Over kwakkelen en kwakkelbaktes

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     655 Views     Leave your thoughts  

KWAKBOLLEN, kwakbolde, heb gekwakbold, o. w. ‘Wordt gehoord in de spreuk ‘Iemand slaan dat hij kwakbolt’ (dat er zijn hoofd van waggelt). Hij sloeg hem dat hij kwakbolde.
· Vgl. Klakbalgen.

KWAKKELBAKTE, v. Wordt schertsende gezeid van eenen akker die onder regen en slegen bedricht zijnde deegachtig en smoezelig wordt. Het is gelijk eene kwakkelbakte. Die vlaschaard is eene rechte kwakkelbakte. Eene kwakkelbakte leggen (eenen akker onder regen en slegen bedrichten). Gij hebt daar eene kwakkelbakte geleid!

KWAKKELBED(DE), o. Bij landb. en hoveniers. Aangeaard bed, winterbed, brauwe, (fr. hillon). Een land in kwakkelbedden leggen.

KWAKKELEN, kwakkelde, heb gekwakkeld, o. w. Traagzaam groote brobbels opwerpen, sprekende van iets dat kookt in een groot vat. Die hespeketel, die garenketel kookt dat hij kwakkelt. Gedurig regenen dat er de straten en de akkers van deefelen. Het heeft geheel den zaaitijd gekwakkeld. Het gaat niet wel op den akker werken als het kwakkelt.

KWAKKELVORST, m. Wankele vorst, vriezend weder dat niet hard is noch duurzaam. Het is maar een kwakkelvorst. Wij hebben dezen winter nu en dan wat kwakkelvorst gehad.

KWAKKELWEDER, o. Regenachtig weder, langdurige rein en slein. Dat kwakkelweder is zeer nadeelig aan ‘t bedrichten der akkers. Het heeft geheel den zomer maar kwakkelweder geweest.

Westvlaamsch Idioticon – 1873 (Priester L. De Bo)
Het woordenboek van het West-Vlaams dialect

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>