Latest Posts

De Pupurninga hoeve aan de Fleterna

  2 years ago     597 Views     Leave your thoughts  

Onze gedachten glijden verder weg op zoek naar de herinnering van soldaten en handelaars die veel eeuwen voor ons die weg hebben afgelegd in hun zoektocht naar gewin of victorie. Maar laat ons verder stappen in onze tocht naar Pupurningahem dat twee mijl van ons verwijderd ligt. Haastig zetten we de laatste etappe van onze trip verder. We houden noodgedwongen halt aan een waterloop die ons pad doorsnijdt. Het is de Fleterna rivier. Het water van de Vleterbeek, ontsprongen op de Catsberg, stroomt hier in volle snelheid naar de Saksische kust, de Littus Saxus. We stappen over de primitieve brug…

View More

Betovering in Geluveld

  2 years ago     438 Views     Leave your thoughts  

Dien Duits, dat was een begaafden mens. In veertiene, mijn woonde zuster die in Halewijn wunde, ze was gevlucht en 'k hadde ik papieren gekregen achter de slag van Kemmel. Zo 'k voerde mijn zuster were naar Halewijn, en als ik in Geluveld kommen, de route was daar gesprongen en ' t waren daar Duitsche prisonniers die de route herstelden, en op de plekke van die mine stond er een Engelschen sentinelle en ze zaten in een pit die ze gemaakt hadden. Een van de Duitsehen vroeg! 'Haben sie nichts zu rauchen?' ' k Wilde geen sigaretten geven, maar op…

View More

Boereleute

  2 years ago     440 Views     Leave your thoughts  

Als de zurkel schiet Al in de maand van Meie Schieten al de boeren In een grooten lach. Weg de hutsepot Karotten en poreie, De gestampte taten Komen voor den dag En als de ketel overgaat Haalt de boer den stamper uit, En terwijl hij stampt en slaat Die zingt hij overluid: Van de rompel, de pompel, de pom, pom-pom

View More

De wonderjaren van Wervik

  2 years ago     749 Views     Leave your thoughts  

Waar komt de naam van Wervik vandaan? Ik duik even binnen op pagina 12 van het werk van René Defrancq. 'Wervik in de Oudheid'. Ik citeer even: 'bij de naam Viroviacum (Virovi - acum) valt het op dat veel auteurs aan het suffix "acum" de betekenis geven van domein of propriëteit. Dat kan heel goed in het kader passen te Wervik en zou een aanduiding kunnen zijn van een propriëteit die aan Virovios' toebehoorde.' Ik ben blij dat Defrancq het werkwoord 'zou' in stelling brengt. Ik lees tussen de regels door dat hij dit niet echt gelooft en ook ikzelf…

View More

Zalve voor verbrandheid

  2 years ago     411 Views     Leave your thoughts  

Neemt een nieuwe eerden steertpanne houdende een pinte nat, doet daarin een vierendeel roet of eene roetene keerse van een vierendeel, hoe ouder hoe beter, doet daarbij een maatjen olijfolie, laat dat te samen koken ; stelt het van het vuur en laat het stijf worden. Als er iemand verbrand is zoo is 't dat men maar juist en moet strijken met deze zalve 'smorgens en 'savonds, zoo het diep verbrand is, men mag daarbij gebruiken een plaaster van de bruine zalve na een of tweemaal strijken wordt den lijder zeer verlicht. Het is ook zeer goed wat te mengelen…

View More

Wieze Jenever van Killem-Linde

  2 years ago     268 Views     Leave your thoughts  

Wieze Jenever van Killem-Linde wos meer of zeventig jaar oud, maar nog goed te poote. Ze wos maager en è rompeld lijk èn ouden zak, maar rechte lijk è keerse. Pertank.... Wieze hadde 't eene en 't ander deure in heir leven... om te zeggen lijk of dat is, z' hadde eigentlijk nooit è deugd. D'oude menschen vertelden dat d'ouders van heur vent … Gusten Meeze …. bijkans zestig jaar geleden d'er ferme tegen è kommen hadden, als hulder zeune met dat spektakel wilde trouwen. Toen ol wist elkendeen dat Wieze geen van de fiene soorte è wos. Gusten wos è…

View More

Oorlog in het Westland

  2 years ago     501 Views     Leave your thoughts  

De meest notabele keurbroeders worden opgeroepen Het water van de vestingen is veel te ondiep sinds de Engelsen in 1383 die op enkele plaatsen gedempt hebben. Het stadsbestuur vraagt het magistraat van Veurne-Ambacht om bij te dragen tot het uitdiepen van hun vestingen. Enfin, ze vragen een financiële bijdrage. In Veurne vinden ze hun vraag terecht, want als er oorlog is, dan zijn de buitenpoorters er als de kippen bij om zich binnen de muren in veiligheid te brengen. Het magistraat van Veurne-Ambacht reageert positief op de vraag van Veurne. Er wordt een algemene vergadering gehouden met de voornaamste keurbroeders…

View More

Het gat van de timmerman

  2 years ago     609 Views     Leave your thoughts  

GAT, o. Straat, weg, doortocht, hd. gasse. Het naaste gat (fr. le plus court chemin) van Jabbeke naar Brugge is alhier. Dat is een vuil gat, een donker gat (een vuile straat, een donkere straat). 'Elck werdt ghehouden jeghens sijnen gront... te maken ende beteren de quade gaten ende wegen, soo dat mense mach gaan ende rijden.' Zie ACHTERGAT, KOUTERGAT en MENNEGAT. · De zeevissers geven de naam van gat aan een smalle doortocht tusschen twee droogten of zandbanken. 'Iemand het gat afschieten', hem den weg afsnijden met eenn binnenwegel te volgen en hem alzo vooruit te halen. Iemand de…

View More

Gazette van Yperen in september 1857

  2 years ago     518 Views     Leave your thoughts  

S' JAN Bij IEPER. · We zijn in het uitdoen der aardappelen. Nooit hebben 'er zo veel van die knollen opgedaan geweest als dit jaar. De landslieden zeggen dat het aardappels heeft geregend. Zo veel te beter; dit belooft veel eten voor de werklieden in de winter, bijzonderlijk om dat de plaag den aardappel, dit jaar, niet heeft aangedaan. BRIELEN, 23° September 1857 Sint Cornelis wordt dit jaar zo veel niet bezocht als de voorleden jaren. Zondag waren er wat wandelaars op de been; maandag veel minder en de volgende dagen hebben wij er weinig gezien. VLAMERTINGHE · Dijssendag 22e…

View More

Geeft olles an è zwien da knort

  2 years ago     327 Views     Leave your thoughts  

Geeft olles aan è zwien da knort en an è kind da bleit en ge kriegt è goe zwijn en è slicht kind. - Nen olven woarheid is nen groot’n leugen. - O’j geen reden weeit om merci te zeggen tegen entwie ligt de foute misschiens wel bie joen. - O’j wilt da joen droomen woarheid kommen, meug je niet sloapen. - Moesten we geen slicht were kenn’n, zoudt de zomer nooit plezant zijn. - D’ er bestoat gene weug noar vrede en geluk, geluk en vrede zijn de weug. - De geest van ne mens is lijk zijn moage,…

View More

De Rubrum files

  2 years ago     720 Views     Leave your thoughts  

Kijk eens naar Ieper op vandaag. Waar is het water nu? Aan de noordoostkant zien we het kanaal en de Ieperlee, aan de zuidwestkant de 'Verdronken Weiden'. De komst van het water in 260-270 was een (afgezwakte) herhaling van wat er zich al had afgespeeld 1000 à 1500 jaar voordien. Het water 5 à 10 meter hoger. Beeld u dat eens in? Alleen de heuvel, de prairie van Ieper, bleef gespaard van het rijzende water. En er waren twee havengemeenschappen. Briel (Breuil) en de omgeving van het Zaelhof en de Zuudstrate (de latere Rijselstraat), niet toevallig nog steeds met elkaar…

View More

Heks betovert paard

  2 years ago     520 Views     Leave your thoughts  

Heks betovert paard In Houtkerque, op een hofstee 't was oltied etwod, 't peerd hadde dikke poten of 't was etwod anders en ze gingen naar de paters van leper. Ze kregen als raad van naar huis te gaan. Ze gingen weten wien dat 't dei, wien dat er met nulder speelde, maar ze mochten 't niet zeggen. En 't was een vrouwmens die berecht geweest hadde twee dagen te voren en ze kwam halfwege 't hof en ze koste niet verder. Zij trappelde daar rond een tijdje lietje, en ze vroeg van verren: "Hoe is 't met 't peerd?"…

View More

De vierschaar van het oude Vlaanderen

  2 years ago     883 Views     Leave your thoughts  

Vroeger werden in vele landstreken, gelijk mede in ons eigen vaderland, zij die de zaken onder dit oogpunt beschouwden en in deze denkwijze deelden, geëxecuteerd, te weten, de mannen 'metten sweirde en de vrouwen gedolven, so verre zij heure dwalingen niet en sustineren of defenderen, en indien zij in heur dwalingen of opinien persisteren, gestraft metten viere.' (Edicten van den 4 october 1539 en 29 april 1550.) Uit een edict van den 7 october 1546, dat het loon des scherprechters bepaalt, ziet men wat deze profiteren zal voor het verbranden, voor het verdrinken, voor het levend begraven, voor het ophangen, onthalzen,…

View More

Spreuken en gezegden te Izenberge

  2 years ago     1426 Views     Leave your thoughts  

Men kan niet schijten al vliegen: iets toch niet zo rap kunnen, onnodig aan te jagen. - Die nie besnot is moe zn neuze nie vagen: wie niet schuldig is moet zich niet verontschuldigen. - Gesneên en genezen. - Men kan geen wijn tappen uut 'n anzielvat. - En hét meer snot in ze neuze of geld in ze beuze: wordt gezegd van iemand die het hoog op heeft. - En hét vele wind in z'n broek: het is een hovaardigaard. - Een ander mag ton uut é vule pot eten : de vuiltjes kuisen. - Is lange weg, die…

View More

Eelt en ziel van de Westhoek

  2 years ago     636 Views     Leave your thoughts  

Zaterdag 7 februari 2015. Mijn nieuwsupdate van vorige zondag werd danig verstoord door een algemene panne met mijn tekstverwerker. Nooit meegemaakt. Mijn nieuwe Office 365 geeft een foutmelding aan en weigert sindsdien alle dienst. Zelfs de techniekers van Bill Gates weten er vooralsnog geen raad mee. Ik bespaar jullie de ergerlijke details. Een streep door mijn rekening dus. OpenOffice dan maar gedownload en opgestart. Tot mijn verbazing gaat het schrijven in deze omgeving plots veel beter. Die Times New Roman (en ik heb nog nooit eerder moeten weten van dit lettertype) oogt plots sexy en dynamisch. Ik kijk er van…

View More

Yolande de Verschrikkelijke

  2 years ago     524 Views     Leave your thoughts  

De Vlaamse mensen zijn chagrijnig en mistevreden De Vlaamse mensen zijn chagrijnig en mistevreden geworden. In onze tijden van crisis, steekt elke vorm van decadentie de mensen de ogen uit, en in die tijd is het niet anders. 'De edelen moet niet denken dat ze beter zijn en meer mogen dan het gewoon volk'. Hun versterkte kastelen werken in als rode lappen op een stier. 'Ten oorlog aan de kastelen, vrede aan de gewone huisjes'. Bendes van woedende mensen trekken er op uit en veranderen versterkte woningen, kastelen en hofsteden (maisons de plaisance) in bloedbaden. Een gealarmeerde graaf Lodewijk roept…

View More

De katten en het Ieperse kattenfeest

  2 years ago     557 Views     Leave your thoughts  

Het is uit de noordse godenleer bekend, dat de katten oudtijds een voorname rol speelden: zij waren aan de wagen gespannen, waarmede Freija, zuster van de geduchte Wodan, haar goddelijke broeder ten oorlog vergezelde. Weleens werden deze huisdieren zelfs voor een afbeelding dezer godin genomen. De eerbied voor deze mystieke dieren had hier met Wodans leer diepe wortels geschoten. De Solmonath (februarius) werd gehouden voor het tijdstip, waarop de katten de voortteeling van haar geslacht het meest bewrochten; weshalve deze maand, heden ten dage, bij velen nog kattenmaand genoemd wordt. Daarom werden er in sommige streken vreugdebedrijven, ten ere van…

View More

Over aalputten en aalkartelen

  2 years ago     852 Views     Leave your thoughts  

AAL, ALE, v. Mestgier. De ale wordt uit den aalput opgepompt om op den akker gegoten te worden. Ale voeren. Ale slaan (met den aallepel over het land spreiden). Raapkoeken in de ale roeren. · Drek, als hij ale wordt, wil gereén (of gevoerd) zijn, anders gezeid: die van niet tot iet komt. kent zich zelven niet. · De ale verschilt van het messingzop (mest-sap). De ale is het vloeibaar mest, de drek en de zeik die uit den stal wegvloeit of gedreven wordt langs eene grip in eenen gemetsten put; het messingzop is het vocht dat uit het strooisel…

View More

Snippe en de garde van Lampernisse

  2 years ago     553 Views     Leave your thoughts  

Dit gebeurde enigte jaren vóór de laatsten oorloge. Z'hadden è nieuwe garde te Lampernisse, en volgens dat de menschen van de prochie wisten te zeggen, wos 't verre van è gemakkelijken. Nu, 't moet zijn dat 't waar wos, want in d'eerste paar maanden dat 'n ie daar dienst deed had 'n ie ol meer processen gemaakt of d'oude garde in geheel zijn tijd .. De laatste twee dat 'n ie gestekt hadde waren boer Fernient en Manse Rammelare. Den eersten omdat de distels hoger groeiden of zijn hagen en de tweede omdat ze oltijd eens en anders deur 't…

View More

Braaf hoendje

  2 years ago     363 Views     Leave your thoughts  

Deur positief te peinzen doej de diengen vele beter dan deur negatief te peinzen. - ’T is nie waar da’j zijt en wat da’j doet da joen gelukkig moakt, moar wuk da’j d’ r over peizt. - Diplomatie is lik zeggen “braaf hoendje” tot da’j ne stok vindt. - ’T is moeilijk een comeback te moaken o’j nog nauwers gewist zijt. - Vrouwen zijn moar menschen en vinten zijn moar menschen: leert er mee leven. - Ik ben niet blend, ‘k begoaren da ‘k joen nie zien. - Een goed geweten maakt è zocht hoofdkussen. - Moesten mijn voeten borsten…

View More

O’n drie menschen zeggen da’j e peird zijt

  2 years ago     311 Views     Leave your thoughts  

O’j in de speegel kun kijken zoender te lachen ej gin gevoel voor humor. - Menschen die ol olles weten, leren nieten. - Woater smakt beter o’j moe betoalen dervoren. - Ge moe leev’n binst da’j kunt. - Vertrouwt nooit etwie die stomder is dan joen. - Nen ouden hond ku’j geen nieuwe truuks leren, nen jongen hond ku’j geen oede truuks leren. - Gratis koas vind j’ollene in e muuzetroape. - ’T beste da’j kunt bekommen in joen leven is dat de menschen triestig zijn o’j dood goat. - Akke moeten weten da ‘k zoo lange gink leev’n, ging…

View More

De clash op de Casselberg

  2 years ago     1529 Views     Leave your thoughts  

Willem de Deken gaat nog een keer naar Engeland Het gaat er heel minutieus aan toe bij de voorbereiding. Er wordt niets aan het toeval overgelaten om een scenario zoals dat van Kortrijk 26 jaar geleden te vermijden. Alle noodzakelijke levensmiddelen en krijgsbehoeften worden naar noord-Frankrijk versast. Grote voorraden aan koren, haver, erwten, bonen, koeien, schapen, varkens, wijn, azijn, zout en kaarsen worden bijeengebracht in de steden St.Omaars, Rijsel en Doornik. Zesentwintig baljuws uit de diverse Franse steden, verzamelen het indrukwekkende bedrag van 229.000 Doornikse ponden. Een bedrag dat op vandaag ongetwijfeld enkele miljarden euro zou zijn. Naast een landleger…

View More

Snippers uit de Veurnse volksmond

  2 years ago     411 Views     Leave your thoughts  

“E n'è d'er è 'n handje van weg" : hij is zeer handig, Weet hoe een delikaat zaakje aan te pakken. - “'t is è Godsblok" : hij is veel te braaf. - “'t is lik è stik van ze ziele”: hoort men van iemand die van een of ander voorwerp geen afstand kan doen. - Variant: “E kut er nie van scheen". - Een krachtpatser kent 't ende van ze macht niëë". - Wordt een tegenstrever in een spel moedwillig tegen de grond gewerkt, dan roept men : ·E n'è d'è voetche geleid" - “'t è n'echte keukenmol" wordt…

View More

Berichten uit Poperinge

  2 years ago     352 Views     Leave your thoughts  

Volop aan het schrijven aan de nieuwe episode. Deze keer trek ik op reis naar het verleden van Poperinge. Zopas volgende tekst op papier gezet. Zonder opmaak en spellingcontrole waag ik het er op om deze te publiceren op www.dekroniekenvandewesthoek.be Het lijkt er op dat de groei en de bloei van Vlaanderen en van Poperinge voor eeuwig zal blijven duren. Niets is minder waar. Onder het bewind van Gewijde van Dampierre wordt Vlaanderen brutaal door elkaar geschud. De graaf verspeelt mondjesmaat de sympathie van zijn eigen inwoners. Op het buitenlands toneel is hij het speeltje van Frankrijk en Engeland en…

View More

De raadselachtige afkomst van Ipra

  2 years ago     795 Views     Leave your thoughts  

Zijn de oude kronieken niet meer dan absurde verhalen? Het lijkt Vandenpeereboom duidelijk dat vele oude kronieken niet meer zijn dan absurde verhalen van 'zogezegde' historici. Zonder enige vorm van kritische opstelling hebben ze vele eeuwen lang het ene verzinsel aan het andere gebreid. Een zuivere copy paste waarbij bij het plakken weer nieuwe verzinsels toegevoegd werden aan die oude verhalen waarbij de flagrantste en meest absurde fantasieën stilaan met de werkelijkheid werden verward. Maar los van de wetenschap dat veel van wat geschreven is over de geschiedenis van Ieper pure verhalen zijn, blijft natuurlijk de vraag bestaan wat er…

View More

Spokerij aan ‘t Kattekerkhof

  2 years ago     416 Views     Leave your thoughts  

Dat was in 't jaar tiene dat ik hoorde zeggen dat op Sint-Jan, van 't Wieltje naar Sint-Julien komende, dat het spookte aan het Kattekerkhof. Als er daar mensen waren die afkwamen, dat ze ossan heel in zweet waren en dat ze nooit geen stap vodder gerochten. Dat gebeurde rond ten enen van de nacht tegen dat ze konden vooruitgaan. Het was alzo lijk een bleksemslag die gong en toe kosten ze weg. Zelve mijn vader heeft dat nog tegengekomen als hij van Frankrijk kwam als hij voor de beten ging. Vader kwam thuis en zegt hij tegen moeder: 'Moeder',…

View More

‘t Is al effen, zei Kamiel

  2 years ago     347 Views     Leave your thoughts  

'k Peinsde wel dat er iets haperde, zei Klaai en hij schepte een pad uit zijn pap. - Al dat wachten dient tot niks, zei Kies en hij trouwde op twee en zeventig. - Wat een geluk, zei de schouwveger, en hij viel uit de schouwe in een smoutpan. - Gedane zaken hebben geen keer, zei Smul, en zijn geld was op. - Ik zal er wel komen, zei Klink en hij schoot vliegen met een tweeloop. - Alles op tijd en stond, zei Cissen en hield zijn Pasen op Drie-Koningen - 't Moet niet altijd 't zelfde zijn, zei…

View More

De eerste graven van Vlaanderen

  2 years ago     1211 Views     Leave your thoughts  

863: Boudewijn met de ijzeren arm Boudewijn I met de ijzeren arm (863). Boudewijn I wordt geboren in Zandhoofd (nu Nieuwpoort). De kroniekschrijvers twijfelen of Boudewijn de zoon is van Inghelram. Misschien is hij wel een kind van Odoacer? Hij volgt in elk geval Odoacer op als woudmeester van Vlaanderen. Door het verdrag van Verdun behoort Vlaanderen nu toe aan Karel de Kale en die stelt Boudewijn aan als markgraaf van Vlaanderen. De markgraaf is meestal gekleed met een ijzeren harnas. De nieuwe markgraaf is een deugdzame man en heeft een bijzondere afkeer van vleierij. Als Boudewijn naar het Franse…

View More

Remietje, Hortense en de Sjarel

  2 years ago     423 Views     Leave your thoughts  

Remietje, Hortense en ulderen Sjarel Remietje Korteboel van Veurne wos kleen kortgestuukt ventje van rond de vijftig jaar. Hij was langen tijd jonkheid è bleeven, maar over è paar jaar wos 'n è trouwt met Hortense Kloefe, die è zeune hadde van è jaar of achttiene die Sjarel noemde. 't Komiekste van d' affaire wos dat Hortense è stief groot vrouwmens wos en Remietje maar een van de kleene soorte, zodat 'n maar met ruuze tot aan haar ellebogen kwam ols 'n bij zijn wuuf stoeg. D'r waren er die vertelden dat ze nog è zien hadden ols Remietje te…

View More

Ge heb’t e probleem

  2 years ago     421 Views     Leave your thoughts  

Geluk is de “merci” da we krijgen als we eerlijk zijn in uus leev’n. - O’j etwie geiren ziet, laat hem dan vrij. Keert ‘en were dan is ’t de joenen, komt ‘en nie were dan wos ‘t nooit de joenen. - Ge heb’t e probleem o’j joen geluk ofhangt van etwie anders… - De beste maniere om te betoalen voor een schoon moment is d’er van te genieten. - Hoe meer da’j de dingen wilt gedoan krijgen, hoe minder da z’aanvoelen als werk. - Om een lichtje schoone te laten schienken, moet ’t heleganstens donker zijn. - Ge zijt…

View More