Latest Posts

De tien geboden voor de mannen

  2 months ago     218 Views     Leave your thoughts  

De tien geboden van God bestaan reeds jaren en eeuwen. Nu hebben de vrouwen in Amerika ook tien geboden opgesteld - tien geboden voor de mannen! Hewel, het is nog zo slecht niet gevonden en om onze lezereskens plezier te doen gaan we hier een vertaling van die tien geven. De mannen kunnen er hun profijt maar uittrekken. 1. De man moet niet gierig zijn op het huishoudgeld dat hij aan zijn vrouw ter hand stelt. 2. De man moet zijn neus niet steken in het huishouden. 3. De man moet thuis niet als een brombeer rondlopen. 4. De man…

View More

Mijmeringen over Karel en Ivo

  2 months ago     233 Views     Leave your thoughts  

Deze week botste ik toevallig op onderstaande tekst van Stijn Streuvels, geboren in Heule in het jaar 1871. De verhalen over zijn kindertijd moeten dus herinneringen zijn aan de tijd voor het jaar 1900. Mijn pet af voor de stijl en de warme nostalgie die hij in onderstaande tekst neerschrijft. Werkelijk ontroerend, vooral nadat ik er zelf wat de oude spelling aangepast heb naar de taal van het heden en zijn oude tekst weer geopend heb. Ik maak een diepe buiging voor een meester die zo'n schone kroniek op papier heeft gezet. Lees zelf maar even, neem even de tijd…

View More

Gedichtje over Adam & Eva

  2 months ago     287 Views     Leave your thoughts  

A-t Ons Heere in 't begin hier de wêreld schiep, Hêt-ie, binst dat Adam ne keer neere lag en sliep, Stilleweg een bêtje aan zijn karkas gefrutst, En haastig 'teerste vrouwmensch in mekaar geprutst. - Ons Heere stond stille en bekeek zijn model, En vond het als preuve nogal tamelijk wel, Want ge kunt toch niet verwachten dat een proefkonijn, Van den eerste keer tiptop in orde gaat zijn. - En eigentlijk a-t-ie wel extra zijn beste gedaan, Om Eva als model in circulatie te laten gaan. Want a-t-ie ton één mankement deur de vingers moeten zien, Ie ging er…

View More

De burggraven van Ieper

  2 months ago     209 Views     Leave your thoughts  

Op 4 oktober 1818 schreef de Ieperse dichteres en auteur Lambin een heel interessant artikel over de eerste burggraven van de stad Ieper. Een prima onderwerp voor de 'Kronieken van de Westhoek!' 'De eerste burggraaf van Ieper, Raes, de heer van Gaver en Harelbeke, was in de tijd van Boudewijn met de Schone Baard, 't is te zeggen in het begin van de 11de eeuw, alom vermaard om zijn dapperheid. Zijn huwelijk met een dochter uit het stamhuis van Cisoing, één van de vier heerschappen van Vlaanderen, voegde niet weinig luister toe aan zijn adellijke afkomst. Zijn zoon en opvolger…

View More

Jacobus Zak van Diksmuide

  2 months ago     284 Views     Leave your thoughts  

In 1045 is Diksmuide groot genoeg geworden om op eigen kerkelijke benen te staan. De bisschop van Terwaan wijdt er een nieuwe kerk die nu volledig los staat van die van Esen. Er komt zonder twijfel een economisch vervolg als de Ieperlee in het jaar 1166 wordt uitgegraven. Het nieuwe kanaal dat in deze tijd nog omschreven staat als ‘Yperleet’ zorgt voor een verbinding tussen Ieper, Scheepsdale bij Brugge, Diksmuide en Nieuwpoort. Ook de Ijzer wordt in goede banen gelegd en zorgt voor een reünie tussen Ieper, Diksmuide en Nieuwpoort. De tijd is dan al doorgeschoven tot aan 1251. Goede…

View More

Ze klakke stoa schêef

  2 months ago     219 Views     Leave your thoughts  

Viezekoente Overwegend behept met een optimistisch humeur, kan de Veurnaar norse, onvriendelijke gezichten zien, noch uitstaan. Vele uitdrukkingen wijzen in die richting. Van een slecht gemutst persoon zegt men: 'E n'è 't zagen in.' 'E spant è boge.' 'E n'is mi ze verkeerd been uut ze bedde estapt.' 'E leeft tegen ze goeste.' 'E n'is kort van stof.' 'E n'is moèè van lachen.' 'Ze klakke stoa schêef.' 'E lopt mi è rnule lik è stroent.' 'E fret ze'n herte en ze ziel op.' 't Is è viezen apost'le.' Een slecht humeur legt barse verwijten in de mond: 'Kust me gat.'…

View More

De heren van Douvie, Beauvoorde & Cortewyle

  2 months ago     134 Views     Leave your thoughts  

... wat voorafging ...... Douvie. De heerlijkheid van Douvie had voor eerste bezitters de stam van 'de le Douve' van wie Sanderus afkomt met de naam van 'Diederik' die al in 1202 in de geschriften van Ieper geboekt staat. Op 15 januari 1315 verklaart Jean Robert de Hauring, de heer van St.-Venant dat Philippe de la Douve op zijn heerlijkheid (zowat een derde van het grondgebied van Watou) er het hoog, midden en laag gerecht uitoefent. Bij een proces, ingespannen in 1724 door Augustinus de Crombrugghe om betaling te bekomen van 300 Parijse ponden betreffende het marktgeld van ene hypotheekakte…

View More

Freya en de kattenstoet

  2 months ago     230 Views     Leave your thoughts  

Ondertussen ben ik al een week verder in mijn kroniek over het bijgeloof. Leuke materie, veel vertaalwerk en een zoektocht naar aanvullende info. Ik had het daarnet over Freya de godin van de liefde. En waarom zou ik deze passage niet ineens direct online zetten? Zo kunnen mijn lezers haast live volgen wat ik aan het doen ben! Vrijdag. 'Vreyadag', 'Freitag', in het Engels 'Friday', in het Zweeds en Deens: 'Fredag'. Letterlijk dus: de dag van Freya, de zus van Wodan. Die godin speelt een grote rol bij de oudste mythes. Ze beschermde de vrijheid van de mensen en was…

View More

De dood van Free

  2 months ago     120 Views     Leave your thoughts  

Free, Bert zien broere en moeder Sofie woonden tegaare ip een klein doeninksche. Drie koeien, een oed peerd, vier hectaren land en een paar hectaren ges. Dat doeninksche stoend echt ip de buten, achter 't cafeetje "'t Vagevierke" en vlak tegen de tringroute waarip om 't olfeure 't mazoetje passeerde. Moeder Sofie deed de was en de plas, zorgde voir 't eten en verzorgde 't hus en de kleeren en hield de beurze. Gelukkig maar! Bert deed af en toe een stapje in de wereld. Zo'n stapjes kosten geld. Zo kwam het dat zien spaarpotje veelal biena leeg was. Free…

View More

Honger, koud en durst

  2 months ago     154 Views     Leave your thoughts  

Nu mezen en robaers hen honger, koud en durst Ze kommen ieder dag en pekken e bitje vet De schamel veugeltjes gaen drinken in een pet Daer djuuste by men huus by een bollaerd die rust. - 't Waeter gaet vervriezen mischiens in 'n kortemaend 't Sneeuw de velden duuken voor enigste dagen De musschen de koleurd zyn tegoare in d'hagen En moe van te beien toet morgen of de dood - Vele schamel menschen zyn goed voor de beesjes Geven een kleen bitje van nulder kleen maaltyd Weten wel dat Winter is nog een droeven tyd Voor alles die…

View More

De voorspelling van pastoor tSantele

  2 months ago     161 Views     Leave your thoughts  

Het is een genot voor de geschiedvorser, in tijden van opstand en vervolging een geleerde man te ontmoeten, die moedig in de bres durft springen, om het recht en de waarheid te verdedigen. Zulk een man was Jacob tSantele, pastoor te Kortrijk van 1556 tot 1576, later deken van het kapittel in dezelfde stad. Aan hem worden deze bladzijden gewijd. Sedert eeuwen werd St-Maartenskerk bediend door twee herders. Zo vinden we in 1553 Cornelis Janssen, van Hulst, voor de noordportie, en Wouter Salome, voor de zuidportie. Pastoor Salome stierf in het begin van 1554, en werd op 1 maart opgevolgd…

View More

Drama aan de Goudberg

  2 months ago     180 Views     Leave your thoughts  

Filips van Artevelde stelt zich aan het hoofd van 9.000 Gentenaars en vertrekt uit zijn thuisstad. Een gelijk aantal volk van het Vrije, de Vier-Ambachten, Geraardsbergen, Aardenburg, Damme, het land van Waas en uit andere gewesten komt zich bij hem aansluiten. Samen met zijn leger bij Oudenaarde beschikt hij nu over een leger van 40.000 vechtbare mannen. In het zuiden hebben de Fransen Ieper achter zich gelaten. Ze zijn nu op komst om Brugge 'aan te randen'. Voor beide legers is het moeilijk om zich te verplaatsen want onophoudelijke regenval heeft de wegen zo goed als onbruikbaar gemaakt. De Kortrijkse…

View More

Toen de veugels nog konden klappen

  2 months ago     152 Views     Leave your thoughts  

Verhaaltjes uit Caestre en Capellebrouck De duivel pavey Over veele jaeren der was a boer die snavens loate, loate, hadde bluiven drinken. En hadde a wagen méé die èloan wos; en hè moeste duer an slegte stroate passeeren, en 't wos donker, donker lyk an hoven. Osten a lylje a reen hadde ol roazen, hè rogte versteld. Hè beguude toun u te zweeren, en te wenscben, seggende dat den duivel dae olleene d'ruit èrogte hadde, en datten dae wilde an pavey h'en. Hè wos nog beezig mè spreeken osser a grooten heere by nem kam ts, en vroeg wuk datten…

View More

Die truntekoesse is teuterachtig

  2 months ago     157 Views     Leave your thoughts  

Taabattieire (dakvenster) Taan (tanden) Tatsn (schoennagels met koppen) Tatsevoet (schoenaambeeld) Tbloote (de buiten) Te pissenleen (iemand bedriegen) Teele (platte schotel) Teeve (slechte vrouw) Tettegarreel (beha) Tettestoel (verlaagde stoel/borstvoeding) Tettewetr (babbelaar – zeveraar) Tetting (aardworm) Teugels (leibanden) Teuterachtig (ziekelijk) Teuvl (verbindingskoord) Tevierklauwe (spoorslags) Teweege (van plan zijn) Tiestn (rare kerel) Tinke (heks van een vrouw) Tinke (zeelt) Tinsdn (sarren, plagen, tergen) Tinste (het enige) Tintje (kabel met één katrolwiel) Tjings (Chinezen) Tjoene (het uwe) Tjoetn (dwazerik) Tjooln (ronddolen) Tjuldr (het uwe) Tjuldrs (bij jullie) Tmiene (van mij) Tnoet (het zal niet) Tnoetenoet (zekerlijk niet) Tnuuze (van ons) Toepeire (muilpeer) Toernaavies (schroevendraaier)…

View More

Mostaard en è pak sulfers

  2 months ago     117 Views     Leave your thoughts  

Djooten Driekant van Leisele wos in grooten congé. Stiene, zyn vrouwmens ontzag nieten meer of datte, want ze wiste van te vooren dat 't weere ol ging bestaan in binnen zitten en nieten doen. 'Maar waarom è kraam je gie daar niet entwot buuten? Trekt daar è keer è beetje 't meeste wied uut den voordam!' 'Wuk..', riep Djooten..., 'daar in de brandende zunne...om è zunneslag te krijgen zeker?' Stiene liet hem weere è moment gerust. 'Kijk', zei ze olmetnekeer..., 'doet è kommissie naar de plaatse, met joen veeloo, pakt den netzak en haalt è pot mostaard en nen pak…

View More

Het weer in 2018 volgens de lotdagen

  2 months ago     375 Views     Leave your thoughts  

De veruit populairste pagina van deze blog is deze over de lotdagen. Begin 2018 ben ik al bezig met een kroniek over het bijgeloof en de oude cultus van de dagen, nachten, feestdagen en gebruiken die we als hedendaagse mensen nog altijd (zij het onbewust) beleven of vieren. Ik kwam vanmorgen aan de rituelen van de maand december en kon daar onderstaande tekst uit distilleren. Het is meteen het moment om de lotdagen uit te testen op hun waarheid tijdens het jaar 2018. Leuk toch? Een weersvoorspelling op basis van de lotdagen tussen 25 december en 6 januari. U kan die…

View More

Het eenzame zand

  2 months ago     85 Views     Leave your thoughts  

Hij speelt vereenzaamd met het zand tot het winderig één wordt met z'n hand. Hij blaast zijn zilte adem in schubben en schelpen die stromen met kalmte en rust behelpen. Nog leest hij de zondagskrant. Nog proeft hij zuiders anijs. - Op die bank aan de zeekant - Vingers glijden over het heuveldal eindeloos lijnen dromend in 't niemandsland begrensd door de laatste fata-morgana. Nog draagt hij dit zondagspak met vuil steepjes-grijs vol kleuren lintjes op z'n borstzak. Over de nevel zag hij 't beloofde land bruisend schuimend tegen de rotsen van dit leven fluistert hij: 'wacht nog ... wacht…

View More

Revolverdrama te Pollinkhove

  2 months ago     189 Views     Leave your thoughts  

Meisje door gewezen minnaar gekwetst - De dader pleegt zelfmoord Maandagavond werd heel de gemeente Pollinkhove in opschudding gebracht door de mare dat er een moordaanslag gepleegd was in de gemeente. Rond 17u reed mejuffer Alice Godderis, de dochter van Emiel Godderis en Marie-Louise D'Hooge, geboren te Pollinkhove op 6 oktober 1904 en sedert een jaar winkeldochter in een cremerie te Elsene in Brussel, met haar velo huiswaarts langs de grintweg Pollinkhove-Gapaard. Sedert een viertal dagen was ze terug in de ouderlijke hoeve gelegen langs de grintweg Lo-Gapaard, dicht bij de de grote baan Ieper-Veurne. Dinsdag om 11u moest haar…

View More

Het koninginnegat

  2 months ago     170 Views     Leave your thoughts  

In het jaar 1189 vindt er in het klooster van Ter Duinen een eigenaardig gebeuren plaats. Een op de dool zijnde en berooide Leopold is naar verluidt een jonge Oostenrijker die na zware problemen zijn land moest verlaten. Hij meldt zich uitgeput aan bij de monniken van Ter Duinen en hij krijgt de kans om aan het werk te gaan in de abdij. En hij krijgt er onderdak. Abt Elias van Coxyde posteert de jongeling in de keuken waar Leopold in de smaak valt om zijn harde werk en zijn fijne manieren. Hij wordt al snel kamerjongen van Elias. Als…

View More

Etwien ‘t vier in ze broek jagen

  2 months ago     143 Views     Leave your thoughts  

Luzoard Mijdt U van venijnspuwers. Ze vergallen uw leven en beletten u de nachtrust.   ''t Is è ruzelute'- wrank wijf. 'E go d'er nog è scheptche biedoen'- Hij wakkert heimelijk een ruzie aan.   Varianten: 'E stikt 't viertch' in brand". 'E zoe duust duvels doen vichten". 'E dume d'rin vetten'- Zich verkneukelen in de miserie van anderen. ''t Is è Pietche vernient'- Het is een heimelijk ventje. 'E schopt in ze nekke'- Iemand beledigen, een ruzie uitlokken.   Varianten: 'E smiet mi stêenen'. 'E smiet sneuven'. 'E schopt tegen ze schenen'. "E ried tegen ze karre". 'd'Reste van 't…

View More

Wervik en de Via Roma

  2 months ago     157 Views     Leave your thoughts  

Waar komt de naam van Wervik vandaan? Ik duik even binnen op pagina 12 van het werk van René Defrancq. ‘Wervik in de Oudheid’. Ik citeer even: ‘bij de naam Viroviacum (Virovi – acum) valt het op dat veel auteurs aan het suffix “acum” de betekenis geven van domein of propriëteit. Dat kan heel goed in het kader passen te Wervik en zou een aanduiding kunnen zijn van een propriëteit die aan Virovios’ toebehoorde.’ Ik ben blij dat Defrancq het werkwoord ‘zou’ in stelling brengt. Ik lees tussen de regels door dat hij dit niet echt gelooft en ook ikzelf…

View More

Geheimzinnige moord in Wijtschate

  2 months ago     128 Views     Leave your thoughts  

Op het grondgebied van wat vroeger de bloeiende gemeente Wijtschate was, te midden een echte wildernis, woonde zekere Vandenabeele Cyrille, geboren te Geluwe op 7 februari 1865. Voor de oorlog bewoonde Vandenabeele die ongehuwd is, dezelfde plaats. Hij had er een huis gekocht en 2 gemeten land. Door de oorlog verjaagd was hij naar Frankrijk gevlucht. In het volle van de strijd gelegen, werd zijn huis helemaal vernield en zijn land herhaaldelijk doorwoeld. Zodra de streek vrij kwam, keerde Vandenabeele spoedig terug en ontzag het zich niet om hier te midden van de wildernis te komen leven. Op zijn grond…

View More

De eerste dag van Wintermonath

  2 months ago     176 Views     Leave your thoughts  

Als een rijpe en volop geurende appel valt een boek uit 1844 in het mandje van mijn kronieken. Een Franstalig boek uit 1844 met de titel 'L'année de l'ancienne Belgique'. Op het eerste zicht niets bijzonder tot ik de ondertitel lees en snel doorheen de 194 bladzijden scrol. Dat is niet gezeverd, daarmee schiet je mij recht in het hart, een Cupidootje voor een geschiedschrijver van mijn allooi. De ondertitel maakt al direct alles duidelijk, ik vertaal die maar meteen in het Vlaams: 'herinneringen aan de seizoenen, de maanden, de weken, de feesten, de volksgebruiken van lang geleden, nog voor…

View More

De legende van Sint-Michiels

  2 months ago     183 Views     Leave your thoughts  

De Dorpstraat op St-Michiels, tusschen Schoutteet en de kerk, is altijd, al van over ouds, een sukkelbaantje geweest waar men van alles - kan vinden: een kalsijtje pit-uut-pit-in lijk met de roefel opeen gesmeten, 't graf van Lamgat hier en daar, jaarlijks eene zaaiïng van scherp steengruis en te kerremesse een greepke glasscherven, alles wel geschikt om er Ramon, Maes, Kint en Sermoncu om ter zeerst te laten over spotteren.... met platte banden. Nu ligt er een stenen kemelbrugge, maar vroeger was het een soorte vondelbrugge in hout, nipte breed genoeg om er voorzichtig een driewielkarre over te laten. Zo…

View More

Pintjes en kouzyntjes

  2 months ago     141 Views     Leave your thoughts  

De menschen overtyd goung te voete toet Eecke Azo wel in de kerke of om te kerremessen Een dag om te lezen en dagen om te drinken In de negen dagen.... weet je nog van Arneke? Ze kwaamen were al zingen oek dikkers al wemelen Een droppel wyg waeter maer oek een paere pintjes De familie was daer en zelve “de kouzyntjes” Die in 't middel van 'n nacht hadde goeste van spelen! Herbergen in dien tyd azo vele of kapellen Vele kristlikke menschen en zyn nie dood van 'n durst Maer te vele is te vele, zeid “kouzyntje” die…

View More

Op de valreep

  2 months ago     402 Views     Leave your thoughts  

Bijna nieuwjaar. Op de valreep heb ik nog een nieuwe kroniek afgewerkt. Dit keer ben ik op reis geweest naar Lo tussen de jaren 828 en 1725. Die is gebaseerd op een verzameling handschriften uit het rijksarchief van Kortrijk. Ik begeef met met deze nieuweling eigenlijk voor het eerst echt in de jaren 1600. Het beleg van Oostende was al een eerste voorproefje waar al heel wat meer duidelijk werd over de jaren 1602 en 1603. Maar wat er daarna allemaal gebeurd is in de Westhoek en hier meer bepaald in Lo, grenst toch wel aan het onwaarschijnlijke. Zo'n nieuwe…

View More

Shut that door!

  2 months ago     268 Views     Leave your thoughts  

Echt waar gebeurd......in 1974...... Guido Bouchaert is een pastoraal werker en goed bevriend met Fernand Vansteenkiste. Guido is net terug uit Congo waar hij een jonge Congolees ('ne zwarten' zeggen ze in Brielen) heeft meegebracht. Zijn naam is Tsisuaka Belebele en hij gaat studeren in het college van Komen om later les te mogen geven in Afrika. De paters in de Congo hadden hem leren voetballen. Guido contacteert Ferre en vraagt of ze bij Brielen Sport geen voetballertje kunnen gebruiken. Kwestie van hem een beetje te begeleiden m België. Zo geraakt Tsisuaka Belebele in Brielen verzeild. Iedereen noemt hem 'Pascal',…

View More

Meester Ghybe en zijn Keikoppen

  2 months ago     288 Views     Leave your thoughts  

Onder alle Vlaamse steden van tweede rang schijnt Poperinge die te zijn waar de lakennijverheid zich het krachtigst ontwikkelde. In de 12de eeuw behoorde ze tot de Lonse Hanze. In de 13de huurden de Poperingenaars een deel van de Brugse hallen om er tijdens de jaarmarkt hun producten tentoon te stellen. In diezelfde eeuw voerde ze haar lakenstoffen al naar Frankrijk uit. We vinden ze in 1268 in Spanje, in 1293 te Reval, in 1301 te Liegnitz en in het midden van de 14de eeuw te Niezjni-Novgorod. In 1382 schrijft een Frans kroniekschrijver over onze lakenstad die te Rijsel, Doornik…

View More

‘s Nuchters een smoetstuutje

  2 months ago     155 Views     Leave your thoughts  

Smoetn (smeren) Smoetn (omkopen) Smoetn (make up aanbrengen) Smoetstuute (boterham met smout) Smoor (mist) Smoordundr (laaghangend onweer) Smoorn (tabak roken) Snaavers ('s avonds) Snak (voortrein driewielkar) Snelzeekr (open vrouwenbroek) Snetse (een levendig meisje) Sneukeln (snoepen) Sneukelaare (snoeper) Snikkelaare (boottrekker) Snikkeln (besluiteloos) Snoens (over de middag) Snofln (neus optrekken) Snottekeise (snottebel) Snuchters (in de ochtend) Soezn (groene kool) Soezn (zweveriken) Soezn (middagdutje doen) Speeche (blinken gelijk een spiegel) Speeln (fietsspaken) Spetteln (spartelen) Spiekr (opslagplaats voor hop) Sporrewaan (levendig kind) Sporrewong (levendig kind) Sprietelaare (gaffel) Sprieteln (hop bewerken in de ast) Sprietjespap (rijstpap) Sprinkeln (stoelsport) Spuns (raar sopje) Spuug (speeksel) Staakebandn (dier…

View More

Problemen met het Nieuwerck

  2 months ago     339 Views     Leave your thoughts  

Anno 1620: op de 12de juni begon men aan de oostkant van de halle te bouwen aan een nieuw werk, een wandelplaats, vanboven voorzien met zeer sterke en schone comptoiren waar de registers zouden moeten bewaard worden. Samen met de andere bewijzen van de stad. De eerste steen werd gelegd door de hoogbaljuw en de voogd (de burgemeester). De heren van het magistraat hadden besloten dit werk door niet-Ieperlingen te laten uitvoeren en hadden het niet eens nodig gevonden de bazen uit de stad te contacteren omdat ze hen niet capabel vonden om deze werkzaamheden uit te voeren. Nee, het…

View More