Latest Posts

Te voet naar Bulgarije

  2 months ago     76 Views     Leave your thoughts  

Het vijfde 'capittel' gaat van start: 'Vanden tijdt dat de Vlamingen, onder 't beleet vanden sone des hertoghs van Bourgondien, naer Hongarien trocken, tot den vrede van Atrecht in 1433.' 'Anno 1396. Jan den Onversaagden, sone des hertogs, treckt met een groot leger tegen de Turcken op.' De koning van Hongarije roept de hulp in van Filips de Stoute om de opmars van Turken te stoppen. En dat is een kolfje naar de hand van zoon Jan zonder Vrees, die in Veurne dus als 'de onversaagde' wordt omschreven. Jan zal dus in eerste instantie een leger moeten optrommelen. De adel…

View More

Het spookkonijn van Kortrijk

  2 months ago     82 Views     Leave your thoughts  

Mijn oude nicht Godelieve leeft en ofschoon nu bij de zeventig vertelt zij ons het geval alsof het pas gisteren gebeurd was. Ze was op haar twaalfde jaar toen ze een zomerse zaterdag haar moeder had mogen helpen aan 't schrobben van het huis. Na gedaan werk zaten ze beiden op de dorpel wat uit te rusten wanneer het elf uur sloeg. Geen mens was er in de straat, maar opeens zagen ze aan het uiteinde een fel toenemend licht opdagen en scherp flikkerde het uit zijn brandpunten op de twee vrouwen. 'Het verkropt konijn!' riep mijn nicht's moeder verschrikt.…

View More

Ge zou ’t weere aan de katte geven

  2 months ago     84 Views     Leave your thoughts  

Passendale Ge zou 't weere aan de katte geven. De tabakkwekers zien af gelijk een paard. Tabak drogen binst dat al de sluizen van de hemel openstaan, 't is peerdewerk. Nu zijn ze koppig tegen koppig en niettegenstaande het weer dat niet mee wil, toch zal de tabak drogen. Zo komt het dat de tabak gezwind op de wagen en terecht op de asten. Daar hangt hij nu die leker die niet wil drogen en nochtans moet en zal drogen, met een licht vuurke onder 't achterste. Jamaar dat is gevaarlijk spel, de slippen laaien gemakkelijk en zo komt het dat er…

View More

Schreeuwen naar de hemel II

  2 months ago     261 Views     Leave your thoughts  

Een goede tip van schepen Jef Verschoore liet me in mijn pen kruipen om een vervolg te schrijven van Ieper na de brand in de lakenhalle. Op basis van het Franstalig gedicht van Emile Verhaeren uit 1916. Dit is het resultaat;   Ieper In zijn dagen van koppige middeleeuwen was Ieper een stad net als Brugge en Gent, onderging het veldslagen en revolte eindeloze glorie en geschiedenis. Veelkleurige pracht afgewisseld met sombere duisternis. Eerst waren er zijn arbeiders aan het werk in hun kneuterige huisjes, zwoegend aan duizend getouwen werkend aan zachte lakens, Schoon werk in schone gezinnen. Vrouwen, dochters…

View More

Het slippertje van Filips van Lo

  2 months ago     149 Views     Leave your thoughts  

Willem van Lo is dank zij zijn huwelijk verbonden met de hertogen van Bourgondië. Volgens een Vlaamse kroniek die in 1839 verscheen in Gent zou hij zelf het kind zijn van een dame in Lo. Maar dat is larie. Hij is het resultaat van een slippertje tussen zijn vader Filips en een eenvoudige Ieperse wolkaardster en dus een bastaardzoon. Galbert die het boek schreef over de moord op zijn vriend Karel de Goede zal het denigrerend hebben over Willem de bastaard. Ik kan me perfect inbeelden dat de afkomst van zijn moeder zowat het grootste obstakel moet geweest zijn om…

View More

Schreeuwen naar de hemel

  2 months ago     399 Views     Leave your thoughts  

Ieper In zijn dagen van koppige middeleeuwen was Ieper een stad net als Brugge en Gent, onderging het veldslagen en revolte eindeloze glorie en geschiedenis. Veelkleurige pracht afgewisseld met sombere duisternis. Eerst waren er zijn arbeiders aan het werk in hun kneuterige huisjes, zwoegend aan duizend getouwen werkend aan zachte lakens, Schoon werk in schone gezinnen. Vrouwen, dochters en zonen helpen mee met vader de meester. Hun plichten en opdrachten komen van hem. Ze werken ze af zoals hij dat noodzakelijk acht. Wat een intense ijver toch, samen aan het werk. De inwoners die hun woonsten verdedigen, gilde en kerk.…

View More

Moordpoging in Poperinge

  2 months ago     126 Views     Leave your thoughts  

Cafébazin gered door haar baleinen   Een moordpoging gepleegd door een 20-jarige jongeling op een herbergierster uit de Pottestraat heeft hier zaterdagnamiddag de bewoners van deze wijk in opschudding gebracht. René Artois, 20 jaar oud, klant van de herberg 'In Jeanne d'Arc', gehouden door de echtgenoten René Delava-Vanhee, in de Pottestraat, had daar zaterdag de hele namiddag gezeten. Hij zag er dromerig uit en niet gezind als gewoonte. Stillekens aan geraakte het avond, toen de broer van de bazin de herberg binnenkwam. Deze vroeg hem wat thuis te wachten terwijl zij kolen zou halen naar L. Dehuysser in de Veurnestraat.…

View More

Passendale tijdens het Spaans tijdperk

  2 months ago     109 Views     Leave your thoughts  

...wat voorafging .... Het was alweer een tijdperk waarin ons land het toneel werd van bloedige onlusten en rampen. Denken we maar eens aan de geuzen en de beeldenstormers. Uit de geschiedenis van de omliggende gemeenten weten we dat onze streek geteisterd werd door de beeldenstormers. De talrijke hervormingen, door de Spanjaarden ingevoerd, kunnen niet altijd voorspoedig genoemd worden voor onze voorvaderen. In 1715 sloten de Hollanders een verbond met de Oostenrijkers waarbij ze het recht verkregen om garnizoenen te leggen in acht Belgische steden. Namelijk in Ieper, Menen, Veurne, Waasten, Dendermonde, de forten van Namen, Doornik en Knokke. Die…

View More

Het bewogen leven van Willem van Lo

  2 months ago     96 Views     Leave your thoughts  

Het geeft altijd een prettig gevoel om aan mijn vele volgers een nieuwe kroniek aan te bieden. Dit keer ben ik teruggekeerd tot in het begin van de jaren 1100. Wat de kleinzoon van de graaf van Vlaanderen, een Ieperling nota bene, allemaal uitspookt tijdens zijn leven is toch wel heel erg speciaal. Ik heb er potverdorie zes weken werk aan gehad om zijn fabuleus leven uit te pluizen en op mijn manier te vertalen in 'De bewogen jaren van Willem van Lo'. Jullie kunnen er terecht via http://www.dekronieken.com/P1140100.htm Veel leesplezier.  Op een ipad perfect leesbaar!! Lees alvast hoe een…

View More

De paster van Watou

  2 months ago     107 Views     Leave your thoughts  

Narden Kriekesteen van Watou wos weere thuus è kommen, halverweege in d'achternoene met è fermen savel op. Stefanie, zyn vrouwmens hadde hem met veele moeite naar de voute kunnen krygen. Zoodat ze djuuste weer benêen wos, klopte er entwien op de voordeure.... 't Wos meneere paster die de deure openstak. 'Geen belet' riep meneere paster, 'dag Stefanie, 'k zyn è keer kommen gedag zeggen binst da'k op 'n hoek zyn.' 'Dat is styf wel, meneere paster', zei Stefanie.....'zej je, 'k gaan è druppel schinken'. 'Hoe gaat dat hier nog ol?', vroeg de paster. 'Slecht', zuchtte Stefanie....'van sichten dat Narden aan…

View More

Hoe ziej gie toch aangetooteld?

  2 months ago     143 Views     Leave your thoughts  

– Aagetrutte: lichtekooi – Aageweewe: ongehuwde moeder – Aandeklootn: doodop/kapot – Aangetooteld: slecht aangekleed – Aasmn: ademhalen – Aavereks: verkeerd – Aawtje: korenaar – Aazelappientje: hazenjong – Achtenteel: graanmaat – Achterkommer: laatgeboren – Achterwaareege: vroedvrouw – Aestr – aostr: ekster – Affeseern: vooruitgang maken – Akke: had ik – Akkroo: botsing – Ammevlees: hesp – Andjoen: ajuin – Anke: had ik – Arnas: trekstel voor paarden – Arraangeern: aanpakken – Baalje: breed hekken – Baalschorte: voorschoot voor boerin – Baans: banden – Baazatse: rugzak van seizoenarbeiders – Babbeluute: snoepje – Bachtn: achter – Bakkus: aangezicht – Ballasson: rugzak – Baamesweere:…

View More

Moeilijk gaat ook

  2 months ago     112 Views     Leave your thoughts  

De euforie van de overwinning tegen de Engelsen en de Gentenaars houdt enkele dagen aan. Het duurt nog een tijdje vooraleer de Ieperlingen echt beginnen te beseffen in welke lamentabele toestand hun stad achtergebleven is. In het heetst van de strijd had er niemand enige tijd of aandacht besteed aan de verwoestingen en de vernielingen. Vooral de buitenwijken bevinden zich in een schrijnende toestand. De gebieden waar enkele maanden geleden nog het vlijtigste en actiefste deel van de bevolking woonde, zijn nu veranderd in een uitgestrekte wildernis die bezaaid is met ruïnes. Her en der in dit desolate gebied verrijzen…

View More

Zware ontploffingen in Zillebeke

  2 months ago     99 Views     Leave your thoughts  

Nog steeds ontploffingen te Zillebeke : 4 doden Sedert enige dagen waren twee personen van Izegem hier op zoek naar oorlogsbuit. Ze hadden het vooral gemunt op koperen koppen van obussen. Zaterdagnamiddag rond 3u30 waren ze wederom aan hun gevaarlijk werkje bezig dicht bij de wijk 'Zwart Leen'. Ze hadden juist de kop afgedraaid van een schrapnel en wilden de loden bollekens er uit halen toen het tuig ontplofte. Beide mannen bekwamen vreselijke wonden over geheel het lichaam. Daarenboven hadden hun kleren vuur gevat zodat de toegesnelde personen met moeite de vlammen konden uitdoven. Na ter plaatse het heilig oliesel…

View More

Het Hellegat, een hof van Eden

  2 months ago     141 Views     Leave your thoughts  

Hoevelen komen niet op de Rodeberg en vermoeden niet eens het bestaan van het Hellegat! Zij volgen de sleur van de getrokken wegen en slaan nooit eens een zijpad in. En toch! Aan de noordzijde van de Rodeberg ligt het Hellegat: het schoonste ravijn van de West-Vlaamse Bergen, een wild hoekje in deze heerlijke romantische streek, waar ieder wegeltje nieuwe ontdekkingen brengt. Lariksen en donkergroene dennen zingen er wiegeliederen, en verrukkelijk overschaduwde paadjes leiden er naar de diepte. Daar ontspringt, vijftig meter lager dan de top, in een warreling van tientallen haarvaatjes, de Hellegatbeek, die straks, samen met de Sulferbergbeek,…

View More

Hoe Boudewijn met de duivel trouwde

  2 months ago     137 Views     Leave your thoughts  

In de chronike van 't bisdom van Kamerijck vindt men het volgende zeisel over zekere Boudewijn, grave van Vlaanderen. Vermoedelijk Boudewijn IX vertelt de kroniek. De koning van Vrankrijk, die te dien tijde de machtigste vorst van Europa was, had een dochter met name Beatrix, en hij wrocht met handen en voeten om Boudewijn met haar te doen trouwen. De grave en wilde daar niet van hooren, en zei vlak weg aan den koning, dat al zijn pogingen voor zulk huwelijk verloren moeite waren. De franse koning was hierom zeer verbitterd, en nog veel ridders en edellieden met hem en…

View More

De macht van Sint-Maartens

  2 months ago     124 Views     Leave your thoughts  

In een oorkonde van 1196 verheft Heliseus, de proost van Sint-Maartens, de kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Brielen tot officiële parochiekerk. Hij doet dit op verzoek van Ghelinus, de schepenen en andere belangrijke personen van de stad. Heliseus verwijst eveneens naar de grafelijke oorkonde zodat we te weten komen dat de weide verkocht wordt voor de prijs van ongeveer 100 schellingen en dat de graaf naast de weide en de kerk ook het kerkhof en de woning van de pastoor heeft vrijgemaakt. In het 'optimum privilegium' van 1200 somt de paus de bezittingen van de proosdij de Sint-Maartens op en vinden…

View More

Geld is è rare beeste

  2 months ago     109 Views     Leave your thoughts  

Plezier en miserie moe’j delen met mekaar: da’s dubbel plezier en den heilft van de miserie. - De scharniere die meest piept, krijgt ’t meeste vet. - Voor da’j getrouwd zijt moe’j joen ogen goed open houden, o’j getrouwd zijt een oogsken gesloten. - Der zijn ossan oortjes aan d’n anderen kant van de meur. - ‘T is nie gemakkelijk om ol joen vingers even lank te maken. - Geen goe memorie? Probeert een keer entwot te vergeten! - Gierigaards zijn geen plezante menschen, maar wel plezante voorouders. - Ge zijt stief slim o’j moar den helft gelooft van wat…

View More

Valpartijen in Krombeke

  2 months ago     114 Views     Leave your thoughts  

Onaangenaam bad Camille Vanhalme was zondag op gezondheidswandeling per velo toen hij door een nauw wegeltje reed dat aan de boord van een put lag. Opeens viel de jongeling en hij plofte tot over de kop in het water en slijk. Verscheidene personen moesten hem ter hulp komen en uit de modder trekken. Werkongeval Donderdagnamiddag voerde Raymond Allewaert in gezelschap van zijn knecht Jérôme Dewulf een ton bier naar een hofstede. Bij het intreden van de kelder, gleed de knecht , die de voorste was, uit en viel. De ton viel op de trap en rolde van daar verder over…

View More

Opstand van de vrouwen

  2 months ago     127 Views     Leave your thoughts  

Anno 3610 (rond het jaar -110 nota bene) wasser binnen de stad Iper eene generaele temulte opgestaen door alle het vrouwevolk tegen hunne mans. Deze temulte sproot ten deele uyt enkel jaloursie van het vrouwevolk onder malkanderen in d' eene of d' andere huysen met de mans. Daer waeren zommige mans die 8 vrouwen hadden, andere 12 à 20 tot 30, elk volgens hunne rijkdommen. Alle dat vrouwvolk waeren dikwils oneenig en beschuldigden dikwils malkanders bij den man zoo van overspel als van andere gebreken. De tweede oorzaeke van deze tumulte was dan bij ordonnantie van den koning van Belgis…

View More

De wullewerkers van de Westhoek

  3 months ago     94 Views     Leave your thoughts  

In 1322 sterft Robrecht van Bethune en komt zijn achttienjarige kleinzoon Lodewijk van Nevers aan het roer in Vlaanderen. Die opvolging is niet naar de zin van zijn oom Robrecht van Cassel, maar de jonge graaf koopt eigenlijk zijn titel door verregaande beloftes te doen aan de grote Vlaamse steden, die hem in ruil steunen als nieuwe graaf. De beloning voor Ieper is navenant. Ze krijgen het recht dat niemand nog kan aanmeren op de oevers van de Ijzer of van de Ieperlee zonder de toestemming van de graaf en dat er vanaf dat moment enkel nog koopwaar kan geladen…

View More

De molenaar en de kabouter

  3 months ago     116 Views     Leave your thoughts  

Zekere avond ging een molenaar uit Veurne slapen. Op zijn molen stonden drie ongemalen zakken koren en er lag een pakje boterhammen bij die hij niet had opgegeten wegens buikpijn. Toen hij 's anderendaags op de molen kwam, vond hij de drie zakken gemalen en het brood verdwenen. Dit was wel zonderling! Hij kon niet denken wie het koren had gemalen, al ging de zaak hem wel aanstaan. De volgende avond legde hij boterhammen klaar, liet drie zakken koren staan en verborg zich achter enige zakken meel om eens te kijken wat er zou gebeuren. Na lang wachten, toen hij…

View More

Een eitje te pellen

  3 months ago     99 Views     Leave your thoughts  

Een ei op een balke: een dubbeltje op zijn kant, een riskante zaak - Komsi, komsa, de katte legt eieren (het is maar half en half) - Altijd een ei of een kieken (het is altijd wat met hem) - Het is met dat lastig wijf altijd eieren of jongen (ze is nooit tevreden) - Op eieren zitten: op hete kolen zitten. - Hij zit op iets te broeden - Hij blijft op eieren zitten (hij durft niets vragen) - Een ei ophebben (verlegen zijn) - Hij kan geen ei omdraaien (hij is onhandig) - Rondlopen als een hen die…

View More

Het gedenkteken van Mesen

  3 months ago     105 Views     Leave your thoughts  

1924. Te Mesen-Wijtschate Maandag was het de beurt aan Mesen om het gedenkteken in te huldigen ter nagedachtenis van het 'Londen Scottish Regiment'. Dit beroemde regiment heeft zich in de gevechten bij Mesen-Wijtschate met roem beladen. Het gedenkteken staat tegen Mesen op het grondgebied Wijtschate, in de vlakte waarvan Zandvoorde aan het andere uiteinde staat. Als men die grote vlakte aanziet en de oorlog bedenkt, moeten de gevechten daar geleverd verschrikkelijk geweest zijn. Ter gelegenheid van de inhuldiging was een bijzondere afvaardiging van het London Scottish Regiment met muziek naar Wijtschate gekomen, aangevoerd door luitenant-generaal Clowes en kapitein Graham. Er…

View More

Waar da’j ook rijdt in velo

  3 months ago     97 Views     Leave your thoughts  

Woar da’j ook rijdt in velo; ’t is ossan berg up en wind tegen. - De beste herinneringen zijn de deze da we vergeten zijn. - Ne mens is sterker dan ijzer, harter dan steen en zochter dan beuter. - Zwijgen is de beste maniere van communicoatje. - Die plekke hier wos van te voaren leeg. - ’T leven is goekoop, maar de opties zijn redelijk kostelijk. - O’j droenke geweist zijt, meug je nooit kwoad zijn up ’t bier. - Ge moe niet drinken om joen problemen te verdrink’n want de rotzakken kunnen zwemmen. - Olle stellingen en woarheden…

View More

De sage van de rolder

  3 months ago     87 Views     Leave your thoughts  

Als men vroeger bomen uithakte, liet men de rolders (aarsgat van uitgeroeide boom) in de grond zitten en de armen of de werklieden mochten ze komen uithalen. Zo een uitgegraven rolder mocht men niet schoppen, want met ze uit te halen, haalde men ook hun geest uit de grond en die kon zich wreken op wie de rolder mishandelde. Te Moerkerke zaten enige mannen in de herberg en vader was er bij en ze spraken over rolders die langs het Leitje waren uitgehaald. Vader zei, dat men die niet mocht schoppen, dat daar kwaad kon van voortkomen. Een paardenknecht, die…

View More

’t Is è rute uut uus uus

  3 months ago     116 Views     Leave your thoughts  

Hoe klankrijk klinken onze woorden in het 'Bachten de Kupens' 't Is è rute uut uus uus - 't Is tied dat 'uut is (es) - Me goan nog nie noar uus (me=wij) - 't Is lik è puut up è sliepsteen - Uus wuuf, z' è benowd, er zit è muus in de buze - Me goan noar de caffeur vor uus naar te snien - Uus kiend is èdopt - Me goan tonne komm'n noar joen nuus - Loopt noar de duvel, lopt noar je metje - 't Is oorloge, de katte zit in d'orloche - Die è…

View More

Een maandagmorgen in de stad

  3 months ago     136 Views     Leave your thoughts  

Er is iets merkwaardig aan de gang in Vlaanderen. Er is altijd al wel wat onrust geweest onder de mensen. Maar nu is er toch meer aan de hand. Waar tijdelijke opstoten van volksgeweld zich altijd voordoen in één of andere van de Vlaamse steden, begint deze nu als een constante te woekeren over heel het graafschap met al zijn blijkbaar pervers rijke steden. Later zullen historici het hebben over de grote volksopstand van 1280. De onrust is besmettelijk. De ene stad steekt de andere aan. De steden Gent, Brugge en Ieper liggen al bij al vrij dicht van elkaar.…

View More

De paruikmaker en de kaboutermannekens

  3 months ago     118 Views     Leave your thoughts  

Te Brugge woonde een paruikmaker, die met veel gasten werkte. Op een achternoen kwam een heer in de winkel en vroeg de meester of hij hem voor 's anderendaags 's morgens een paruik kon maken. ,,Neen, mijnheer, dat is volstrekt onmogelijk", zei de baas, ,,Hm, hm," bromde de heer "dat is zeer onaangenaam, ik moet op een uitvaart zijn en ik zou toch zo gaarne die paruik hebben, ik betaal u dubbel." - ,,Ik zou u zeer dankbaar zijn, antwoordde de baas, maar ik kan ze niet gedaan krijgen". Een van de gasten hoorde dat, sprong van zijn stoel en zei…

View More

Vuil gat, vuil ei

  3 months ago     118 Views     Leave your thoughts  

Een hen die het meest kakelt, geeft de meeste eieren niet. - Die kakelen wil, moet eieren leggen: wie veel praat moet ook bewijzen dat hij het kan. - Iedereen kakelt dat hij het ei gelegd heeft: de pluimen van een ander op zijn hoed willen steken. - Zij het kakelen en ik het ei. - Die het kakelen niet verdragen kan moet achter geen eieren vragen: wie eieren wil moet de kip erbij nemen. - Zij kakelt als een hen die haar ei niet kwijt geraakt. - Het is bij hem meer kakelen dan eieren leggen. - Kakelen gelijk…

View More

De paster van Mannekensvere

  3 months ago     457 Views     Leave your thoughts  

Het was een Franssprekende priester die op zekere dag de pastoor van Mannekensvere verving en preekte over de schepping van de wereld, de historie van de Paradise (het aards paradijs) en Adam en Eva. Dit is wat hij vertelde. Bemiende Paroisiens, bemiende Chriests, In den nom van de père, van de fies en van den eiliegen espriet, Amén! De God, ie skiep den monde ien den zesdaagse! De premiere jour, beminde paroisiens, bemiende chriests, de God ie skiep de terre, met de flieg die flieg in de lucht, en de fleugel die fleugelt in de lucht, de zwemvies die zwem…

View More