Over peirdogen, binnennesten en sikaneren

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     510 Views     Leave your thoughts  

Vijftig jaar zijn is ne geestige leeftijd; vooral o’j zelve tjestig zijt.

Nen leelijken mens kan zekers è schoane binnenest hebb’n.

Hij is zo leelijk dat’n zelve geen peirdooge durft te eten.

O’s superkolle echt supper-kolle is, woarom bluuft ze dan nie plakken an de binnekant van de tuube?

O’s zwemmen goed is voa de lijne, hoe ku’j dan ne walvis verkloaren?

Nen hond is ne leeuw in zin eigen stroate.

’t Voordeel van alcoholvrij bier is da’j d’er geen twidden van bestelt.

Beantwoord gene brief of mail o’j vies zijt.

De moeilijkst te pakken droaj ligt an ’t café an den hoek.

De beste maniere om chaos te krijgen, is te proberen om alles te organiseren.

De wereld is lijk nen speegel; kik je vies, dan kijkt e’n vies were. Moar o’j lacht, lachten were noar joen.

Jaren van liefde worden in de hate van één minute vergeten.

Men vergist zich nooit zo gemakkelijk o’j peizt de weug te kennen.

Ge komt moar zelden nen persoon tegen die wil luusteren noar wat datte’n nie horen wilt.

Loat joen gevoel spreken. Dan vormen je woorden de juuste zinnen wel.

Zoekt de slimmigheid van den ouderdom, maar bekijkt de weireld deur d’oogen van è kind.

‘T mysterie van ‘t leven moe’j niet willen verklaren, moar willen ervaren.

Ge moet nieten doen om te zijn wien da’j zijt.

Sikaneren pakt de zorgen voor morgen nie weg, moar wel de force van vandoage.

Vertrouwen ku’j nie afdwingen. Da moe’j verdienen.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>