Over 50 jaren

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       4 months ago     187 Views     Leave your thoughts  

Lieve hemel! Wat is er sedert 50 jaren al gebeurd op de wereld?

Om goed te begrijpen welke reusachtige weg wij reeds afgelegd hebben, moeten we nu en dan eens onze aandacht wakker schudden.

Zouden er wel ooit 50 jaar in de kolk van de tijden die verzwonden zijn zoveel nieuws, zoveel opzienbarendheid en zoveel wonderlijke nieuwigheden opgeleverd hebben?

Eerst verscheen de velo op het toneel, daarop volgde de auto, de cinema en de radio. Had iemand ons moeten voorspellen dat de auto in Amerika alleen al 30.000 mensen per jaar zou wegmaaien, dat de cinema meer belang zou opwekken dan de schouwburgen, dat men van in onze woonkamer de schoonste muziekuitvoeringen zou horen te Parijs of London, uitgevoerd net alsof we er tegenwoordig waren, dan zouden we gezegd hebben dat die man rijp was voor Geel.

En wat zouden wij dan ook niet gezegd hebben, moest iemand ons meegedeeld hebben dat de mensen met doodeenvoudig aan een vijs te draaien al de concerten van geheel Europa zouden horen en dan nog zonder tussenkomst van een draad of de minst zichtbare verbinding?

Stel u eens het gezicht voor van een mens die slikken moet dat de uitvinding het zo ver gebracht heeft dat de mens niet alleen rond een plein zou vliegen, maar dat hij over de onmetelijke oceaan een wandeling in de lucht zou doen, naar het land van Unkel Sam.

Vergeten we ook dat de Amerikaanse huizekens zo hoog gemaakt zijn dat de Eiffeltoren van Parijs er met beschaamde wangen zou van af komen indien hij de vermetelheid had om zich met die wolkenkrabbers te meten.

Had ons een profeet voor 50 jaar gezegd dat we een oorlog zouden beleven die aan tien miljoen mensen het leven zou kosten, en nog meer ongelukken zou maken, dat we vier jaar lang zouden gevoed worden door twintig staten en dat schier al de tronen van de wereld zouden instorten.

Wie had er gepeinsd en voorspeld dat Rusland de wereld alleen in anarchie zou trachten te brengen, dat de vrouwen met een mannenhoofd zouden rondlopen, dat een liter melk tot 2 frank zou kosten, een kilootje vlees 25 frank, een kostuum 1000 frank, dan zouden de mensen tot elkaar gezegd hebben: die profeet houdt ons voor de aap!

Zonder veel nieuws te vertellen, kan het toch zijn nut en zijn aantrekkelijkheid hebben een terugblik te werpen op hetgeen op een tijd van 50 jaar gebeurd is. Men zal er binnen 50 jaar wellicht nog wat anders bijdoen!

Uit De Poperinghenaar van 8 november 1931 – www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>