Ontploffing in Boezinge

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     899 Views     Leave your thoughts  

Boesinghe – heropbouw

Rapper ofdat wij hopen durfden is de staat aan het bouwen gegaan. De firma Vereecke en de vereenigde bouwwerklieden van Gent heeft het laagste aanbod in de aanbesteding en reeds is zij aan het werk. Op verschillige plaatsen zijn de mannen aan ‘t werk. Dees keer is het niet enkel bij beloften gebleven. Naar men zegt is eene tweede aanbesteding op handen. Zoo dit waar is zal Boesinghe rap weêr aan een dorp gelijken.

Ontploffing

Woensdag avond kregen wij hier eene schudding die aan de rebben hield. ‘t Was in de richting van Brielen. De eene meenden eenen abri, die men deed springen. Andere, waaronder gewezen oorlogsmannengeloofden het niet. En inderdaad het was een munitiestapel die ontplofte.

Aan dergelijke schuddingen zijn wij hier gewoon, ‘t is dagelijks brood. Wat ons echter nog verwondert, ‘t is dat er nog iets rechtstaat in Boesinghe van al die nieuwgebouwde huizen, want overal komt men van die ‘souvenirs’ tegen van alle calibers. Wanneer zal men dat ne keer voor goed weghalen?

Menschen, weet je wat ge doet? Maakt nen diepen put en wupt heel den boel erin. Zoo is ‘t gevaar grooten deels geweken. Naar Brussel schrijven helpt toch niet.

Donder

De eene ontploffing na de andere. Eerst obussen en daarna vuurwerk in de lucht. Rond zeven en half uren was het sport volop aan den gang. Eene goede dondervlaag die veel deugd deed aan land en lochtingen.

Een huizeke van Boesinghe deelde van de brokken. De bliksem sloeg eenige pannen af en steenen van den zijgevel van een pas gebouwde drieduister tegen de statie.

De menschen zeggen dat zondagwerk geen geluk meêbrengt.

.

Uit ‘De Poperinghenaar van 29 mei 1921’ – met dank aan www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>