vragen, Tarzan, vroeg Peegie.
– Vraag maar op, zei Tarzan.
– Schone ogen ‘Wuk is dat in ‘tBargoens?’ ‘Toffe Lonkeriks’ zei Tarzan. of ‘Pierige giben’
– Schone tanden? – ‘Toffe bijterik’.
– En schoon aangezichte? ‘n Toffe Gibe’.
– En schone kleren, ‘Toffe Ploiementen’
– En ‘n schoon meisgie?
– Ah gien deugniet, zei Tarzan, ‘t docht mij gelijk dat je achter ‘n twodde aan ‘t vissen waart, met ol dat schone.

– Hewel, ‘n schoon meisgie dat is ‘n ‘Tof Moksgie’. En eentje dat ‘n beetje groter is dat is ‘n Geze’. En vrouwvolk dat is ‘Gezege schoor’. En der naar lachen is ‘Miechelen’, en der mee trouwen ‘Chanken of heiraten’.

– En vrijen, vroeg Peegie.
– Dat ‘n doen ze niet up de Nieuwvmarkt, snakte Tanite, die Peegie van verre op zijn sokken voelde aankomen, en t is nu genoeg Tarzan, met over ‘t vrouwvolk bezig te zijn, je gaat dat aan tijden genoeg kennen zonder Bargoens, ‘k Ga kik hem nu ‘t een en ‘t ander leren dat ne Kristenmens in ‘t Bargoens ook moet kennen.

Van pinten en kraaiers daar zijt ge sterk in, lelijke geuzen, maar van de Paster, daar ‘n spreek je niet van.

Kom hier me mannegie en horkt ne keer goed. ‘n Kerke dat is ‘Chanks’. Ne Pastre ‘Pretre’ – en een die preekt ne ‘Preemerik’, en een die zingt ne “Chanterik’.

Nen paternoster lezen dat is ‘nen Bibberik bibberen’ . ‘Chapiter of drukkerik’, is nen boek. “Genosterd mazen’ is geleerd zijn. Nen geleerden, dat is nen ‘Bol’. Voor den Burgemeester moet ge uwen hoed afdoen, dat is voor den ‘Burgmak’ moet je joenen Chapitau ofte Bommerik afdoen.

– De hemel is ‘Hogerik’ en ‘t gat van den duivel ‘Blekkerik’. Nen mijnheer is ‘nen toffen being’, ne mens “ne knul”, ‘n Gezelschap ”n kooi”. En ne onnozelaar die tenden de kerke klapt ‘nen klunten die in de preemkete keuvelt’.

– Ja ‘t is ol wel. zei Sissen, horkt maar were ‘n beetje naar mij, ge gaat der verder mee komen ventje
– Vandage een pijpe smoren, dat is ‘Dezen dederik nen smokkerik smokkelen’. En morgen staan trippelen is ‘Den dederik de bis fokken’.

– En overmorgen in joenen broek doen, ‘Den ankeren dederik in joen ploeiement bauten’. En ton beschaamd zijn, is ‘Beschoft mazen’.. Lukken is ‘foeteren’, afloeren, ‘choeren’, Peerdjesmolen, ‘Draaierik’. Als ge gaat leuren, dat is ‘als ge op pad maast’.

– ‘t Zou passen, zei Sissen, dat ie luizen vangt, dat zijn ‘Grieksen ofte Grikken’? Ge moet ze subiet doodslaan, dat is ‘Mokleunen’. Anders ‘maast je grandige griekse’, dat is krijg je veel jeukte. De beste kalanten op voyage zijn de boeren en boerinnen, ‘Kaffers en Kafferinnen’. Als ge ‘n beetie vriendelijk zijt. krijg je ‘s noens pattaten, ‘kadasters’, brood, ‘hoefte’, vlees ‘kreeuw’, en soms gevogelte, ‘langbek’.

En als ge nog een beetje vriendelijker zijt. krijg je ‘ronkeriks’, eiers, ‘saf’ melk, en ‘smouterik’, boter, en dat tegen een civiel prijzeke. Als ge een beetie de ‘mokkele’, meid weet te hebben, zou er zelfs ‘n zwartje te buizen vallen’, dat is ‘n potje koffie te drinken zijn.

Nen docteur, dat is ne ‘fladder’. Ne kleermaker, een ‘ploenjeflikker’. Ne regenseherm, een ‘n Parlaffe’.

Ziek is ‘malads’. Ik is ‘mechels’, Niets is ‘genen tand’, wenen is ‘pleuren’. Gieten is ‘ploempen’.

– ‘t Is nu ol genoeg voor vandage, Sissen, als hij den helft vergeet van ‘t gene gij hem geleerd hebt, je gaat dan nog ‘t dubbel te veel onthouden hebben, zei Tanite. En nu Peegie naar bedde gaan is, ‘naar joen luimkete tippelen’.

Doe maar joen ‘trapperiks’ of ‘tippelaars’ af, dat zijn joen schoenen. Wast maar eerst joenene ‘téterik’, dat is joen hoofd, dat joen ‘spannement’ ‘n beetje verpropert, dat is joen uitzicht. .
Schaveelt joe maar diepe onder de deksels, ‘schavelen’, dat is verduiken en droomt maar van ‘toffe vaarten’ dat zijn schone dingen.

– Moedre? riep Peegie van op den trap Antnette is dat nu een tof moksgie of ‘n toffe ge?
– Ontplof, riep Tanite, en slapen weie! Schabbernak.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>