Oorlogsherinneringen van meester Flip

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  , ,      3 years ago     891 Views     Leave your thoughts  

Handgeschreven oorlogsherinneringen van meester Flip

Maurice Dehem heeft nog verteld dat hij als een jongen van 10-12 jaar een Duits kanon afgeschoten heeft. Hij mocht van de Duitsers. Op het land van Hubert Sigiez, rechtover Hilaire Brel tot de hoeve van Michel Depoorter lagen verscheidene afgeschoten vliegers. Duitse en Engelse.

In 1918 lag nog in een boom een Duits vliegtuig dat in 1914 afgeschoten werd. Moeder Lecluse vertelde dat ze in 1920-1921 water haalden uit een obusput tot ze plots op de bodem een soldatenlijk ontdekten.

Rond 1930 werden systematisch de Duitse betonnen abri’s afgebroken met kleine springladingen dynamiet. Er werd gediepgrond (2 spaden diep) naar oorlogsbuit en door de kinderen op de velden verzameld: ijzer, lood, koper, tot rond 1935.

Er werden enkele mensen gedood door ontploffende obussen van als men de koperen kop losklopte. Aan de Ballons (rond Geki-Onze Heer), was rond 1920-1922 een kamp van Aziatische soldaten die hielpen bij het opruimen van de oorlogsrommel. Zij werden zeer gevreesd door de burgerij.

Langs de baan aan de hoeve van Willy Adriaen was een grote abri die diende als hospitaal voor de eerste hulp aan de gekwetsten. De Duitsers hadden een baan aangelegd voor toevoer naar ‘t front vanuit Kruiseke naar de Zandvoordse bossen. Na 1918 lag er ook een Decauvillespoorweg (kleine wagonnetjes op rails) van Zandvoorde naar Wervik. Die zorgde voor de aanvoer van bouwmateriaal voor de heropbouw. Na 1918 moesten de eerste terugkomers om brood naar Poperinge of naar Wervik.

Wereldoorlog twee begon op vrijdag 10 mei 1940. De Duitsers kwamen hier binnen op zondag 26 mei. De eerste mis had nog plaats gehad. Belgische soldaten passeerden hier nog in verwarring rond 9u., ze vluchtten van al Kruiseecke (Geluwe).

Er waren nog Franse en Engelse patrouilles met geblindeerde auto’s. De eerste Duitsers beukten de voordeur in van veel huizen. Er werd weerstand geboden langs de spoorweg en de vaart van Komen naar Ieper. De Engelsen verdedigen die lijn.

Er stond een Duitse batterij op de weg van Gaston Persyns naar de hoeve Birlouet. Zij beschoten Hollebeke en Houtem. De nacht tussen zondag en maandag rond 1 uur werd ons dorp door de Engelsen beschoten met schrapnels en brisants (geen diepe putten).

De zondag rond 3uur vielen enkele Engelse obussen. De moeder van Emmery Masschelein (waar nu Maurice Masschelein woont) werd door een obusscherf dodelijk getroffen toen zij op het punt stonden te vluchten.

Een obus viel in het dak van het huis waar Jules Depoorter woont (Gaverstraat). Een Duitse officier werd er dodelijk getroffen. Hij stierf in de abri bij Jozef Polfliet. Die abri zat toen vol burgers uit het gebuurte. Veel koeien werden door obusscherven gedood in de weiden.

De Duitsers hadden ook veel draden doorgeknipt rond de weiden en veel koeien dwaalden rond in de velden. De meeste Zandvoordenaars waren gevlucht. De zondagnamiddag en gans de maandag. We werden ook fel beschoten in de nacht tussen maandag en dinsdag.

Het Belgisch leger gaf zich over op woensdag de 28ste mei, maar de Engelsen vochten voort. Zij dekten de aftocht naar Duinkerke. Er sneuvelden veel Engelsen en Duitsers bij deze gevechten. Ook zijn Engelse krijgsgevangenen door Zandvoorde gepasseerd in die dagen.

Voor hun intocht wierp een Duits vliegtuig een paar bommen in de bossen juist voorbij Remi Garreins, in de draai naar de vijfwegen. Er was daar een Engels kampement geweest, maar zij waren juist vertrokken.

De laatste week van de oorlog wierpen de Engelsen bommen op de boerderij van Henri Lavens (17). Het schijnt dat ze doelden naar lanceerplaatsen van V1. Ook vielen toen bommen aan een bosje bij de hoeve van Alfons Maes ‘Doorn’.

In de eerste oorlogsdagen vielen ‘s nachts Duitse bommen aan de Doornkapelle. Zij hadden ergens een licht bespeurd zeker? Een Engelse vlieger (Schot) werd neergeschoten rond 9 à 10 uur aan de Champreulle. De datum kan je terugvinden op een lokaal graf. Een Engelse formatie ontmoette een groep Duitse jagers.

Tijdens de lesuren viel eens een zware vliegtuigkogel op een meter van de klas op de speelplaats van de jongensschool. Enkele malen moest de school ontruimd worden voor het inkwartieren van Duitse troepen op doorreis.

Omer Philips, meester Flip, handgeschreven in 1968.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>