Latest Posts

‘t Vrouwtje van de weerewijzer

  2 months ago     98 Views     Leave your thoughts  

Vlaamsche vrienden, Als Mijnheer Gantois my zeide: ge moet spreken in 't Congres van Hazebroek, ik had de woorden in mijn mond om t'antwoorden : ge breekt mijn hoofd... Maar 'k ben van deze menschen die nooit hun tanden kunnen houden en die nooit kunnen wederstaan tot de bekoring van te praten en een keer aanveerd, moest ik wel springen of verdrinken. Nu is mijn geluk groot een keer te meer te mogen spreken in tegenwoordigheid van zooveel ware Vlamingen : 't Is niet om alzoo te kraaien, zult gij waarschijnlijk zeggen; zijn wij met meer dan vijftig. Vijftig! Zonder hen…

View More

Het ‘Blauwe Huis’ van Leisele

  2 months ago     104 Views     Leave your thoughts  

...wat voorafging.... Wanneer de burg van Leisele gesloopt werd staat nergens vermeld. In de beschrijving van Pauwel Heinderycx staan er echter genoeg gegevens, waardoor we de verdwijning van de burg bij benadering kunnen bepalen. Voornoemde schrijver schreef zijn kronieken in de 17de eeuw. Dus weten we met zekerheid dat de burg er toen niet meer stond. Mogelijk was deze in verval geraakt en op het einde van de jaren 1500 afgebroken. Gezien de burg gelegen was in de onmiddellijke nabijheid van Hondschote waar de geuzen zeer actief waren, is het ook niet uitgesloten dat deze door de geuzen werd verwoest.…

View More

De lotgevallen van Gwijde van Dampierre

  2 months ago     98 Views     Leave your thoughts  

In december 1278 volgt de 52-jarige Gwijde van Dampierre zijn moeder definitief op als 21ste graaf van Vlaanderen. Hij wordt geïnstalleerd als nieuwe graaf door de Franse koning Filips III de Stoute. Margaretha sterft de 10e februari 1280 op 78-jarige leeftijd. Vrij vlug daarna worden de ambitieuze Gwijde en Robrecht geconfronteerd met de macht van de steden van Gent, Brugge en Ieper. De grafelijke macht en gezag zijn in 1278 tot een dieptepunt gezakt en financieel zitten de graven aan de grond. En dat terwijl de steden dankzij de lakenindustrie rijk en machtig zijn geworden. Die macht hebben ze precies…

View More

Bier liegt nooit

  2 months ago     191 Views     Leave your thoughts  

Hij is al zo welgekommen lijk è scheete in een telefongkotje. - Hij is al zo subtiel lijk e vliegende brieke. - Ze heeft meer roempels dan ’t gat van nen olifant. - E’n is zo verward lijk Adam up moedertjesdag. - E’n is o zo nerveus lijk nen kalkoen up kerstdag. - Bier liegt nooit. - Vele druppels maken è douche. - Nen lichten portemonnee maakt een zwaar herte. - ‘T begunne van wijsheid is de dingen bij under juuste name te noemen. - Binst da we bezig zijn uuze kindjes alles te leren over ’t leven, leren uuze…

View More

Busongeval in Bikschote

  2 months ago     122 Views     Leave your thoughts  

Gruwelijk ongeluk bij duizend gelukken vermeden! Zondag laatst, rond 18u30 was de kermis volop aan de gang bij het gehucht 'Smiske'. Volk bij de vleet, gelijk ten andere heel de kermis door, in de herbergen en ook langs de baan waar men druk bezig was de volksspelen voor te bereiden toen er al met eens een autocar, volgepropt met Engelse soldaten in volle vaart, vanuit de richting Ieper naar Diksmuide te wege, aansnelde. De autogeleider had tijdig de toeloop van volk op de baan bemerkt en remde goed en al dat hij kon, maar bemerkte even gauw dat hij de…

View More

Gedichtje over de koe

  2 months ago     130 Views     Leave your thoughts  

De koe De koe is een dier op vier poten Ze heeft horens om te stoten En een staart van achteraan Om naar de vliegen te slaan. De koe is een fabriek, dat weet elk, Tot het vervaardigen van melk Ik drink 's morgens een half Literken melk met plezier Vader zegt dat is beter dan bier Als de koe jarenlang haar beest heeft gedaan Dan wordt er mee naar de markt gegaan De beenhouwer koopt de koe en doet ze dood Van haar vlees eet klein en groot En zo heb ik hier eens te meer getoond Dat de…

View More

Met mijne mottesiekl in de mooze

  2 months ago     118 Views     Leave your thoughts  

Maajn (knikkerspel) Maajs (knikkers) Machelaare (woerd of mannetjeseend) Maksche (distelsteker) Mannemens (man) Manooft (bruidegom – hoofd gezin) Marbels (knikkers) Mardjok (doorknede modder) Marmiete (kookketel) Meesejonges (meisjes) Meevoozn (mee neuriën) Meis (meers) Mèk – Malk – Maaik (melk) Men (wij hebben) Messchn (stal reinigen) Messchendenat (doornat) Messing (mestvaalt) Mestoop (mestopper) Mette (doopmeter) Mettekoo (zotje) Meuzl (boodschappentas) Mezienke (waarlijk) Moeie (tante) Moestikekekee (moest ik eens) Moksche (lief meisje) Mommenstoch (verwondering) Moordenaarsgeld (onethisch verdiend geld) Mooschn (iets verkeerd doen) Mooze (modder) Mostekee (moest er eens) Mottesiekl (moto) Mullepeire (kaakslag – val) – Westhoekse dialectwoorden verzameld door Adhemar Vandroemme

View More

De grootste kommeere van Houtkerke

  2 months ago     117 Views     Leave your thoughts  

Miete Klabetters van Houtkerke wos de grootste kommeere van wel tien uuren in 't ronde. Er koste geen hond z'n steert wikkelen of Miete wos er eerst by en in de weer die van geen tyd wos 't è weeten in de grooten helft van de prochie. 'We moeten wieder geen radio hèn wei', zei Door Schelpe teegen è kannisse die thulders è kommen wos en die Miete hoorde van heur latte geeven teegen de gebeur van d' andere kant. 'We hooren wieder hier oltyd de laatste berichten in nuuzen achterkeuken!' 'Zegt dat maar niet te luide, dat ze 't…

View More

De boer en de Brusselaar

  2 months ago     137 Views     Leave your thoughts  

'Hela' riep een stuk ambrasmaker in het Frans tot een boerken. 'Weet ge waaraan ge een Vlaamse boer kunt herkennen?' 'Non monsieur', zei de boer. 'Héwel', zei de andere, 'een Vlaamse boer loopt altijd met zijn handen in zijn zakken...' 'Dat kan', antwoordde de boer, 'maar weet ge waaraan ge een kale Brusselaar kunt herkennen?' 'Die loopt met zijn handen in de zakken van ….een ander!' – Uit de krant van 1922 – www.historischekranten.be –

View More

Pierens bulte

  2 months ago     117 Views     Leave your thoughts  

De toversseknok te Rumbeke In 't Belfort van 1886 nummer 7, vinden we op bladzijde 356 een oude Vlaamse zeis over Lucas de bultenaar. De eigenlijke zeg heb ik een tijd geleden afgeluisterd op de toveresseknok te Rumbeke. Die knok ligt langs de Moorselestraat. Het is een bergje met een grote boom in het midden. De berg zelf bestaat uit verschillende aarden trappen die de boom omringen tot op een hoogte van omtrent 150 centimeter. Het verschil van onze zeis met deze van het Belfort bestaat hierin dat in de plaats van katten die feest vierden het hier jonge toveressen…

View More

Op weg naar 11 juli 1302

  2 months ago     98 Views     Leave your thoughts  

Voorjaar 1297. De onafhankelijksverklaring van de Dampierres zal leiden naar oorlog. Zo veel is duidelijk. Al snel zwellen de geruchten aan: Filips de Schone verzamelt 60.000 soldaten die onder de leiding komen te staan van 32 graven. En ook de graaf van Henegouwen zal het Franse leger vervoegen met 1.500 gewapende mannen. De eerste schermutselingen vinden plaats. Robrecht maakt zich meester van de strategisch gelegen burcht van Mortagne die de samenvloeiing van de Schelde en de Scarpe beheerst, (gelegen in de regio Bellegem, Zwevegem-Knokke, Bossuit en Spiere) en daarna van het kasteel van Helkijn. Dat kasteel is eigendom van de…

View More

De eerste kanonnen van 1346

  2 months ago     412 Views     Leave your thoughts  

1340 maerte. In 't begin van den vasten, den coning van Vrankrijk ziende dat hij de Vlaemingen door geenen middels konde aftrekken van hun verbond met de Engelschen, en dat den oorlog onvermijdelijk was, dede hij de zelve door den paus Benedictus in den ban slaen, waerop den coning Eduard Priesters uyt Engeland dede zenden die met nog andere vreemde in dit land quamen dienst doen. Aen de inwoonders en Garnizoenen van Rijssel, Doornyk en andere Fransche sterkten wierd dan ook bevoolen uytvallen in Vlaenderen te doen. 1340. Godemar du Fay, Franschen bevelhebber te Doornyk, zond werkvolk om 't casteel…

View More

Zo content lijk è zwijn in de mooze

  2 months ago     559 Views     Leave your thoughts  

Zolange da’j bluuft hergeboren worden, ku’t geen kwaad om af en toe è keer dood te gaan. - Het zeer van vandage is uuze nafte voor morgen. - De dingen zijn nooit zo slecht, da ze nie nog slechter kunnen kommen. - ’T is niet ‘t verschil tusschen de menschen die è probleem is, ’t is d’ onverschilligheid. - Nen optimist lacht om te vergeten, nen pessimist vergeet van te lachen. - ’t Is hier doenkerder dan in de binnekant van è koeibeeste. - ’t Is best van joen vingers te tellen, achter da’j hem nen hand gegeven he’t. -…

View More

Moordpoging in Noordschote

  2 months ago     174 Views     Leave your thoughts  

Adolf Verpoucke, geboren te Lichtervelde de 24se augustus 1901 en nu wonende te Noordschote, steenweg Lizerne, waar hij handel drijft in pluimgedierte en konijnen, was zaterdagnamiddag bedronken naar huis gegaan. Zoals het helaas maar al te vaak gebeurt, ontstond er een twist tussen de echtgenoten. Van woorden kwam het tot daden en Verpoucke wierp met teljoor en pan zodat de vrouw aan het hoofd lichtjes gekwetst werd. Daarna begaf hij zich te bed. Toen hij ingeslapen was, maakte een hevige woede zich meester van de vrouw die een groot kapmes haalde en haar man te lijf ging binst zijn slaap.…

View More

Mijn laptjemette is leekendenat

  2 months ago     213 Views     Leave your thoughts  

Labeurn (grond bewerken met de ploeg) Lammekloot (sukkelaar) Lampebeilge (hanglamp met petroleum) Lampetn (batavieren) Langewaaie (waterspook) Lankwagn (wagenboom) Lantefantn (treuzelen) Laptjemette (vervang doopmeter) Laptjepette (vervang dooppeter) Leekendenat (druipnat) Leere (ladder) Leute (plezier) Liefbaai (onderlijfje) Lochting (groenetuin) Loein (teugels) Loezedraain (kaakslag) Loezn (borsten) Logge (stal onder afdak) Lokkedieze (fopspeen) Lostr (lummel) Lottei (zwalpei) Lukn (nieuwjaren) Luksches (nieuwjaarwafels) Lus (scheel) Luskikn (scheel kijken) Lusschetinke (scheelkijkende vrouw) Luttertap (kleine tapkast) Luusak (deugniet) Luuzaard (stouterik) – Westhoekse dialectwoorden verzameld door Adhemar Vandroemme

View More

In De Nieuwe Leute

  2 months ago     298 Views     Leave your thoughts  

Lieve Planckes ging trouwen met Miesten Hoenaert. Miesten ging mei met de metsenaars en Lieve ging herberge houden te Izenberge in 'De Lente' die leeg stoeg. De brouwer, wiens kaffee dat 't wos, haddede voorfacade doen verschilderen en è ging 't assein doen veranderen in 'De Nieuwe Lente'. Tisten Kladder, 'n schilderaare, hadde dien dag zeker z'n goên bril niet aan want ie hadde de letter 'n' van Lente 't onderste boven è schilderd, zoodat er stoeg 'In de Nieuwe Leute'. 'Je moet dat rechtuut verdoen!', zei Miesten tegen Kladder. Miesten wos ol niet styf d'r mei è diend dat…

View More

Vreselijk moto-ongeval te Vlamertinge

  2 months ago     308 Views     Leave your thoughts  

Maandag, in de vooravond kwam J. Deneire van Poperinge, met paard en koets van Ieper naar Poperinge.Niet ver van de herberg Breda, dicht tegen Vlamertinge, zag hij een motorfiets ontredderd ten gronde liggen en een tiental meter verder, aan de zijkant van de baan, zag hij een man bewusteloos en gekneusd uitgestrekt. Deneire ging er naar toe en herkende de heer Hector Moerkerke, houthandelaar te Poperinge. Er had seffens een kleine samentroeping plaats en M.G. Devos, brouwer te Poperinge die in Vlamertinge was, kwam in auto toegereden Met alle mogelijke voorzorgen werd M. Moerkerke, die zeer ernstig gekwetst was in…

View More

De zeven branden van Belle

  2 months ago     189 Views     Leave your thoughts  

De eerste Bellebrand was gedaan ten jaren 900, door de Noormannen, die uit Noorwegen, Zweden en Denemarken bij grote menigte jaarlijks gedreven werden om roof te gaan zoeken. Zij vielen binnen in het beste deel van Frankrijk en ook in Vlaanderen. Ze verbrandden, verwoesten en plunderden overal waar ze binnenvielen, zowel kloosters, kerken, abdijen als kastelen, steden, dorpen en alle huizen. Maar Boudewijn de Ijzeren dan nog forestier of houtbewaarder van Vlaanderen, met heel zijn macht de koning ter hulp komende, heeft de Noormannen verslagen waarvoor hij graaf van Vlaanderen gemaakt werd. De Noormannen werden door dat verlies niet helemaal…

View More

Diksmuide zal wel een veilige plek zijn

  2 months ago     173 Views     Leave your thoughts  

Ik heb het al eerder gehad over de wondermooie 'Jaerboeken van Veurne en Veurnambacht' die Pauwel Heinderycx en de Roesbrugse pastoor Van der Meulen voor ons hebben nagelaten en die dank zij Edmond Ronse halfweg de 19de eeuw uitgegeven worden. De kronieken vormen een prachtige inspiratiebron om terug te keren naar 1335. We beleven die dagen vanuit het perspectief en de taal van de Veurnenaars. Hun taal en hun herinneringen proberen we anno 2013 te onderwerpen aan een 'make over' waarbij geen pogingen gespaard worden om de charme van onze vroegere Vlaamse taal te verstoppen voor de moderne mens van…

View More

Ware de wereld een koe

  2 months ago     192 Views     Leave your thoughts  

Vlaamse beeldspreuken uit 1891 (verzameld in Biekorf) - Ik kan met zulk volk minne pap niet koelen! - De beste pijlen zijn al geschoten - Wat gaat Jan Kwist-de-kole nu doen? Krotte verkopen en zijn gerief houden (dat was het gedacht van een die wist hoe dat het Jan vergaan was, eer hij aan zijn twaalfde ambacht begon) - 't Is jammer dat ze dien boer het hekken op zijn hielen gaan trekken (van zijn hof te doen gaan en uitschudden) - Ik kan hem laten zonder hem te haten, maar 'k en zouder geen wafels voren bakken (wafels bakken…

View More

De kerk van Brielen brandt

  2 months ago     145 Views     Leave your thoughts  

Zaterdagmorgen 23 september 2017. Ik houd er aan om mijn lezers af en toe een update te bezorgen. Sinds 5 september ben ik nu al onderweg met het tweede deel van de dagboeken van Augustijn van Hernighem. Jullie konden al het eerste deel uitgebreid lezen in 'Dagboek van Augustijn'. Deze handelde over de periode tussen 1562 en 1572. Ondertussen zit ik al opnieuw aan 25 propvolle A4-pagina's nieuwe herinneringen aan het verleden van Vlaanderen, de Westhoek en hier in Ieper. Ik blijf me elke ochtend opnieuw onderdompelen in onze oude geschiedenissen, iets wat ik hartstochtelijk graag doe. Fris en monter…

View More

Hongersnood in de middeleeuwen

  2 months ago     155 Views     Leave your thoughts  

Ontstaan van de hongersnood. De mensen uit die tijd wisten, zowel als wij, dat regen en hagel, vorst en hitte, storm en overstroming de hongersnood voorafgingen en teweegbrachten, maar in hun geest van geloof speurden ze dieper in naar de hoogste oorzaak en zagen in die rampen het werk van Gods handen ; ze zegden en schreven: 'Het zijn al straffen Gods. Het zweerd van Gods gramschap woedt allenthenen, de paleizen der rijken evenals de hutten der armen worden door de hongersnood getroffen. De Heer zond dus zijn gesels van hongersnood en sterfte over al die in ons land woonden'…

View More

Die kletsekoesen met ‘n hunder koetnaansche

  2 months ago     121 Views     Leave your thoughts  

Kiekebost (misvormde borst) Kietjedoen (kittelen) Kingkee (petroleumlamp) Klaawiern (hard werken) Kladr (vloeipapier) Klakkaards (wentelteefje) Klakke (pet) Klakkebusse (speelgoed uit vlierhout) Klappenaansche (gesprek) Klaschoore (zweep) Kleeneruffe (kleinkind) Kleite (dwaze vrouw) Kletsekoese (roddelaarster) Kleuteringe (kleingeld) Kliesters (knollen/bloembollen) Kliete (klei) Klinke (schede/dier) Klinke (houten deurgrendel) Kloefe (klomp) Kloefekapr (onhandige persoon) Kloefeleer (lederen lap op klomp) Klooteege (plaagster) Klootn (plagen) Klootn (testikels) Klootoore (plager) Klutsebaaliere (weg en weer/slordig) Klutsebiln (beven) Klutterbiln (beven) Kluttergeld (kleingeld) Kmoestekee (ik moest eens) Knechtebrokke (jongentje) Knechtejongens (mannetjes) Kniespense (plager/lastpost) Knoekenoen (ik zal het zeker niet doen) Knoen (ik zal niet) Knoetnoet (ik deed het niet) Knoezl (enkel) Knul (domme…

View More

Waarom is het leven duur?

  2 months ago     83 Views     Leave your thoughts  

Een Canadees blad geeft op die vraag het volgend antwoord, waar er waarschijnlijk veel waarheid in ligt: - omdat het volk niet spaart - omdat er aan het volk geen voorbeeld van spaarzaamheid gegeven wordt. - omdat er te veel verbruikers zijn en in verhouding te weinig voortbrengers - omdat er te veel lediggangers zijn - omdat er te veel schuimers zijn - omdat er geen eerlijkheid bestaat - omdat de weelde te groot is - omdat er te veel lekkerbekken zijn - omdat er te veel hoogmoed is - omdat men niet langer het onderscheid kan maken tussen de…

View More

Rat veroorzaakt brand bij de paters

  2 months ago     95 Views     Leave your thoughts  

Groot bezoek op 18 oktober. Karel, de 6de koning van Frankrijk komt naar Ieper. Met in zijn gezelschap Filips van Bourgondië, natuurlijk onze graaf Filips de Stoute. Ik verheug me om de precisie waarmee dit bezoek omschreven wordt. De koning logeert in de woning van Wouter van de Pitte en de graaf in het klooster van Sint-Maartens. Blijkbaar zijn de hertogen van Bourbon en Berry al eerder op bezoek geweest en zijn ze daags voor de intrede van de koning vertrokken. De Ieperlingen staan te dringen om de nodige attenties en geschenken over te maken aan de Fransman. Zes snoeken,…

View More

Dood aan de ‘sgraventafelmeulen’

  2 months ago     118 Views     Leave your thoughts  

Uit de geschiedenis van Passendale: wat voorafging... Rond de jaren 1600 waren Boudewijn de Camacker, Laurens de Bouvere en Denijs Bouchery schepenen van de heerlijkheid van den hove te Passendale, Schaghe enzoverder. Zij 'attesteerden ende certificeeren bij desen dat Mr. Thomas de Thiennes, graaf van Rumbeke, Baron van Hemelhem etc..... in actuele processie is ghewwest van in den jare 1622 van tontfanghen ende prouffijteren als heere van de voornoemde heerlijkheid van den hove te Passchendaele, Schaghe ende al het incomende van dien (archieven Rumbeke 26-5-1676). In het archief van de stad Roeselare treffen we in het poortboek nr 43 van…

View More

Geboterd met de kalamanten striep

  3 months ago     125 Views     Leave your thoughts  

Een zegswijze die ik nog niet vermeld gevonden heb en die wij in onze familiekring nog gebruiken (omdat we weten van waar ze afstamt), is de volgende: 'geboterd met de kalamanten striep'. Die uitdrukking wordt gebruikt met een licht spottende inslag als men het heeft over huishoudens en meer bepaalde keuken waar het een beetje gesparig aan toe gaat. Kalamante was een stoffe die voor vrouwenkleren werd gebruikt en die bestond uit een blinkende en een doffe striep. Ik heb er nog zwarte gezien en ik weet niet of er ook gekleurde waren; maar die stoffe heette Kalamante, dat weet…

View More

Mijn nieuwjaar is al naar de wuppe

  3 months ago     125 Views     Leave your thoughts  

's Wos op nieuwsjaarsdag in de voornoene dat Mielten Gravee, die ol jaaren voor de prochie wrochte, zyn veeloo uut 't stol haalde om de burgemeester, die op de plaatse weunde, gelyk olle jaare, è nieuwjaar te gaan wenschen. 'Je moet zien da'je entwanneer weer zyt enée', riep zyn wuuf...'myn moeder komt van 'n noene en je weet dat ze niet kan verdraagen dat we moeten wachten met 't eeten!'. 'Oei, Oei!', jammerde Mielten ...'komt die ruttelmachiene weere...myn gelukkig nieuwjaar is ol naar de wuppe van 'n eersten dag.' Maar ols Mielten toe de burgemeesters kwam peinzen 'n ie daar…

View More

Welkom in mijn boeken!

  3 months ago     262 Views     Leave your thoughts  

Beste bezoeker, ik wil graag nog even meegeven dat jullie mijn zes boeken nu ook volledig online kunnen bekijken, lezen, doorbladeren zodat jullie zo vrijblijvend kunnen kennismaken met mijn kronieken van de Westhoek of hoe ze er in boekvorm uitzien. Zoals u weet kan u desgewenst deze boeken bestellen via de Standaard Boekhandel of via hun online kanaal om dan achteraf de boeken af te halen in de winkel van jullie keuze. Voor wie (nog) niet zo bekend is met het concept. Je hoeft niet direct de volgorde van de boeken te volgen om mee te zijn met de voortgang…

View More

De kermissen in vroegere tijden

  3 months ago     178 Views     Leave your thoughts  

De Vlamingen hebben altijd een bijzondere voorliefde gehad voor luidruchtige vermaken en voor goede sier. Zingen, dansen, eten en drinken trokken hen ten allen tijde meest aan. Onder het oud bewind telde men meer feestdagen dan thans en onze voorouders hadden zo gelegenheid bij de vleet om aan hun lusten de vrije teugel te vieren. De overdaad in eten en drinken ondermijnde de volksgezondheid en verwijderde het welzijn van vele gezinnen. De dronkenschap , die kwaal, welke de alcohol in de 16de eeuw is komen verergeren, was de oorzaak van ontelbare bloedige twisten, die dikwijls eindigden met doodslagen. Het is…

View More