Over klinken en klinke slaan

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     526 Views     Leave your thoughts  

KLINKE, v. Spleet of naad van twee samengevoegde dingen. De klinken tusschen de brikcn of kareelsteenen worden ook voegen genaamd. De brikebakkers stellen nooit hunne briken klinke op klinke, want als de briken klinke op klinke stonden, zou de steenoven scheuren.

De klinke tusschen twee planken of andere stukken hout die met het een einde tegen het ander geschoven zijn, heet in de Wdb. ook een stuik, m. (Van daar het ww. Beklinken, fr. aboutir, joindre deux pièces de bois bout a bout.)

– Klinke trappelen, den voet stellen op de voeg van de samengeschoven einden van twee planken die op schragen of buisterhouten los liggen. Als men klinke trappelt, dan wippen de planken op, en de voet schiet door de klinke. De metsers op hunne stelling moeten opletten van geene klinke te trappelen. Hij trappelde klinke, en viel dood.

– Een stoel staat klinke, als hij op onvaste planken, en bij uitbreiding, op een oneffenen vloer staat en waggelt;

– Klinke slaan, omslaan, klinken, fr. se renverser. ‘Wanneer hij het gheschenck van Venegien, bestaende in schoone ende kostelycke gelasen, door het klinck slaen van een tafel quam tot schennis te brengen.’

Doch terwyl een ieders ooghen

Om het glaa on tafel vloghen,

Ginck den keyser met ghenoeghen

Hem aen d’ end’ des tafels vocghen,

Die hy stracks met al syn macht

Tot het klinck-slaen heeft ghebraght :

Daer lach al ‘t ghetuygh vcrslaghen.

– De klinke van eene kous is de streep of naad die langs het been neerdaalt tot aan den knoesel, en van daar zijdelings voortloopt langs den voet tot aan de topmindering. In vele kousen begint de klinke maar aan den knoesel, loopende dan tusschen den wrijf en de zool. Voortijds meer dan nu waren de klinken bezet met ranken of ander sieraad in naaldewerk. Zijden kousen met roode klinken. Eene klinke breien. Klinken in traliewerk. Kousen zonder klinken.

– Bij slotmakers. De klinke van de slagveêr is een stukje ijzer dat er aan vast is, en waar tegen een deel van den sleutelbaard dringt om de slagveêr op te lichten, terwijl het ander deel tegen het barbeel drukt om het schof te doen in- of uitvaren.

– Eene scheur in een kleed, doch bezonderlijk zulk eene scheur die bij Weil. ‘winkelhaak’ genoemd wordt. Zijn kleed haperde aan eenen nagel en kreeg eene klinke. Eene klinke toenaaien. Er zijn twee klinken in zijnen jas.

– Ook de gulp of splitte van eene broek, fr. brayette.

– De klinke van eene bolletraag is de holte aan elk uiteinde van de traag, waarin de bollen, die over de meet loopen, invaren en aangehouden worden. In de klinke bollen. In de klinke schieten. In de klinke loopen. Uwe bolle ligt in de klinke.

– Eene houten of metalen tong die in eenen tand grijpt van een wiel om dit wiel te beletten averechts te draaien, fr. cliquet, bij Kramers een ‘pal’ genaamd.

– De klinke van eenen ploeg die verriestert, is Eene platte reil of houten arm die met.het een uiteinde op cene spil gevestigd is in de galg, en dient om den kouter een weinig uitwaarts te drijven nu eens naar den rechter en dan eens naar den linker kant, volgens dat de riester aan den linker of den rechter kant van den ploeg gevestigd wordt.

– De klinke is ook eene ziekte die in ‘t fr. éclampsie, tetanus heet; doch bez. de ‘opisthotonus’. De klinke krijgen. Het kind is van de klinke gestorven. Van krampen en klinken genezen. Eenen heilige gaan dienen tegen de klinke.

KLINKEBAND, m. Klinksnoer van eene deur.

– Hij verstaat altijd klinkeband voor hamersteert, hij verstaat altijd ‘t een voor ‘t ander, hij vat het altijd averrechts op, hij is niet rap van begrijp.

KLINKEMUTSEN, Minkemutste, heb geklinkemutst, o. w. Een kinderspel bij ‘t welke men een of meer geldstukken omhoog werpt, terwijl een ander raadt of ze zullen neervallen met de koppen naar boven of naar onder; anders gezeid ‘Dhoofden, Lijken, Walen’, de koppen smijten, kop of munte spelen, fr. jouer a croie ou pile.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>