Ontdekking te Nieuwpoort

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       4 weeks ago     95 Views     Leave your thoughts  

Een vijftal weken geleden is men hier begonnen met de rioolwerken in de Willem Deroolaan.

De riolen lopen in de nabijheid van de puinen van de toren die bekend staat als de Tempelierstoren en in de volksmond de Duivelstoren of Duiventoren genoemd wordt.

Enkele leden van de vereniging voor oudheidkunde, onlangs gesticht, de heren R. Berquin, G. Buffel en K. Loppens hebben, samen met de stadsbouwkundige de heer F. Schoup, de werken van nabij gevolgd.

Hun hoop, iets belangrijks te ontdekken ter bevordering van de studie van Oud-Nieuwpoort, werd niet teleurgesteld. Deze plaats immers moet, gezien de weinige verbouwingen langs die kant, in de loop van de eeuwen maar weinig veranderingen ondergaan hebben.

Naar gelang men de toren naderde, werden die verwachtingen bewaarheid. Allerhande gemouleerde bakstenen, voortkomende van de Sint-Laurentiuskerk, in 1383 door de Engelsen vernield, werden opgedolven. Ook een zeer eigenaardig potje in aardewerk, enige stukken van oude grafzerken, oude muren uit verschillende tijdperken en delen van mensengeraamten kwamen aan het licht.

De belangrijkste ontdekking werd gedaan recht voor de toren. Dat gebeurde op zaterdag 27 januari 1934, in de voormiddag. De delvers legden zeer oude graven bloot, waarvan twee tamelijk goed bewaard waren. Alleen de gewelven waren ingeslagen, waarschijnlijk toen men de vloer van de oude Sint-Laurentiuskerk, waarvan de onderlaag in platgelegde bakstenen nog bestaat, aanlegde.

De muren rusten op het zand, de graven hadden dus geen vloer. De binnenzijden van de graven zijn effen geplakt. Op dit plaksel staan zes rode kruisen van verschillende vorm. Een aan het hoofd, een aan de voet en twee aan ieder van de zijwanden.

Een van die kruisen is een Lorrainekruis, dat is een kruis met twee armen. Een ander kruis heeft op de uiteinden de bekende Franse lelie, zoals ze voorkomt op oude Franse munten, en is het best afgewerkt. (zie foto)

De overige kruisen zijn eenvoudiger van vormen ook op voet zoals de vorige. De geraamten liggen met het hoofd naar het westen. Volgens de deskundigen; de heren Verbeke en Depauw van Brugge, zouden deze graven dagtekenen uit de 13de of 14de eeuw, misschien zelfs nog van vroeger.

Na het aftekenen van enkele van deze kruisen werden de graven terug opgevuld om de rioolwerken verder te kunnen uitvoeren.

We komen later wellicht op die ontdekkingen terug. Waarschijnlijk zullen ze leiden tot verdere opzoekingen op die beroemde plaats en rond de Tempelierstoren, die achtereenvolgend deel uitmaakte van de kerk en het versterkt kasteel, en later veranderd werd in een poedermagazijn, en die nu volgens het gedacht van de heren deskundigen in veel opzichten een van de merkwaardigste puinen van het land is.

 

Uit ‘De Poperingenaar’ van 1934 – www.historischekranten.be

 

 

 

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>