Latest Posts

De beenhouwer van Killem

  1 month ago     67 Views     Leave your thoughts  

Toone Boullie, den beenhouwer van Killem, wos om uut z'n vel te springen van koleire deur die farce dat zyn gebeur Seven Schatse hem è bakken hadde. Toone en Seven waaren van vroeger ol min of meer in onverschil, kwestie van 'n ofloop van è vuulegoote. Maar in 'n laatsten tyd was dat nog verslecht uut oorzaake van Seven Schatses katte. Toone hadde op zyn koer è schoone groote volière met olle soorten van veugels. Op è dag had'n è zien dat Sevens katte daar olle momente kwam rond loeren. Ie hadde z'ol meer of 'n keer weg è jaagd,…

View More

Goaj è bitje ertefretn?

  1 month ago     75 Views     Leave your thoughts  

Eegde (eg) Eeketesse (salamander) Eenbolg (alles voor hem zelf) Eetekonte (geile vrouw) Egerre (een kier) Eierpuf (oprisping) Eirmtierig (armoedig) Eisde (hooiruif) Elde (leeftijd) Ellepek (stout kind) Ellietje (een beetje) Elloezedraain (beetnemen) Enat (hij had) Eneeje (nietwaar) Eneeje enei (nietwaar in Ieper) Enet (hij heeft) Enistjiete (bewusteloos) Ennee! (nietwaar!) Ennezoo (zomaar) Ennontn (als hij) Enoense (niet het minst) Enoerie (van de kweek) Epieper (zoen) Epieptje (een kusje) Epolletje (slaappuntje in een kafzak) Eprotdoen (neuken) Erande (herhaling) Ertefretn (lastig zijn) Eschieje (opvlieging) Estriebeld (toebedeeld) Etoeveele (zeer veel) Etwaar – etwaastn (ergens) Etwodde (klein beetje) Etwoddetje (klein beetje) Etwoo (ergens) Ewietn (onnozelaar) Explikeern…

View More

De Rodestraat te Veurne

  1 month ago     89 Views     Leave your thoughts  

Ten oosten van de stad Veurne ligt een straat, bekend sedert aloude tijd als de Rodestraat, die leidt door de weiden naar het Duivekot, een grote hofstede met kapel, die toebehoord heeft aan het klooster der Predikheren. Alle nachten zag men, vóór de Franse Omwenteling, een wagen zonder paarden uit de straat komen, op de markt te Veurne enige tijd blijven staan en verdwijnen. In de weiden rond de voormelde hofstede ontmoette men dikwijls wanneer men 's nachts alleen was, de gedaante van een kalf, van een os of van een schaap, maar die geesten deden geen kwaad en waren…

View More

De legende van Walbert en Bertinus

  1 month ago     72 Views     Leave your thoughts  

De as Cassel-Torhout doorsnijdt vele kilometers verder naar het noorden het immense woud van de regio van Torhout. Overal in de buurt wonen er nu Frankische immigranten. De nakomelingen van de Frank Elfraad leven in Elverdingahem. Het volk van Vlamert heeft zich gevestigd in Vlamertingahem en de kinderen van Pupurn zorgen er voor dat hun verblijfplaats Pupurningahem gaat heten. Het gebruik van het achtervoegsel 'hem' bewijst dat we te maken hem met de Franken. Of de Elfraads, de Vlamerts en de Pupurns de namen waren van clans, is voer voor discussie. Eeuwen later. Als we geschiedschrijver Jacobus Malbrancq mogen geloven…

View More

Kapers in Nieuwpoort

  1 month ago     51 Views     Leave your thoughts  

En daar is mijn volgende kroniek... 'Kapers in Nieuwpoort' speelt zich dus inderdaad af aan de kust. Even een korte inhoud: Nieuwpoort beleeft de godsdienstoorlogen van de 16de eeuw op een betrekkelijk rustige manier. Het wordt wel schrikken wanneer Vlaanderen een deal sluit met Willem van Oranje, de calvinistische topman van de noordelijke Nederlanden. Nieuwpoort krijgt zo ongevraagd een garnizoen Nederlandse soldaten op logement. En ondertussen begint Spanje met een nieuwe inval in België. Farnese blijkt erg welkom te zijn in Nieuwpoort. Lees alles op de pagina http://dekronieken.com/P1580100.html . En ja, binnenkort ondergaan mijn kronieken een volledige make over. Je…

View More

Vlamertingse aantekeningen uit 1765-1766

  1 month ago     67 Views     Leave your thoughts  

Aantekeningen gedaan ten jare 1765-1766 door een inwoner van Vlamertinge. De winter is nat, winderig en zonder grote vorst geweest. Op 22 februari, dag van de meeste koude was de barometer 7,5 graden beneden 0. De meeste hitte, op 24, 25 en 26 augustus, was 28 graden boven 0. Het heeft van april tot augustus bijna niet geregend, immers niet genoeg om de landen te blussen. Op 6 augustus heeft het wat geregend en op de vier volgende dagen is er met donder en bliksem veel regen gevallen. Op 11 en 12 augustus begon het koren dat plat lag, sterk…

View More

De nieuwe gedachten van Petrus Daten

  1 month ago     78 Views     Leave your thoughts  

De nieuwe Godsgedachten zijn ook gearriveerd in Poperinge en worden er gepromoot door een monnik van de orde van de Franciscanen. Dathenus is zijn naam. De man is geboren en getogen in Poperinge, hoewel sommigen hem ook geboren zien in Ieper. Wikipedia staat nog niet ter beschikking van mijn schrijver. Waarom zou ik hem nu niet alsnog ter hulp schieten? Zijn Dathenus is een zekere Petrus Daten, Dalten of Daets en werd geboren op de Casselberg ergens rond 1531. De eigen grond wordt Dathenus in elk geval te warm onder zijn voeten. Hij vlucht in 1555 weg naar Engeland en…

View More

De Burg van Leisele

  1 month ago     91 Views     Leave your thoughts  

wat voorafging ...   De schrijfwijze van Leisele heeft in de loop van de jaren heel wat veranderingen ondergaan. Zo schreef men in het jaar 1120 'Lincela', in 1183 'Lincele', in 1202 'Lensele', in 1207 'Lensela', in 1230 'Lenseles', in 1303 'Leinseles, in 1307 'Leinsel'. In het begin van de jaren 1500 vinden we de naam van ons dorp geschreven met een 'Y', in 1515 'Leynsele'. Wat later wordt het 'Leysel' en 'Leysele'. Eindelijk, in het jaar 1919 wordt de schrijfwijze veranderd in 'Leisele'. Gelegen bachten de Kupe, aan de rand van ons Belgisch grondgebied, verdoken in de verre Westhoek,…

View More

Het nieuwe jasje van mijn kronieken

  1 month ago     102 Views     Leave your thoughts  

Zondag 6 augustus 2017. Eventjes tijd voor een update. Ik begin eindelijk klaar te zien in de grondige restyling van mijn kronieken. Na vier maand werk begin ik reikhalzend uit te kijken naar de lancering van mijn 104 kronieken in een volledig nieuwe omgeving en stijl. Veel wil ik er nog niet over vertellen, ik houd het liever als een verrassing voor mijn lezers en volgers. Vermoedelijk is het werk afgerond nog voor het einde van deze maand. Maar er is heel veel werk aan geweest om ongeveer 3640 pagina's te herwerken in deze nieuwe omgeving. Vanaf september zal ik…

View More

’t Is kermis in Wervik

  1 month ago     71 Views     Leave your thoughts  

Kermis in Wervik 't Is kermis! Weken op voorhand reeds kregen de huizen een schildering, werden beplakt en geplaasterd, en van boven tot beneden. De kelders ook zijn goed voorzien! Een gistend vatje bier om de dorst te lessen en de spijzen te begieten, en malse stukken vlees, dikke geurige koekenborden, grote stukken verse boter, zwarerzijpen jeugdige suikerboontjes en dikgevulde smierige taarten voor de spijskaart! 't Is kermis!! 't Is kermis! Mijn haar is ook de mode meegekomen. Mijn gebuur Goeraad kloeg daar zoëven om de talrijke uitgaven, putten in de grond! Hoor liever, zegde hij mij: 'voor mij Jan…

View More

‘k hèn drommegedoan

  1 month ago     76 Views     Leave your thoughts  

Dakke (dat ik) Damme (dat wij) Danke (moest ik) De Bucht (maandstonden) Deefln (bepotelen) De piest in (hazenpad) Derlansn (er neven) Der neffen (ernaast) Desschn (dorsen) Deuredraain (slippen van wiel) Deurjaagr (magere veeleter) De Zulle (overnameprijs van een zaak) Diekant (gracht) Dilt (hooizolder) Dingsche (hij daar) Djentn (een rare) Doeninge (huis) Doeninsche (hoeveke) Dreevl (rugzak van smokkelaars) Dresschn (stortregenen) Driefjacht (klopjacht) Droef (stout) Drommedoen (iets met opzet doen) Dukkeln (duiken) Dukn (verbergen) Dukkenekn (gebukt lopen) Dunnekeuntje (klein ventje) Dutje doen (korte slaap) Duts (sukkelaar) Dwaazekloot (onnozelaar) Dweis (dwars) - 900 Westhoekse dialectwoorden door Adhemar Vandroemme (2005)

View More

Een nieuwe toren voor Sint-Maartens

  1 month ago     76 Views     Leave your thoughts  

De Sint-Maartenstoren te Ieper In principe is elke kerktoren gemaakt om met een naald - in steen of in hout - bekroond te worden. Een kerktoren zonder naald is een lichaam zonder hoofd. Ware Het Ypersche Volk een kunstrevue, dit principe zouden we trachten erin uiteen te zetten. Sint-Maartens kerktoren te Ieper heeft geen naald. Moet er een opgezet worden? Neen, zeggen de liefhebbers van 'pittoresque'; ja antwoorden de archeologen. De heer Schayes schrijft dat de tegenwoordige Sint-Maartenstoren omstreeks 1434, naar het plan van Maarten Huutenhove van Mechelen, en op de grondvesten van de oude - vorig jaar afgebrande -…

View More

Frans tot in hun botten

  1 month ago     98 Views     Leave your thoughts  

De Dampierres zijn finaal door de mand gevallen. Hoe kan je de toestand in Vlaanderen anders omschrijven in het eerste kwart van de 14de eeuw? De herkansing van de Guldensporenslag op de Pevelenberg in de zomer van 1304 is eigenlijk geëindigd met een overwinning van de Vlamingen. Maar door de loden hitte en door ernstige communicatiestoornissen zien de Vlaamse legerleiders niet eens dat hun Franse tegenstrever murw in de touwen ligt. In plaats van de Fransen definitief af te maken, verkiezen de Vlamingen zich terug te trekken en zo hun eigen hachje te redden. Ze sturen aan op onderhandelingen. Een…

View More

De lengte van è minuute

  1 month ago     62 Views     Leave your thoughts  

Om innerlijke rust te krijgen moe’j vorsdoen en afmaken wuk da’j begunnen zijt. - Ook al hèj miserie met etwodde, je moet doarom zelve geen miserie zijn. - Je zie pas joen vrouwe of joene vint geiren o’j ze of hem nie wilt verbeetern. - D’er zijn menschen die van olles zou’n doen, om toch maar nieten te moeten doen. - Van al de dingen da’k ooit verloren zijn, misse ‘k ik mijn verstand het meest. - W’en t’ol gezien en gedoan, moar we zijn ’t meeste d’ervan vergeten. - Vandoage is de morgen woar over da’j gisteren sikaneerde. -…

View More

Een zonderlinge misgreep

  1 month ago     113 Views     Leave your thoughts  

Boezinge, 19 januari 1892 Mijnheer de uitgever, zaterdagavond is hier een zonderling feit gebeurd dat bewijst hoe rechtzinnig pastoors en kapelaans het geestelijk welzijn van hun parochianen ter harte nemen. Wat ik u vertellen wil is geschied met onze politieke onderpastoor, die volgens zijn zeggen hemel en aarde zou doen beven om een ziel voor de hemel te winnen, maar die door zijn daden toont dat hij zoveel geeft om de verlossing van een ziel als een aap om een nootschulp. Ziehier het voorval: Pieter Vermeersch, een doodbraaf man die langs de Elverdingse kalsijde woont, was zo gevaarlijk ziek dat…

View More

De kluizenaar van het Sint-Sixtusbos

  1 month ago     87 Views     Leave your thoughts  

Kortverhaal door Maurits van Vletergem Op een dag in mei van het jaar 1784, stapte Jan Victoor, een struise jonge man, door de Koekuitdreef. Hij had de stad Poperinge pas verlaten langs de Pottestraat en was nu in 't open veld gekomen. Hij ging voorbij de herberg De Koekuit, waar reeds enkele voorbijgangers binnen zaten. Dit volk ging ook naar het klooster van Sint Sixtusbos, waar vandaag de inboedel verkocht werd. Bij de herberg De Nachtegaal gekomen, was er nog meer volk op de been. Sommigen waren zelfs gekomen met karren en paarden, niet alleen uit de stad maar ook…

View More

Brandstichting in Nieuwkerke

  1 month ago     138 Views     Leave your thoughts  

November 1567 is in dit Ieper een maand zonder geschiedenis. Het is misschien maar goed ook dat ik eens niet over dood en ellende hoef te schrijven. De eerste december komt daar wat verandering in. Drie assistenten van procureur De Visch hebben in Houtkerke enkele boeven gedood. Van zodra De Visch dit verneemt trekt hij naar ginder met acht paarden en de nodige dienaars. Diezelfde dag mag poorter Jan Dickaert het bij de vierschaar gaan uitleggen. Achteraf wordt de sukkelaar weer naar zijn cel overgebracht. 7 december 1567. De spanning is ferm opgelopen. Net zoals de dikte van het ijs…

View More

Zeven wonderlijke mannen

  1 month ago     38 Views     Leave your thoughts  

VAN ZEVEN WONDERE MANNEN. Een zoon kreeg bij de dood van zijn vader een erfdeel van vijf duizend kronen. Daarmee trok hij de wijde wereld in, want hij vond het te nauw op zijn klein geboortedorp. Hij kwam aan den kant van een bos. Daar stond een man geladen met twee eiken zoo dik als meulenassen. - Wat doet gij hier? vroeg onze reiziger. - Ik heb hier twee stokskens hout geraapt om mijn vuurken te stoken. - Gaat gij mee met mij? ik geef u dagelijks zeven stuivers en den kost. - Ja ik, zeide hij. En zij gingen voort…

View More

Hoe père Vanhove zijn lief kwijtspeelde

  1 month ago     83 Views     Leave your thoughts  

Ze rentenieren te Bray-Dunes, een goeie honderd meter voorbij de 'Franse komiezen', in een nette werkmanswoning, laag van dak maar breed uitgezet. Hij, Père, een heel einde in de zeventig, zij, Alice, zijn halve trouwboek, niet veel minder. Hij, geboren Pannenaar, zij Bray-dunège. Père, die zijn bijnaam verkreeg door de titel, 'frère' waarmee hij in de eerste jaren na zijn huwelijk, elke gebuur en kennis aansprak, die hem wederkerig Père noemden, is niet goed meer 'te bene', des te beter 'ter tonge' en fleurt op wanneer iemand uit zijn vroegere streek een praatje komt slaan.Ik kreeg hem aan de klap…

View More

De vette dagen voor Vastenavond

  1 month ago     81 Views     Leave your thoughts  

Het kapittel eist een vierde van de overlijdensrechten en de begrafenisgelden van allen die op het kerkhof van de broeders wordt begraven. Ze stuiten op een weigering van de Minderbroeders die opwerpen dat de pastoors van Sint-Maarten al hun ding hebben kunnen doen want allen die begraven liggen, hebben een begrafenisplechtigheid gekregen in één van de parochiekerken van de proosdij. Let wel! De belangen die op het spel staan, zijn niet te onderschatten. De mortuariumrechten, in die dagen de 'funeralia' genoemd, zijn rechten die bij het overlijden van lokale inwoners toekomen aan de parochiale kerk of aan de parochiepriester. Voor…

View More

Een hele slimme vrouwe

  1 month ago     80 Views     Leave your thoughts  

Grote reclame: “1 voor de prijs van 2 en den tweeden voor nieten”. - ’t Speelt eigentjik geen rolle hoe warm da’ t is in uuzen living, ’t is toch ossan kamertemperatuure. - Het verschil tussen onwetendheid en apathie? ‘K zou ’t nie weten en ’t interesseert mijn eigentlijk ook niet. - De kunste van creativiteit is joen bronnen goed te kunnen wegsteken. - Achter iederen succesvollen vent stoat er een verbaasde schoonmoeder. - Getrouwd zijn is geven en nemen. De vinten geven nie veele, omdat de vrouwen ‘t toch ol pakken. - E keer goe lachen is de kortsten…

View More

De tram van Reninge

  1 month ago     88 Views     Leave your thoughts  

Zoudt ge 't niet ommeslaan! Het is nu al de derde keer in een tijdverloop van zes maanden dat ze de tramuren veranderen, en nog altijd is 't evenveel appels of peren! Verbeteren ze het aan de ene kant, het verslechtert aan de nadere kant. Ziet eens: de eerste tram naar Diksmuide vertrekt uit Poperinge om 7u40 en om 8u55 uit Reninge. Dat is dus vijf minuten voor 9 uur? De laatste tram naar Poperinge vertrekt uit Diksmuide 's achternoens om 16u25 en dat is dus wel om 4u30. Verder is er geen sprake nog middel om tot Diksmuide te…

View More

Gij die piept en tiereliert

  2 months ago     73 Views     Leave your thoughts  

vogelkes uit alle lande, vogelkes van alle stande, vogels kort en vogels lang, vogels met of zonder zang, vogels groot en vogels kleene, vogels hoog en leeg te beene, met een steert gelijk nen pauw, met een steertje scherp en nauw, een van lange lange pluimen, of waar 't eentje van twee duimen; hebt een snavel, recht of krom, hebt een baard of geen daarom, en een rode kam benevens, met een paar roo'lillen tevens, met een truizel bovenop, en een koofken op den kop: Gij moogt hoog, kort, lang, smal, breed zijn, gij moogt alleszins gekleed zijn, in 't…

View More

Het ontstaan van de pagus Flandrensis

  2 months ago     114 Views     Leave your thoughts  

In de 9de eeuw is Vlaanderen bedekt met heide, bossen en moerassen. Ik baseer me onder andere op het briljante werk van de Gentse historicus Jan Dhondt (1915-1972). In het noorden ziet het landschap er totaal anders uit dan wat we op vandaag kennen, schrijft hij kort na de tweede wereldoorlog. Rond het jaar 400 is de zee diep in het land gedrongen en heeft ze zo een brede zone van het vasteland onbewoonbaar gemaakt. Het gebied staat wel niet continu onder water maar elk springtij of hoogtij is voldoende om het land opnieuw te doen overstromen. Het zeewater laat…

View More

‘k Zijn ’t brakende beu!

  2 months ago     87 Views     Leave your thoughts  

- Bing (lustige man) - Binstn (terwijl) - Blaamot (murw) - Blaazr (fornuis) - Blaffetuurn (vensterluiken) - Blauwn (smokkelen) - Bleitn (wenen) - Blutse (zonder geld) - Blutse (deuk in de auto) - Blutsekakr (blootaard) - Blutsekakr (vogeljong zonder pluimen) - Blutszak (nestjong bij vogels) - Boetskeekn (weglopen) - Boezerong (boerenkiel) - Boime (bovenste teellaag) - Boite (doos) - Bollaard (knotwilg) - Bollaarde (buitenwesten) - Bollekeitte (grote knikker) - Bolt (aal) - Boltkarteel (aalton op wielen) - Boltpomp (aalpomp) - Boltput (aalput) - Boltschuttel (aalschepper) - Bommeerde (teelaarde) - Bongs (snoep) - Bonstern (op en neer botsen) - Bonstje (deegmandje)…

View More

De winters van vroeger

  2 months ago     87 Views     Leave your thoughts  

Zeggen wij eerst dat de sterrenkundigen het niet eens zijn over het begin van de lente dit jaar. De almanak van Snoek beweert dat het de 21ste maart is; de almanak van de Wegwijzer zegt dat het de 20ste maart is, dat de lente aanvangt en een blad van Brussel schrijft dat de 22ste de lente aangekomen is. Het is vast en zeker dat allen zich bedriegen. Men moet maar de neus aan de deur steken om te zien dat het geen lente is. Het is winter, en dan ook volop winter. De hemel is loodgrijs en beladen; de sneeuw…

View More

Te voet naar Bulgarije

  2 months ago     73 Views     Leave your thoughts  

Het vijfde 'capittel' gaat van start: 'Vanden tijdt dat de Vlamingen, onder 't beleet vanden sone des hertoghs van Bourgondien, naer Hongarien trocken, tot den vrede van Atrecht in 1433.' 'Anno 1396. Jan den Onversaagden, sone des hertogs, treckt met een groot leger tegen de Turcken op.' De koning van Hongarije roept de hulp in van Filips de Stoute om de opmars van Turken te stoppen. En dat is een kolfje naar de hand van zoon Jan zonder Vrees, die in Veurne dus als 'de onversaagde' wordt omschreven. Jan zal dus in eerste instantie een leger moeten optrommelen. De adel…

View More

Het spookkonijn van Kortrijk

  2 months ago     81 Views     Leave your thoughts  

Mijn oude nicht Godelieve leeft en ofschoon nu bij de zeventig vertelt zij ons het geval alsof het pas gisteren gebeurd was. Ze was op haar twaalfde jaar toen ze een zomerse zaterdag haar moeder had mogen helpen aan 't schrobben van het huis. Na gedaan werk zaten ze beiden op de dorpel wat uit te rusten wanneer het elf uur sloeg. Geen mens was er in de straat, maar opeens zagen ze aan het uiteinde een fel toenemend licht opdagen en scherp flikkerde het uit zijn brandpunten op de twee vrouwen. 'Het verkropt konijn!' riep mijn nicht's moeder verschrikt.…

View More

Ge zou ’t weere aan de katte geven

  2 months ago     82 Views     Leave your thoughts  

Passendale Ge zou 't weere aan de katte geven. De tabakkwekers zien af gelijk een paard. Tabak drogen binst dat al de sluizen van de hemel openstaan, 't is peerdewerk. Nu zijn ze koppig tegen koppig en niettegenstaande het weer dat niet mee wil, toch zal de tabak drogen. Zo komt het dat de tabak gezwind op de wagen en terecht op de asten. Daar hangt hij nu die leker die niet wil drogen en nochtans moet en zal drogen, met een licht vuurke onder 't achterste. Jamaar dat is gevaarlijk spel, de slippen laaien gemakkelijk en zo komt het dat er…

View More

Schreeuwen naar de hemel II

  2 months ago     259 Views     Leave your thoughts  

Een goede tip van schepen Jef Verschoore liet me in mijn pen kruipen om een vervolg te schrijven van Ieper na de brand in de lakenhalle. Op basis van het Franstalig gedicht van Emile Verhaeren uit 1916. Dit is het resultaat;   Ieper In zijn dagen van koppige middeleeuwen was Ieper een stad net als Brugge en Gent, onderging het veldslagen en revolte eindeloze glorie en geschiedenis. Veelkleurige pracht afgewisseld met sombere duisternis. Eerst waren er zijn arbeiders aan het werk in hun kneuterige huisjes, zwoegend aan duizend getouwen werkend aan zachte lakens, Schoon werk in schone gezinnen. Vrouwen, dochters…

View More