Latest Posts

De Vlaamse pioniers

  2 years ago     747 Views     Leave your thoughts  

Vlaanderen is ingedeeld in gouwen Sinds de Franken van Karel Martel, (door hem de Karolingische periode genoemd) is heel Frankenland en dus ook Vlaanderen ingedeeld in gouwen, pagi, die elk door een graaf worden bestuurd. Aan de kust tussen de Schelde, de zee en de waterlinie van Gent bevindt zich de pagus van Waas. Naar het westen toe de pagus van Oudenburg en de pagus Flandrensis die zich uitstrekt tot aan de brede monding van de Ijzer. Zuidelijker, tussen de Aa en de Canche zien we de pagus van Boulogne. Naar het binnenland toe strekt de pagus Mempiscus zich uit…

View More

De garde van Diksmuude

  2 years ago     469 Views     Leave your thoughts  

Alidoor Savooie wos garde gerocht te Diksmuude. ’t En wos niet deur zijn groote slimmigheid, verre van daar, maar ie wos een van de principaalste mannen van de wite brigade geweest achter den oorloge en ie miek het bovendien straf wel met ’t meisen van den kommissaris …. wuk moe je nog meer ols je zulk è postje wil krijgen …? Alidoor ’n ging geen vliege kwaad doen. ’t Kwam oek daardeure dat ’n achter drie weken nog geen een proces gemaakt ’n hadde ol wos ’t dat ’n van ’s nuchtends tot ’s navonds op de route wos…of beter…

View More

Roste mieren

  2 years ago     655 Views     Leave your thoughts  

Dat was op d’ hofstede van Marcel Pieters op Godewaersvelde en die hofstee heeft verzonken en ’t en is maar de maarte die gesauveerd geweest heeft. Ze kroop uit het dak op het moment dat ’t rijze kwam met ’t land. Ziet, de hofstee was verzonken, maar het dak ze er nog niet in. Ze heeft toch nog kunnen uitkruipen. Dat heb ik altijd horen vertellen daar. Jeremie Versaevel weet dat evenwel. Hij heeft dat horen vertellen van zijn voorouders. Dat heeft verzonken door het kwaad. Dat was een hofsteekasteel. Ze hebben nooit niet ervan were gevonden. Ik heb nog …

View More

Moord op de Burgemeester

  2 years ago     1378 Views     Leave your thoughts  

Stassaert Brisse bekoopt het met zijn leven We hebben Brugge verlaten in het najaar van 1436 wanneer graaf Filips de Goede in het gezelschap van 700 Picardische soldaten orde op zaken komt stellen. De hoofdrolspelers van die dagen zijn kapitein Vincent de Scheuteleere en schout Bartholomeus de Vooght, het mannetje van de graaf zelf. Het zijn zij die Filips verzocht hebben om in te grijpen en een einde te maken aan de anarchie en het geweld in Brugge. Alles is begonnen bij de gilden en de ambachten die het niet konden verkroppen dat Sluis wegens zijn strategische ligging allerhande voordelen…

View More

Bulte Capron

  2 years ago     435 Views     Leave your thoughts  

Bulte Capron, dat is van mijn langste onthoud. Hij was eindelijk rijk. Hij was eigenaar van vele hofsteên. Er was hier een metser die wrocht voor hem in Zuidschote daar, je was doende met een nieuwe hofstee te zetten ervoor. Je ruïneerde al die er waren. ’t Was altijd afbreken en afbreken en afbreken, ’t was nooit wel. De boer moest het vervoer doen. Je reed zijn peerden op, je was zelf het gat af en als d’hofstee vernieuwd was, je mocht doorgaan. Maar als ge in zijn gratie stond was ’t een goên voor je. Ja had al dat…

View More

Katje-duik in Ter Duinen

  3 years ago     1523 Views     Leave your thoughts  

Menigmaal reeds heeft men ons de vraag gesteld hoe het komt dat er niets meer overblijft van de machtige abdij ten Duine te Coxyde. Op het schilderij van Pieter Pourbus (Gruuthusemuseum Brugge), kan men zich een goed gedacht maken van de oude abdij. De omheiningsmuren waren hoog en bereikten een totale lengte van 2300 meter; zij omgordden een oppervlakte van ongeveer 25 hectare, waar er, zo men weet, menigvuldige gebouwen stonden, waaronder er veel groot en hoog waren. Welnu, geen steen blijft er nog boven de grond. De archieven echter en onze eigen opzoekingen, leren ons waar al dit bouwmateriaal…

View More

Het klimaat in de middeleeuwen

  3 years ago     522 Views     Leave your thoughts  

Een rijmkroniek van 1305 Niets dat meer fascineert dan het weer. Extreem klimaat. Barre levensomstandigheden. Vreemde sterren aan de hemel. Onheilspellende ziektes. Pest, ratten. Dood. Hoe vergaat het onze Westhoekmensen, binnen die context, eigenlijk in de middeleeuwen? Hoe beleven de mensen het klimaat? Een handschrift uit het nabijgelegen Kortrijk brengt inzicht. Jacques Goethals schrijft in het begin van de 19de eeuw zijn 'Chronologische Aenteekeningen, raekende 't Gonne tot Cortryk ende omstreeks voorgevallen'. We gaan in zijn boek even koekeloeren hoe het ontzettend harde leven van de West-Vlaamse landlieden er uitziet pakweg 1000 jaar geleden. het dinct mi wezen schande, dat…

View More

Ieperse woordetjes (1)

  3 years ago     411 Views     Leave your thoughts  

Mensen maken: wenken, teken doen van naderbij te komen Ter winkel gaan: klant zijn Uit caritate: uit medelijden Pijpesmoren: uitbrander Leertje steken: opruien, iemand aanzetten om iets te doen Krevitten (krevittelen): kittelen Ramestieren: in bed woelen, stampen Schenteventer: iemand die onder de prijs probeert te verkopen Warme billen: iets gaan overdragen: voorbeeld: toen hij het hoorde zeggen, liep hij met warme billen het verder vertellen Kaaksmete: affront, belediging Planete leggen: iemand de waarheid zeggen Djent: hij komt er schoon voor Spant een keer de vaart: kijk eens! Wijsheid afhalen: afvragen Slag van slingers meulen hebben: niet goed wijs zijn Borstelen:…

View More

Stien Hennepoot uit Gyverinckhove

  3 years ago     614 Views     Leave your thoughts  

Stien Hennepoot uut Gyverinckhove was è simpel boertje maar zo dom nog nie of da zijn klakke stoeg. Stien moeste djuuste gelijk vele boeren olle jare zijnen pacht gaan betalen aan zijnen propetaris. Ie ging daarvoren oltijd de voorlaatsten maandag van oktober…ja… Stien ’n wos eigentlijk nooit stief rap in zulke dingen. Zijnen propetaris…een soorte van een kasteelheere weunde tegen Gent en ’t wos een fraai groot ende om tot daar te geraken. Maar goe of slecht weere… op zijn dag pakte Stien den tram naar Veurne en vandaar den trein tot aan Gent, en daarachter een soorte van elektriek…

View More

De vroege historie van Nieuwpoort

  3 years ago     2175 Views     Leave your thoughts  

Nieuwpoort ten tijde van de Romeinen In 1971 schrijft de Nieuwpoortse historicus René Dumon een indrukwekkende geschiedenis van zijn stad. Wij gaan mee met René in zijn boeiend verhaal. Nieuwpoort bestaat al ten tijde van de inval van Caesars Romeinen in Gallië. Oorkonden die dat kunnen bewijzen zijn er niet overgebleven. Maar kunnen we uit het oog verliezen dat talloze documenten door de vlammen verteerd worden als Terwanen, hoofdstad van het gebied der Morinen, en zetel van het bisdom van dit zelfde gebied, door de Noormannen wordt verwoest? Dumon levert hier eigenlijk een omgekeerd bewijs. De streek van Nieuwpoort is…

View More

De paddenput

  3 years ago     448 Views     Leave your thoughts  

Tussen Beveren en Hondschote, niet ver van de Franse grens, is er een ronde, diepe put, de Paddenput genaamd. Voor honderden jaren waren er twee geburen. Karel en Pieter, met elk een schone baard en een krullekop, waar ze zeer fier op waren. Ze gebuurden lijk twee broers en waren hele dagen samen. Telkens als men den ene zag, zag men den andere, zo goed kwamen ze overeen. Op zekere dag leverden zij tabak, die ze duur verkocht hadden aan een man, die wel twee uren ver woonde. Ze trokken op met de tabak in een graanzak en al klappend…

View More

De hongersnood van het jaar 1044

  3 years ago     413 Views     Leave your thoughts  

Een schipbreuk tussen de woedende golven van de zee is wreed; een oorlog, die volk en land verwoest, is verschrikkelijk; een moordende pest doet ijzen; maar het wreedste, het schrikkelijkste, het ijselijkste van alle onheilen, tussen welke het mensdom kan dobberen, is een hongersnood. Ijskoud kruipt het bloed in de aderen van hem, die een blik terug werpt op de bladen van onze geschiedenis, waarin de verwoestingen van straffende gesels, die ons vaderland in 1044, als het ware, uitmoordde, te lezen staan. België en Frankrijk werden toen ter tijd met een driejarige onvruchtbaarheid geplaagd, en een noodlottige schaarsheid van levensmiddelen veroorzaakte…

View More

Over koeien en heksen

  3 years ago     604 Views     Leave your thoughts  

Je had toen ook overtijd, de heksen waren nogal tamelijk wel vertegenwoordigd op de boerhoven. En er was hier ook op een plaats, in een boerhof – en dat moet ook gebeurd zijn al de kanten van ’t Onze Heertjesbos, ’t moet aldaar entwaar gebeurd zijn dat – en de mensen, er was daar een koe die moest kabel. Zo natuurlijk, al de gebuurs en de boeren en al van in ’t rond, daar, gingen gaan helpen voor ’t kalf uit te trekken. En ze trokken, en de koe beurelde nogal stijf. Ze kalfde niet gemakkelijk. En ze kregen dat…

View More

Het klooster van Hemelsdale

  3 years ago     625 Views     Leave your thoughts  

Pater Odiel Desideratus Slembrouck Enkele jaren geleden, bij het schrijven over de geschiedenis van Diksmuide, heb ik het pad gekruist van dat van het klooster van Hemelsdale te Esen dat op een bepaald moment met man en macht verhuist naar Zillebeke. Een vluchtige ontmoeting die nu plots weer erg actueel wordt als ik het vergeelde boek 'De Abdij 's Hemelsdale 1237-1796' van 'Fr. Desideratus, o.c.r. Westvleteren' uit 1949 in handen krijg en ik plots volop zin krijg om dit oude boek in een nieuw en actueel kleedje van onze latere dagen te vertalen. Ik wil wel eens weten wie die…

View More

De moorden in Vlamertinge en Diksmuide

  3 years ago     1170 Views     Leave your thoughts  

Mijn grootvader al mama’s kant heeft nog een keer verteld van een moordzake, gebeurd in Vlamertinge op een zekere zundag onder d’hoogmesse van ten tien. De moordenare was een persoon die lange tijd werkte bij een zekere Decoene, een hofstee op den ‘Ouderdom, dus langs de bane Vlamertinge-Elverdinge, rechtover een grote hofstee van Desmytter. ’T Was een dubbele moord, de boerinne en heur zeuntje. De moord is uitgekomen en ’t was een zekere Kesteleyn die dat gedaan hadde. Je werkte hij bij me nonkel, de nonkel van mama. Kesteleyn woonde op de Poperingse steenweg op Vlamertinge. Nu op dien dag…

View More

Maria-Boodschap

  3 years ago     519 Views     Leave your thoughts  

Deze morgen geschreven: 'De titel van hoofdstuk 20 uit het boek van Galbert maakt het meteen duidelijk: ‘de verkiezing van Dirk van de Elzas tot graaf van Vlaanderen’ vergezelt het overlijdensbericht van Lambrecht van Aardenburg. Ik weet meteen waar we naartoe gaan in Vlaanderen. Zondag 25 maart. ‘Jour de l’Annonciation’ waarbij het evangelie wordt voorgelezen, staat er neergeschreven. De Vlaamse vertaling heeft het over ‘Maria-Boodschap’. Mijn kennis van de gewijde geschiedenis staat op een laag pitje en verplicht me om even de betekenis van die zogezegde ‘boodschap’ op te zoeken. Het blijkt te gaan om de bevruchting van moeder Maria,…

View More

Nikolaas Zannekin

  3 years ago     1580 Views     Leave your thoughts  

De Dampierres zijn definitief door de mand gevallen Hoe kan je de toestand in Vlaanderen anders omschrijven in het eerste kwart van de 14de eeuw? De herkansing van de Guldensporenslag op de Pevelenberg in de zomer van 1304 is eigenlijk geëindigd met een overwinning van de Vlamingen. Maar door de loden hitte en door ernstige communicatiestoornissen zien de Vlaamse legerleiders niet eens dat hun Franse tegenstrever murw in de touwen ligt. In plaats van de Fransen definitief af te maken, verkiezen de Vlamingen zich terug te trekken en zo hun eigen hachje te redden. Ze sturen aan op onderhandelingen. Een…

View More

Vladslo: oude en nieuwe vragen

  3 years ago     1239 Views     Leave your thoughts  

Beste Biekorf, alle vrienden van onze West-Vlaamse streken hebben uw wederverschijnen hartelijk begroet. Wanneer komt nu het ‘West-Vlaams Archief’? Veel liefhebbers van lokale geschiedenis vinden anders noch tijd noch boeken om hun weetlust te voldoen. En velen toch kregen gaarne wat te lezen over een of ander dorp of stad. Alzo is mij persoonlijk mijn geboortedorp Vladslo altijd een raadsel gebleven.  Vooreerst de naam of beter de namen. Want men zegt en schrijft Vladslo, en men zegt maar schrijft nooit Vlaslo en Vladjeele. Iemand heeft me nog gevraagd of ik misschien in Polen geboren was. ‘Vlad’ zal wel vlakte of…

View More

De bloemrijke stijl van Galbert

  3 years ago     546 Views     Leave your thoughts  

Eindejaar heeft gezorgd voor de afwerking van mijn twee nieuwe hoofdstukken over Karel de Goede. Die zijn in de teletijdsmachine geplaatst onder de namen van ‘Drama in Sint-Donaas’ en ‘De Afrekening’. Morgen begin ik trouwens te schrijven aan het resterende deel van dit drieluik. Een werkje dat me zeker de hele januarimaand gegijzeld zal houden. Ik heb het nog niet echt gecontroleerd, maar vermoedelijk zal ik dan voldoende tekst hebben om deel 5 van mijn ‘Kronieken van de Westhoek’ in te blikken. Het zou me niet verwonderen als het weer een turf zal zijn van dichtbij de 600 bladzijden streekgeschiedenis.…

View More