Latest Posts

Koekebrood in de gracht

  4 weeks ago     142 Views     Leave your thoughts  

Wangeloof Koekebrood in de gracht smijten opdat de puiden niet en zouden kunnen rekken (kweken). Verse boter die op de kruisdagen gekarnd wordt bederft niet, daarom wordt ze kruisboter genoemd. Op Sinksen vuur branden in de stal en er aalbessen in werpen tegen de veepest. De as van de kerstblok onder het bed gelegd, bewaart van de weerlicht. Water geput op kerstmiddernacht geneest de maagpijn. Sneeuw gevallen tussen Drie Koningen en Lichtmis wordt in flessen bewaard: dat water is goed tegen de brandwonden. Kinderen in februari geboren blijven meestal klein. Op de 4de en de 17de februarie is het goed…

View More

’t Loopt al zo zere buiten of binnen

  4 weeks ago     55 Views     Leave your thoughts  

Zegswijzen met binnen en buiten De hele ons omgevende wereld is eigenlijk in te delen in wat binnen en in wat buiten gebeurt. Daarmee is in taal en dialect meteen de overvloed aan wendingen en samenstellingen met 'binnen' en 'buiten' verklaard. We beginnen met een paar eenvoudige voorbeelden met 'binnen': 'teure maarbinnen'; ze waren weg naar binnen; 't naast' es ool binnen; houd u binnen, 't ga beter zijn; waar e(s) moeder? Z' es binnen. - Schilt er iets te? - Ja't, 't es ool van binnen, dat 't hem uitsmiête, 't zou veel beter zijn'. Figuurlijk : 'Eiet ool…

View More

Het DNA van de Westhoek

  1 month ago     174 Views     Leave your thoughts  

Beste volgers, terwijl ik vorige maandag op stap was langs het kanaal richting Boezinge, kwam ik op de idee om eens op één gecentraliseerde webpagina een overzicht te maken van alles wat ik tot nog toe heb geschreven. Goed idee, maar bijzonder veel werk! Het bleek inderdaad geen sinecure te zijn. De hele verdere week heb ik daar uren en uren aan besteed. Niet alleen de lijst was het echte werk, wel al de afzonderlijke linken naar de respectieve webpagina's. Gaandeweg keek ik zelf wel verbaasd op dat er blijkbaar geen einde leek te komen aan de lijst met de…

View More

Vogels voor de kat zullen we zijn

  1 month ago     129 Views     Leave your thoughts  

Half augustus. Precies op het moment dat ik nog eens van schouder wissel in mijn bed zijn die dekselse trompetten er weer. Het is godgeklaagd amper 6 uur. De duisternis begint aarzelend plaats te ruimen voor de nieuwe dag. Het geschal is bestemd voor de ruiters. De idee dat ze vermoedelijk een opdracht voor de kiezen krijgen en straks de stad gaan verlaten blijkt helemaal verkeerd. Er staat dwaas genoeg alweer een parade en troepenschouwing op het programma. Mannen en paarden begeven zich met bekwame spoed naar het plein voor de Sint-Maartenskerk en van daar verhuist de monstering naar de…

View More

Je gaat in je kot bluuven!

  1 month ago     123 Views     Leave your thoughts  

Poele Bart, de baas van d' herberge 'In de Leute' op 't plein te Wulveringem mochte geen bier meer drinken van den dokteur. Maar buuten cafeebaas wos Poele ook nog bendebaas. En hoe gaat dat, è goeien bendebaas laat zijn volk niet natregenen en daarmei, van als er è ferme regenvlaage kwam, zaaten Poele en zijn volk voor de rest van den dag in den drank. 't Moeste nu d'r omme doen dat het è geheelen tijd slecht weere wos en alzoo wos Poele weere bijkans olle daage snippe. Lucie, zijn wuuf, die gepeinsd hadde dat 't ol ging beteren…

View More

Het oud ijzer in Vlaanderen

  1 month ago     70 Views     Leave your thoughts  

Ondanks de reeds twee jaren lange werkzaamheid van de herinzamelingsdienst in de Vlaanders, blijven er in de frontstreek nog ontzaglijke hoeveelheden oud ijzer in de grond steken. Ofschoon het aan de burgers verboden is zich dit oud ijzer toe te eigenen, wordt er daarin op grote schaal sluikhandel gedreven. Hoe dikwijls reeds hebben we gemeld dat de gendarmen hele karrenvrachten oud ijzer hebben aangeslagen? Niettemin wordt die handel voort gedreven en we mogen er aan toevoegen dat de frontbewoners daarin niet helemaal ongelijk hebben. Overigens, het is niet altijd verboden daarin handel te drijven. Een ministeriële omzendbrief zegt immers dat…

View More

Het spookhof van Ruddervoorde

  1 month ago     70 Views     Leave your thoughts  

Op de baan van Ruddervoorde naar Torhout, een kwartier van de kerk ligt er een groot omwald boerenhof waarop een woning staat met drie verdiepingen, het Tempeliershuis genaamd. Rond de jaren 1835 woonde aldaar een zekere Melia Dumont, de oudste dochter van een familie van tien kinderen, die reeds vanaf haar vijftiende jaar de zorg van de hele familie op zich moest nemen omdat haar beide ouders gestorven waren. Boven dit huis scheen een ware kwade hand te regeren. In de jaren dat die familie er verbleef kwam het ene ongeluk na het ander op hen over. Tegenslag met de…

View More

Brugge tijdens de 13de eeuw

  1 month ago     136 Views     Leave your thoughts  

In de loop van de 13de eeuw is de stad Brugge een handelscentrum geworden van internationaal belang, maar het is vooral op het einde van die eeuw dat de stad het toppunt van haar macht heeft bereikt. Het Brugse grondgebied In het begin van de 13de eeuw lag het gebied van de stad Brugge besloten binnen de huidige binnenreien: Station, Speelmansrei, Gouden Handbrug, Verwersdijk, Groene rei, Dyver en Meersch. Dit gebied was te klein geworden, de bevolking van de stad zette zich uit op het omliggende gebied. Gedurende de 13de eeuw wordt de stad tweemaal vergroot: rond 1245 komt het…

View More

Madam kan zich gaan smijten

  1 month ago     104 Views     Leave your thoughts  

Omstreeks 800 is de Roeselaarse bevolking helemaal gevormd zoals zij nu nog is: een versmelting van Menapiërs, ingesijpelde Ingvaeonen en een bovenlaag van Franken. Weinig talrijk zijn de inlichtingen die de oorkonden over de stand van de voormalige bevolking hebben kunnen verstrekken. Alleen kan men eruit vernemen dat oorlog en pest te Roeselare herhaalde malen hun gesel hebben gezwaaid, en er telkenmale het bevolkingscijfer in sterke mate deden dalen. In 1699, na de verschrikkelijke oorlogsjaren, zou de stad nog enkel 699 inwoners hebben geteld, In de 18de eeuw schommelde de bevolking in de binnenstad tussen 4.000 en 5.000 inwoners: 'considérée…

View More

Meloenen voor de Polders

  1 month ago     174 Views     Leave your thoughts  

Vanmorgen weer gebiologeerd verder geschreven aan de geschiedenis van Oostende, mijn volgende kroniek. Nu en dan toch weer het voorhoofd gefronst en de bedenking gemaakt dat wij Vlamingen (mezelf inbegrepen) er toch geen flauw idee van hebben wat zich hier op diezelfde grond waar we nu ons leven slijten allemaal heeft afgespeeld. Voor wie een vakantie of dagtrip in Oostende in petto heeft, is onderstaande tekst echt een aanrader. Want zo zag het verleden van onze stad aan zee er uit in 1603. Het schrijven van mijn nieuwe kroniek verloopt tussen haakjes erg vlot. Onderstaande tekst is allemaal het werk…

View More

Zijn scharzebuuze geeft schette

  1 month ago     127 Views     Leave your thoughts  

Saarze (deken) Saavooi (zijn vertrokken) Santeboetiek (alles samen) Sapperlootn (krachtwoord) Schaabouwelijk (afschuwelijk) Schaaite (schaduw) Schaajaard (potige kerel) Schaapraai (keukenkast voor voedsel) Schaarbieljezeevn (zeef om sintels te sorteren) Schaarebek (mond zonder tanden) Schaaverdien (schaatsen) Schaaverluut (deugniet) Schaftied (vieruurtje) Schamfoetr (deugniet) Schampaavie (hazenpad kiezen) Scharbang (koets voor meerdere personen) Scharbieln (rest van verbrandde kolen) Scharmienkel (lelijk) Scharteln (krabben) Scharzebuuze (uitlaat van een auto) Schauwte (schaduw) Scheeranke (hoppetak) Scheetak (tak van hopperank) Scheewei (melksop na het maken van kaas) Schelf (stromijt) Schenteventer (opkoper van alles) Schep (toegang tot waterput) Schepwaare (koffie, meel,... onverpakt) Schette (afsluiting in latwerk) Schettegeevn (katoen geven) Scheuremond (ontstoken mondhoeken)…

View More

Tussen Leliaards & Klauwaards

  1 month ago     208 Views     Leave your thoughts  

Tussen de jaren 1286 en 1289 staat Willem II aan het roer van de Ieperse Sint-Maartensproosdij. Dat lezen we toch in 'Les cartulaires de la prévôte de Saint-Martin à Ypres', een 19de eeuwse studie van de historici Eusèbe Feys en Aloïs Nelis. Ze halen hun mosterd bij het 368 stukken tellende Novum-register uit 1422 of iets later. Aan de hand van het oudere Rubrum register zijn we al op stap geweest op het bestaanspad van de machtige kerk die de scepter zwaait over het jonge en erg welvarende Ieper van die dagen. Eigenlijk begint het Novum register met een valse…

View More

Op weg naar de Moeren

  1 month ago     77 Views     Leave your thoughts  

Op weg naar de Moeren   De krinkelweg die naar de Moeren leidt verglijdt in 't vlammend rood der kollebloemen waarover zware horzels zoemen.... En veld na veld staan, ongeteld, de klaprozen te gloeien met in een wei de bronzen Kasselkoeien. Zo, langs de landweg die we traag berijden, bevrijden wij ons uit het wereldse gedaver, het hart: één zonnige papaver... – Bert Peleman in 'Tussen Kinkhoorn en Knotwilg' van 1987

View More

Erg auto-ongeluk te Merkem

  1 month ago     68 Views     Leave your thoughts  

(bij de Martjesbeek - 1 dode - 6 gekwetsten) Woensdagavond rond 7 1/2 uur, gebeurde nabij Langewaede een erg ongeluk met een Oostendse toeristenauto die Engelsen voerde op frontbezoek. De auto kwam van Ieper richting Diksmuide afgereden en vervoerde 8 reizigers en de auto-geleider. Bij de brug van Langewaede sloeg de auto opeens om. Een Engelsman bleef op de slag dood, de schedel gekloven op de tramlijn. Vier andere Engelse reizigers waren erg gekwetst waaronder 2 vrouwen, 2 andere vrouwen waren lichtgekwetst, de auto-geleider bekwam geen letsel. Seffens werd heer dokter Thibaut van Merkem bijgeroepen die de gekwetsten de eerste…

View More

De 23 hoeken van Vlamertinge

  1 month ago     109 Views     Leave your thoughts  

wat voorafging:  De parochie van Vlamertinge – oppervlakte en grenzen Vlamertinge kan uitgestrekter geweest zijn voor de 13de eeuw als dat anno 2017 nog het geval is. Maar de oppervlakte van het grondgebied blijkt niet veel veranderd te zijn sedertdien. Behalve echter de toevoeging van de Krommenelst (na de Franse revolutie) en een vermeerdering met enkele delen van de 'hoge gebieden' (haultes terres), de meeste ervan in het noorden, welke omgeruild werden in 1370 tegen gebieden die behoorden aan de kerk en ingesloten waren binnen het grondgebied van Elverdinge. In 1551 stelt priester Tideman van Schelle, proost, in een getuigenverklaring…

View More

Stormweer over Oostende

  1 month ago     98 Views     Leave your thoughts  

Zondag 26 november. Na twee weken schrijven aan mijn nieuwe kroniek, met de voorlopige titel 'Stormweer over Oostende' is het misschien leuk om even een update te brengen over de stand van zaken bij mijn 'Kronieken van de Westhoek'. Het schrijven gaat prima. Korte dagen en lange nachten, donker buiten, gezellig werken aan de pc. Het is dus niet moeilijk dat ik er vaart kan achter zetten. Elke dag minstens anderhalve bladzijde tekst in mijn Oostende-verhaal. Gevolgd door een dagelijkse inlassing in mijn blog. Momenteel staat de teller hier al op 1156 artikelen over de Westhoek. In de namiddag werk…

View More

Van een boer die een spiegel vond

  1 month ago     69 Views     Leave your thoughts  

Weet je hoe de spiegel ontdekt werd? Luister! Ik heb het vernomen van een oud, oud paterke die er voorzeker niet zou om liegen! Over vele, vele jaren was er een boer bezig met zijn land te beploegen, en al ploegend komt daar al met eens een stuk glas boven, dat glinsterde in de zon. Het blonk en het glinsterende zodanig dat de boer zijn paard stil hield om het ding op te rapen. Maar nauwelijks had hij het bekeken, of hij riep 'wel, wel, wel, wat had dat gepeinsd: het portret van mijn vader.' Hij stak het op zak…

View More

Doet ge ‘nen ezel wel

  1 month ago     95 Views     Leave your thoughts  

Volksspreuken waar dierennamen in voorkomen   Hij is zo zot als een keezemeeze, als de koekoek en de pimpermeeze. - De hennen liggen daar allen met hun steerten naar de markt. (ze leggen weinig eieren) - Waar 't aas ligt, vergaren de gieren. - Schrijf het op de balke, de kalvers en zullen het niet uitlekken (van een schuld die nooit betaald wordt) - Twee katten aan een muis, twee vrouwen in een huis, twee honden aan een been...komen zelden overeen. - Twee mussen aan een korenaar maken nooit een vreedzaam paar. - Pier zit vul vier lijk een mussche…

View More

‘k Zien liever zijn gat dan z’n oanzichte

  1 month ago     81 Views     Leave your thoughts  

Zoej g'looven da je joen zaantjes aan joen gat meugt plakk'n - Je meugt zo veele gin sjoklamoes eet'n, je gat goat toeplakk'n. - 't Geld is nog zjuuste goed voor joen gat of te voag'n. - E zit mi zijn gat vul schuld'n,. - E wunt mi zijn gat in 't bus (hij woont aan de rand van het bos) - M'n gat è glykt aan geen aanzichte nie meë (mijn achterwerk doet pijn van te lang te zitten) - 'k Zien liever zijn gat dan z'n oanzichte. - Mijn gat is schoander dan z'n oanzichte - Ze zoe'n…

View More

Wij willen Willem weg

  1 month ago     86 Views     Leave your thoughts  

wat voorafging .... Het tweede Oostenrijks tijdvak (1713-1792) Door de Vrede van Utrecht in 1713 werd Holland onafhankelijk en kwamen de Spaanse Nederlanden terug naar Oostenrijk. Voor onze streek betekende dit slechts een verandering van 'bezetters' die evenveel opeisten als hun voorganger dat deden. Karel van Oostenrijk werd onze vorst en ons land werd voortaan omschreven als de 'Oostenrijkse Nederlanden'. Voor de komst van de Oostenrijkers waren nagenoeg alle wegen van ons land aardewegen, behalve enkele van de voornaamste steden die enige geplaveide straten bezaten. Zo zijn de bussels rijsthout en bomen te verklaren welke gevonden werden bij het plaveien…

View More

Diene kremkloot zit dikke van ’t geld

  1 month ago     128 Views     Leave your thoughts  

De Schuddebeurze De herbergen droegen als uithangteken: Het Fortuin, De Fortuyne, 't Fortuintje, De Stuiver (in Nieuwpoort zei men om een wijk aan te duiden 'aan de stuiver'. De Laatste Stuiver, De Schuddebeurze. Deze twee laatste herbergen lagen gewoonlijk buiten de dorpskom en daar werden de laatste schuivers uitgeschud en opgedronken en ging men dan achteraf met plaate beurzen huiswaarts. Spreekwoorden over geld zijn er genoeg: De man is oud en versleten tot op de draad, krom gewerkt en gewroet tot hij niet meer kon, maar hij was smoorrijke, dikke van 't geld. Bij het betalen van zijn glas bier…

View More

De handelsfoor van Mesen

  1 month ago     85 Views     Leave your thoughts  

Over de geschiedenis van stad en abdij Mesen bestaat geen enkel degelijk werk. Het beste wat men bezit is een hoofdstuk dat Gheldolf aan de stad wijdde. Ook de inleiding tot de uitgave van de Coutume de Messines door van Rille, bevat een zeker aantal gegevens, weliswaar meestal van de tweede hand. Op het ogenblik waarop ze in de geschiedenis opdaagt is Mesen een grafelijke 'villa', de 'villa Mecinensi', die te midden andere uitgestrekte grafelijke goederen is gelegen. Wat bij het behandelen van deze plaats het eerst opvalt, is dat ze een van de plekken is, waar een grote foor…

View More

De tweede beeldenstorm

  1 month ago     113 Views     Leave your thoughts  

Ik probeer elke dag opnieuw één bladzijde uit de oude kronieken van Louis Boeteman (uit 1789) te herwerken. Een opdracht waar ik vermoedelijk nog wel een jaar verder zal moeten aan werken. Deze week belandde ik bij de aanval van de geuzen uit 1578. die door hem beschreven worden als 'de tweede beeldenstorm'. Het leek me een prima datum om dat fragment even op jullie los te laten. Wat de ketters hier allemaal uitspoken grenst aan het waanzinnige. Vreselijke toestanden waren het. Ik hoop voor de betrokkenen dat de schrijver ferm overdreven heeft en dat wat hier neergeschreven staat helemaal…

View More

Jan Breydel onthoofd

  1 month ago     177 Views     Leave your thoughts  

De namen van Jan Breydel en Pieter de Coninck zullen voor eeuwig met de naam verbonden blijven. Over de held van de Groeningekouter gaat het hier evenwel niet. Brugge heeft één, twee ...drie Jan Breydels gekend. De 'Jan Breydel' die we hier in de kijker willen plaatsen, heeft met de koene strijder uit de Guldensporenslag gemeen dat zijn vader Jakob Breydel de achterkleinzoon was van de grote man, aan wie onze stad haar zo strijdvaardige naam van 'Breydelstede' te danken heeft. Nu meer dan ooit moet Brugge strijdvaardig zijn, vooral als het gaat om de expansie van zijn haven. Net…

View More

Afschuwelijke tonelen in Dadizele

  1 month ago     116 Views     Leave your thoughts  

Vrouw vermoordt haar man met een kapmes In de nacht van woensdag op donderdag heeft er zich een vreselijk drama afgespeeld in Dadizele, onder de volgende omstandigheden: Omstreeks 4 uur, donderdagochtend, kwam een vrouw, haveloos gekleed en op haar sokken bij de rijkswacht in Ledegem en zegde er dat ze haar man had vermoord. Ziehier het verhaal dat ze aan de rijkswachters gaf: 'Ik heet Justine Merckx, geboren te Wieze, de 14de augustus 1900, echtgenote van H. Nessely, 36 jaar en wonende Ketenstraat te Dadizele. Woensdagavond omstreeks 21u kwam ik van mijn werk thuis. Mijn man die zich reeds verscheidene…

View More

De herkomst van de Vlaamse leeuw

  1 month ago     111 Views     Leave your thoughts  

Bij mijn bezoek aan het Ieperse stadsarchief stoot ik per toeval op een krantenknipsel uit 1930. Een heel erg informatief stukje journalistiek uit vroegere dagen. Spijtig genoeg kan ik niet rekenen op enige bronvermelding. Ik wil dat artikel eerst en vooral delen met mijn lezers. Lees misschien eerst de bewuste tekst (in het blauw) uit 1930, daarna ga ik er dieper op in... "Kapel van O.L.V. van Brielen-Watermeulen Tegen Thuyndag (zondag aanstaande), zal de voorzijde van het altaar, van de kapel van O.L.V. van Brielen-Watermeulen haar voltooiing hebben door het aanbrengen van drie schilden, wezende een staande O.L.V.-beeld in een…

View More

Een haar in de beuter

  1 month ago     70 Views     Leave your thoughts  

Juul Snak wos nogol dikwijls in onverschil met zyn wettige huusvrouwe Wanne Snegge wegens twee kleene gebreken, waaraan da Juul onderhevig wos: 't eerste wos dat 'n ie olle zundage die God verleende snikkedronke naar huus kwam en het tweede gebrek wos wat 'n ie den maandag nuchtend geeren zyn tuk uutsliep. Dat stak Wanne geweldig tegen. Zeurgewonnen geld verdrinken en den maandag nieten uutmeten dat wos dubbel in de keeringe. 't Kwam eigentlyk oek alzoo dat er daar olle keerndage een haar in de butter wos en 't en wos nog geen kleenen. Juul en Wanne hadden è kleen…

View More

Bij de palingschuiten in de Westhoek

  1 month ago     113 Views     Leave your thoughts  

De palingschuiten in het lis geschoven, met boven hen een wolkenstoet, roerloos in de verdroomde vloed waarvan het rimpelwater trilt.... – Verstild, door lisdodden omgeven, zweven wat waterjuffers om de mast. Tot, door het opgetrokken net verrast, zij vluchten bij de palingbuit en, in de schuit, de zondagsvisser schaterlacht. – Zo zag ik in de Westhoek, gracht bij gracht, waarin een palingschuit geduldig wacht voor, met zijn glibberige vracht, voldaan de visser huiswaarts keert en dankbaar bij de Westhoek zweert... - Uit 'Tussen kinkhoorn en knotwilg', een waaier Noordzee- en Westhoekgedichten, van Bart Peleman uit 1987.

View More

De oude geschiedenis van Roeselare

  1 month ago     133 Views     Leave your thoughts  

Het ontstaan van Roeselare gaat in de nevelen van de tijden verloren. Zijn oeroude bewoners zouden, volgens de vaststellingen van moderne ethnologen, uit het Neolithicum stammen, hetgene zou blijken uit de overblijfselen van een paaldorp, die ten jare 1899 onder de Mandel te Roeselare werden opgegraven, en uit het alsdan eveneens blootgelegd geraamte van een volwassen mens uit het neolithisch tijdperk, welke tot het brachycephale of breedschedelig type behoorde. Terwijl deze raskenmerken nu bij de Roeselaarse 'Nieuwmarktenaren' heden nog kunnen aangetroffen worden zouden de bewoners van de 'Nieuwmarkt' de oorspronkelijkste bevolkingselementen van Roeselare vertegenwoordigen, en de Roeselaarse Voorgeschiedenis tot ongeveer…

View More

Dagboek van Augustijn (1572-1579)

  1 month ago     100 Views     1 Comment  

Zondag 12 november 2017. Toch al een tijd geleden dat ik nog eens de geboorte van een nieuwe kroniek kon aankondigen. Dat is vandaag eindelijk het geval. Het schrijven van 'Dagboek van Augustijn (1572-1579)' heeft me meer dan twee maand werk gekost, maar staat nu eindelijk online voor de geïnteresseerden. De nieuwe kroniek is met zijn 114 bladzijden een behoorlijke kluif om te lezen. Je kan er naartoe via volgende link naar http://www.dekronieken.com/P1573100.html. Het werk is gebaseerd op 'Nederlandsche Historie' van Augustijn van Hernighem die dag na dag het leven in Ieper en de Westhoek omschrijft tussen de jaren 1562…

View More