Op de kaffieklets bij Nette

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      1 year ago     447 Views     Leave your thoughts  

‘Ga je niet è keer oversteeken van d ‘achternoene om è pot kaffie te drinken’, vroeg Nette Truufels teegen Vonne van Fieltje Stekkers, die ze tegenkwam ol kommissies gaan doen. ‘Elodie van nevens de deure komt oek!’ ‘Héwè, ols ‘t weere è beetje redelijk is, meug je mien verwachten’, zei Vonne. ‘t Wos naar de winterkant en van aan Vonnes tot aan Nettes wos dat wel è minuute of tiene.

Van kortelings achter de noene wos Elodie de gebuurneege, ol toe Nettes.

‘Vonne van Fieltens komt ook’, zei Nette. ‘Z’ hadde ‘t nog maar wel è zeit of de belle ging en ‘t wos Vonne die daar stoeg. ‘Kom zeere binnen’, zei Nette…’t wos lastig zeker de wind op?’

‘Bha ‘k kunnen ik nog tegen è duw wei’, lachte Vonne ol binnen kommen. ‘Doe zere joen mantel of’, zei Nette ‘ Wel j’ hèt gy daar è schoon kleedje aan.’

‘Het is een van passeerde jaare’, zei Vonne, ‘maar m’n vent zegt osan da’k gelyk è meisje van uut ‘t pensionaat zyn d’ er mei!’

‘Maar, je moet daarachter niet horkten, mensche’, lachte Nette, ‘die venten weten osan entwot, ‘t is styf schoone, is ‘t geen waar Elodie?’

‘Jaat, ‘t is wel’, knikte Elodie…’maar ‘k vinden dat ‘t langer hangt van vooren by van achter.’ ‘t ware raar’, peinsde Vonne, ‘z’ hèt zelve nooit nieten aan dat op entwot trekt, maar ze ziet ‘t subiet van è ander!’

Ze zei nieten en ging gaan zitten. Nette begoste kaffie te schinken. Binst dat ze de kaffie proefden en de koekedooze te keere gingen, klapten ze eerst è beetje van ‘t weere en van den slechten tyd, en toen begost het!

‘Maar is dat waar hetgeene da ‘k daar hèn horen zeggen’, vroeg Nette olmetnekeer tegen Vonne…’dat Nelly van Fonten Schelpes, die daar bij ‘t julders weunt, van de weeke naar huus è kommen is uut heuren dienst in Brussel en dat er entwot hapert der mei?’

‘k hèn ik dat oek horen zeggen’, zei Bonne….’en ‘t schijnt dat ‘t olle daage staat om effen te gaan!’.
‘Dat zyn ook toeren ennée voor die ouders’, jaamerde Elodie…’ en z’ is toen nog geen achttien jaar oud!’

‘Héwè, ‘k hoorde ik gisteren zeggen, ol staan wachten aan den ziekenbond, dat ze zy daar entwaar schreef op ‘t ministerie..en volgens dat ze prézumeeren, zou ‘t van een van ‘t Ministerie zelve zyn!’, vertelde Nette.

‘Ik hoorde ik dat ook alzoo’, knikte Vonne, maar Prosper Neute zegt dat niet meuglijk is!’

‘Maar wuk zou Prosper Neute daarvan weten?’, lachte Elodie. ‘Jaaje Mensche!, Weet je gy dat Prosper ossan employé è wist hèt in Brussel op è grooten bureau in ‘t gouvernement’, riep Vonne, ‘en è kent ie zoowel zyn Frans of zyn Vlaams wei!’

‘Ha!..en daarvan is dat toen niet meugelijk dat ‘t een van ‘t ministerie is?’, vroeg Nette.

‘Héwè volgens dat Prosper zegt,’ eksplikeerde vonne…hèt ‘t nog nooit è weeten è weest dat ze in ‘t ministerie è affaire in gang steeken die achter negen maanden ol zou kunnen effen gaan.’

Kwaak in ‘De Ijzerbode’ van 1984

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>