Olles is kluchtig in ’t leven

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     417 Views     Leave your thoughts  

‘T begunne van wijsheid is de diengen bij under juuste noame te noemen.

Binst da we bezig zijn uuze kiendjes olles te leren over ’t leven, leren uuze kiendjes us wa dat ‘t leven echt is.

Olles is kluchtig in ’t leven zolange da ’t moar gebeurt met entwie anders.

Thuus zijn is de beste uutvindinge da z’ ooit gedoan hebben.

’T is nie gemakkelijk ‘t geluk te vinden binnen joen zelven, moar ’t is niet meuglijk het etwoar anders te vinden.

Ne veugel in joen hand is veiliger dan ne veugel boven joen hoofd.

Ne zot aan 40 is inderdoad ne zot.

Beter nen eerlijken vijand dan nen voalschen vriend.

Iddr’n veugel hoort geiren zijnzelven schuufelen.

Feiten zijn vervelende diengen.

Ge moet de beuter nie smelten o’j de vis nog nie gevangen he’t.

Den deezen die laatst lacht, lacht best of peinzt misschien troager.

Smeirt nooit geen beuter an olle twee de kanten van joen stuutte.

Haat is lijk de kanker, ’t fret ons è bitje met de keer weg ol binnen.

Joen thuus is woar joen savatten stoan.

Ge kunt meer vliegen vangen met zeem dan met mostoard.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>