Latest Posts

De schonigheid van joen dromen

  3 years ago     459 Views     Leave your thoughts  

Zijt gerust: ge kunt nooit vallen van de vloer. - Joen stilzwijgen is genoteerd in ’t verslag. - De toekomste is voor de deze die geloven in de schonigheid van hunder dromen. - In dromen en in de liefde is ’t er nieten onmeugelijk. - Moeder is veel te slim om de dingen te verstoan da ze nie wilt verstoan. - Een kind komt een vent als  er ne vent nodig is. - Nen zot is entwie die in een donker huis jaagt achter scheeten. - Vandaage is den laatsten dag van joen leven. Voor ’t moment toch nog.

View More

Wolven in West-Vlaanderen

  3 years ago     1742 Views     Leave your thoughts  

De reiziger die nu langs de wegen van het West-Vlaamse platteland reist, denkt geen ogenblik aan de mogelijkheid door wilde dieren te worden aangevallen. Evenmin heeft de landbouwer onophoudelijk vrees zijn vee door wolven te zien verscheuren. Geregelde klopjachten op deze dieren zijn niet meer nodig. En nochtans, het voorkomen van wolven in onze streken is niet ondenkbaar veraf. Ongeveer 500 jaar geleden waren klopjachten op wolven een gewoon verschijnsel. Deze klopjachten waren meer dan nodig. Gewoonlijk hadden de jachten plaats onder de leiding van de opperjachtmeester, maar wanneer de dieren te driest werden, had iedereen het recht ze te…

View More

Het geheimzinnig verleden van Belgis

  3 years ago     1192 Views     Leave your thoughts  

Turguncius, Morinus en Troyades trappen het af Het verhaal wordt voor het eerst pikant als de namen van de vertrekkers bekend raken. Eerst is er Turguncius die met zijn aanhangers vertrekt naar een regio waar hij een stad sticht met de naam Tongeren. Torgotus en Troyades, de zonen van Troyrus, worden verdreven van Sicambren en belanden aan de Rijn waar ze de stad Bonn optrekken. Maar de broers vallen in ruzie waarop Troyades er van onder trekt en zorgt voor het ontstaan van de stad Zancten. Er is geen gebrek aan dissidente prinsen. Een zekere Moselanus trekt met zijn gevolg…

View More

De lotdagen

  3 years ago     6826 Views     Leave your thoughts  

De lotdagen zijn de twaalf dagen die volgen op Kerstdag (of vanaf Kerstdag voor sommigen). De bijgelovigheid van het volk (of de volksweerkunde) beweert op basis van deze twaalf dagen het weer te kunnen voorspellen voor elke maand van het nieuwe jaar. Als het dus mooi weer is op 26 december dan zou dat ook zo zijn in januari van het nieuwe jaar. Slecht weer op 2 januari betekent een slechte augustus. Hierbij wordt gelet op de algemene weers- en luchtgesteldheid, de neerslag en het soort neerslag, de aard van de bewolking, de windrichting en de temperatuur. Sommigen gaan zelfs zo ver om de lotdagen op…

View More

De treurwilg van Djoos

  3 years ago     1011 Views     Leave your thoughts  

Tusschen bolloars, an ’n boörd van ê woaterpit wist ik vroeger ên huerke stoan Stroöi up ’t dak, groene vensters en de meurn fris in ’t wit Ooch! Hoe geern hê ‘k doar ossan êgoan! - Droomn en dichten bringen noöis vele butter up ’t broöd, schoöne liedjes e’ ku’ je nie eten. ‘k Moste ik weg uut myn Westhoek, uut nypende noöd, en dat huzeke rochte vergeten. - Vele joarn kwoamn en goengn in ê verre vremd lând, langen tyd hê-k myn Westhoek êmist En ‘k verstoeg, o’k vergrysd were in Vloanderen kwam, da’ k in ’t vremde noöis…

View More

Breiwerk en wol

  3 years ago     459 Views     Leave your thoughts  

Zondag 18 januari 2015. Het concept ‘westhoek.net & De Kronieken van de Westhoek’ is de voorbije weken een stukje uitgediept. Wat een heerlijke hobby heb ik toch. Ik denk er vaak aan. Spelen met taal en tekst en internetgebeuren is echt mijn ding. De nieuwe site is in zijn definitieve vorm aan het vallen. Deze week waren er de zorgen omdat een aantal scripts het ding onnoemelijk traag hadden gemaakt, waardoor elk creatief proces even plaats moest maken voor praktische beslommeringen. Gelukkig zijn die problemen opgelost en kan ik weer volop genieten van de uitbouw van mijn project. De linken…

View More

Scherpe tongen

  3 years ago     395 Views     Leave your thoughts  

Hoe verder da’j goat hoe minder da’j weet. Een scherpe tonge en een triestigen geest zijn dikwijls te vinden in dezelfsten kop. Alleene ne zot test de diepte van ’t woater met zijn twee benen. Het is in het geweune van iederen dag dat we geluk en contentement vinden. O’j blijft doen wat da’j doet, ga je krijgen wat da’j moe krijgen. Joen parfum riekt goed, moar moeste gie joen d’ er echt in marineren? De meeste accidentjes gebeuren thuus. Zouden we niet beter verhuizen?

View More

De kloefen van Polieten

  3 years ago     574 Views     Leave your thoughts  

‘t Wos in dat achterjaar dat ’t olle daage zulk slecht weere wos en dat de boeren zulk è misere hadden om hulder patatten uut te doen. Polieten Galoche, die boerde op è doeninge djuuste buuten Watou, wos oek een van de die. Daarom had ’n ie oek, gelijk veele andere boeren, soldaten gevraagd om ’t helpen. Alzo kwam het dat er daar op è nuchtend met è soldatenkamion, vier jonge kerels toekwamen om daar è weeke te bluuven. ’t Zijn wel è beetje speelveugels … en bijzonderlijk dien langen daar’, zei Polieten ’s avonds tegen de boerinne ….,maar ze…

View More

Coletje Miere

  3 years ago     423 Views     Leave your thoughts  

Coletje Miere woonde in ’t middenste huizeke van de driewoonste. Ze was van elders gekomen en behoorde niet tot de mensen van de hoek. Ze aanzagen haar als een indringster, een vreemde en … spoedig had ze geen goede naam. Ze was ’n toveresse, ze ging om met de duivel, de zwarte hand. Ze had het vooral op de kleine kinders gezien. Die kregen ‘den ouden man’, waren van de mare bereden, geraakten niet vooruit. Ze woonde met haar zoon Peejge en haar kleinkind Evaristje. Ze hield een winkeltje van garen en lint, mentebollen en slagijzers (= musschetrapen), maar niemand…

View More

De Vlaamse pioniers

  3 years ago     747 Views     Leave your thoughts  

Vlaanderen is ingedeeld in gouwen Sinds de Franken van Karel Martel, (door hem de Karolingische periode genoemd) is heel Frankenland en dus ook Vlaanderen ingedeeld in gouwen, pagi, die elk door een graaf worden bestuurd. Aan de kust tussen de Schelde, de zee en de waterlinie van Gent bevindt zich de pagus van Waas. Naar het westen toe de pagus van Oudenburg en de pagus Flandrensis die zich uitstrekt tot aan de brede monding van de Ijzer. Zuidelijker, tussen de Aa en de Canche zien we de pagus van Boulogne. Naar het binnenland toe strekt de pagus Mempiscus zich uit…

View More

De garde van Diksmuude

  3 years ago     518 Views     Leave your thoughts  

Alidoor Savooie wos garde gerocht te Diksmuude. ’t En wos niet deur zijn groote slimmigheid, verre van daar, maar ie wos een van de principaalste mannen van de wite brigade geweest achter den oorloge en ie miek het bovendien straf wel met ’t meisen van den kommissaris …. wuk moe je nog meer ols je zulk è postje wil krijgen …? Alidoor ’n ging geen vliege kwaad doen. ’t Kwam oek daardeure dat ’n achter drie weken nog geen een proces gemaakt ’n hadde ol wos ’t dat ’n van ’s nuchtends tot ’s navonds op de route wos…of beter…

View More

Roste mieren

  3 years ago     703 Views     Leave your thoughts  

Dat was op d’ hofstede van Marcel Pieters op Godewaersvelde en die hofstee heeft verzonken en ’t en is maar de maarte die gesauveerd geweest heeft. Ze kroop uit het dak op het moment dat ’t rijze kwam met ’t land. Ziet, de hofstee was verzonken, maar het dak ze er nog niet in. Ze heeft toch nog kunnen uitkruipen. Dat heb ik altijd horen vertellen daar. Jeremie Versaevel weet dat evenwel. Hij heeft dat horen vertellen van zijn voorouders. Dat heeft verzonken door het kwaad. Dat was een hofsteekasteel. Ze hebben nooit niet ervan were gevonden. Ik heb nog …

View More

Moord op de Burgemeester

  3 years ago     1411 Views     Leave your thoughts  

Stassaert Brisse bekoopt het met zijn leven We hebben Brugge verlaten in het najaar van 1436 wanneer graaf Filips de Goede in het gezelschap van 700 Picardische soldaten orde op zaken komt stellen. De hoofdrolspelers van die dagen zijn kapitein Vincent de Scheuteleere en schout Bartholomeus de Vooght, het mannetje van de graaf zelf. Het zijn zij die Filips verzocht hebben om in te grijpen en een einde te maken aan de anarchie en het geweld in Brugge. Alles is begonnen bij de gilden en de ambachten die het niet konden verkroppen dat Sluis wegens zijn strategische ligging allerhande voordelen…

View More

Bulte Capron

  3 years ago     483 Views     Leave your thoughts  

Bulte Capron, dat is van mijn langste onthoud. Hij was eindelijk rijk. Hij was eigenaar van vele hofsteên. Er was hier een metser die wrocht voor hem in Zuidschote daar, je was doende met een nieuwe hofstee te zetten ervoor. Je ruïneerde al die er waren. ’t Was altijd afbreken en afbreken en afbreken, ’t was nooit wel. De boer moest het vervoer doen. Je reed zijn peerden op, je was zelf het gat af en als d’hofstee vernieuwd was, je mocht doorgaan. Maar als ge in zijn gratie stond was ’t een goên voor je. Ja had al dat…

View More

Katje-duik in Ter Duinen

  3 years ago     1583 Views     Leave your thoughts  

Menigmaal reeds heeft men ons de vraag gesteld hoe het komt dat er niets meer overblijft van de machtige abdij ten Duine te Coxyde. Op het schilderij van Pieter Pourbus (Gruuthusemuseum Brugge), kan men zich een goed gedacht maken van de oude abdij. De omheiningsmuren waren hoog en bereikten een totale lengte van 2300 meter; zij omgordden een oppervlakte van ongeveer 25 hectare, waar er, zo men weet, menigvuldige gebouwen stonden, waaronder er veel groot en hoog waren. Welnu, geen steen blijft er nog boven de grond. De archieven echter en onze eigen opzoekingen, leren ons waar al dit bouwmateriaal…

View More

Het klimaat in de middeleeuwen

  3 years ago     522 Views     Leave your thoughts  

Een rijmkroniek van 1305 Niets dat meer fascineert dan het weer. Extreem klimaat. Barre levensomstandigheden. Vreemde sterren aan de hemel. Onheilspellende ziektes. Pest, ratten. Dood. Hoe vergaat het onze Westhoekmensen, binnen die context, eigenlijk in de middeleeuwen? Hoe beleven de mensen het klimaat? Een handschrift uit het nabijgelegen Kortrijk brengt inzicht. Jacques Goethals schrijft in het begin van de 19de eeuw zijn 'Chronologische Aenteekeningen, raekende 't Gonne tot Cortryk ende omstreeks voorgevallen'. We gaan in zijn boek even koekeloeren hoe het ontzettend harde leven van de West-Vlaamse landlieden er uitziet pakweg 1000 jaar geleden. het dinct mi wezen schande, dat…

View More

Ieperse woordetjes (1)

  3 years ago     466 Views     Leave your thoughts  

Mensen maken: wenken, teken doen van naderbij te komen Ter winkel gaan: klant zijn Uit caritate: uit medelijden Pijpesmoren: uitbrander Leertje steken: opruien, iemand aanzetten om iets te doen Krevitten (krevittelen): kittelen Ramestieren: in bed woelen, stampen Schenteventer: iemand die onder de prijs probeert te verkopen Warme billen: iets gaan overdragen: voorbeeld: toen hij het hoorde zeggen, liep hij met warme billen het verder vertellen Kaaksmete: affront, belediging Planete leggen: iemand de waarheid zeggen Djent: hij komt er schoon voor Spant een keer de vaart: kijk eens! Wijsheid afhalen: afvragen Slag van slingers meulen hebben: niet goed wijs zijn Borstelen:…

View More

Stien Hennepoot uit Gyverinckhove

  3 years ago     661 Views     Leave your thoughts  

Stien Hennepoot uut Gyverinckhove was è simpel boertje maar zo dom nog nie of da zijn klakke stoeg. Stien moeste djuuste gelijk vele boeren olle jare zijnen pacht gaan betalen aan zijnen propetaris. Ie ging daarvoren oltijd de voorlaatsten maandag van oktober…ja… Stien ’n wos eigentlijk nooit stief rap in zulke dingen. Zijnen propetaris…een soorte van een kasteelheere weunde tegen Gent en ’t wos een fraai groot ende om tot daar te geraken. Maar goe of slecht weere… op zijn dag pakte Stien den tram naar Veurne en vandaar den trein tot aan Gent, en daarachter een soorte van elektriek…

View More

De vroege historie van Nieuwpoort

  3 years ago     2291 Views     Leave your thoughts  

Nieuwpoort ten tijde van de Romeinen In 1971 schrijft de Nieuwpoortse historicus René Dumon een indrukwekkende geschiedenis van zijn stad. Wij gaan mee met René in zijn boeiend verhaal. Nieuwpoort bestaat al ten tijde van de inval van Caesars Romeinen in Gallië. Oorkonden die dat kunnen bewijzen zijn er niet overgebleven. Maar kunnen we uit het oog verliezen dat talloze documenten door de vlammen verteerd worden als Terwanen, hoofdstad van het gebied der Morinen, en zetel van het bisdom van dit zelfde gebied, door de Noormannen wordt verwoest? Dumon levert hier eigenlijk een omgekeerd bewijs. De streek van Nieuwpoort is…

View More

De paddenput

  3 years ago     493 Views     Leave your thoughts  

Tussen Beveren en Hondschote, niet ver van de Franse grens, is er een ronde, diepe put, de Paddenput genaamd. Voor honderden jaren waren er twee geburen. Karel en Pieter, met elk een schone baard en een krullekop, waar ze zeer fier op waren. Ze gebuurden lijk twee broers en waren hele dagen samen. Telkens als men den ene zag, zag men den andere, zo goed kwamen ze overeen. Op zekere dag leverden zij tabak, die ze duur verkocht hadden aan een man, die wel twee uren ver woonde. Ze trokken op met de tabak in een graanzak en al klappend…

View More

De hongersnood van het jaar 1044

  3 years ago     463 Views     Leave your thoughts  

Een schipbreuk tussen de woedende golven van de zee is wreed; een oorlog, die volk en land verwoest, is verschrikkelijk; een moordende pest doet ijzen; maar het wreedste, het schrikkelijkste, het ijselijkste van alle onheilen, tussen welke het mensdom kan dobberen, is een hongersnood. Ijskoud kruipt het bloed in de aderen van hem, die een blik terug werpt op de bladen van onze geschiedenis, waarin de verwoestingen van straffende gesels, die ons vaderland in 1044, als het ware, uitmoordde, te lezen staan. België en Frankrijk werden toen ter tijd met een driejarige onvruchtbaarheid geplaagd, en een noodlottige schaarsheid van levensmiddelen veroorzaakte…

View More

Over koeien en heksen

  3 years ago     646 Views     Leave your thoughts  

Je had toen ook overtijd, de heksen waren nogal tamelijk wel vertegenwoordigd op de boerhoven. En er was hier ook op een plaats, in een boerhof – en dat moet ook gebeurd zijn al de kanten van ’t Onze Heertjesbos, ’t moet aldaar entwaar gebeurd zijn dat – en de mensen, er was daar een koe die moest kabel. Zo natuurlijk, al de gebuurs en de boeren en al van in ’t rond, daar, gingen gaan helpen voor ’t kalf uit te trekken. En ze trokken, en de koe beurelde nogal stijf. Ze kalfde niet gemakkelijk. En ze kregen dat…

View More

Het klooster van Hemelsdale

  3 years ago     625 Views     Leave your thoughts  

Pater Odiel Desideratus Slembrouck Enkele jaren geleden, bij het schrijven over de geschiedenis van Diksmuide, heb ik het pad gekruist van dat van het klooster van Hemelsdale te Esen dat op een bepaald moment met man en macht verhuist naar Zillebeke. Een vluchtige ontmoeting die nu plots weer erg actueel wordt als ik het vergeelde boek 'De Abdij 's Hemelsdale 1237-1796' van 'Fr. Desideratus, o.c.r. Westvleteren' uit 1949 in handen krijg en ik plots volop zin krijg om dit oude boek in een nieuw en actueel kleedje van onze latere dagen te vertalen. Ik wil wel eens weten wie die…

View More

De moorden in Vlamertinge en Diksmuide

  3 years ago     1243 Views     Leave your thoughts  

Mijn grootvader al mama’s kant heeft nog een keer verteld van een moordzake, gebeurd in Vlamertinge op een zekere zundag onder d’hoogmesse van ten tien. De moordenare was een persoon die lange tijd werkte bij een zekere Decoene, een hofstee op den ‘Ouderdom, dus langs de bane Vlamertinge-Elverdinge, rechtover een grote hofstee van Desmytter. ’T Was een dubbele moord, de boerinne en heur zeuntje. De moord is uitgekomen en ’t was een zekere Kesteleyn die dat gedaan hadde. Je werkte hij bij me nonkel, de nonkel van mama. Kesteleyn woonde op de Poperingse steenweg op Vlamertinge. Nu op dien dag…

View More

Maria-Boodschap

  3 years ago     568 Views     Leave your thoughts  

Deze morgen geschreven: 'De titel van hoofdstuk 20 uit het boek van Galbert maakt het meteen duidelijk: ‘de verkiezing van Dirk van de Elzas tot graaf van Vlaanderen’ vergezelt het overlijdensbericht van Lambrecht van Aardenburg. Ik weet meteen waar we naartoe gaan in Vlaanderen. Zondag 25 maart. ‘Jour de l’Annonciation’ waarbij het evangelie wordt voorgelezen, staat er neergeschreven. De Vlaamse vertaling heeft het over ‘Maria-Boodschap’. Mijn kennis van de gewijde geschiedenis staat op een laag pitje en verplicht me om even de betekenis van die zogezegde ‘boodschap’ op te zoeken. Het blijkt te gaan om de bevruchting van moeder Maria,…

View More

Nikolaas Zannekin

  3 years ago     1642 Views     Leave your thoughts  

De Dampierres zijn definitief door de mand gevallen Hoe kan je de toestand in Vlaanderen anders omschrijven in het eerste kwart van de 14de eeuw? De herkansing van de Guldensporenslag op de Pevelenberg in de zomer van 1304 is eigenlijk geëindigd met een overwinning van de Vlamingen. Maar door de loden hitte en door ernstige communicatiestoornissen zien de Vlaamse legerleiders niet eens dat hun Franse tegenstrever murw in de touwen ligt. In plaats van de Fransen definitief af te maken, verkiezen de Vlamingen zich terug te trekken en zo hun eigen hachje te redden. Ze sturen aan op onderhandelingen. Een…

View More

Vladslo: oude en nieuwe vragen

  3 years ago     1310 Views     Leave your thoughts  

Beste Biekorf, alle vrienden van onze West-Vlaamse streken hebben uw wederverschijnen hartelijk begroet. Wanneer komt nu het ‘West-Vlaams Archief’? Veel liefhebbers van lokale geschiedenis vinden anders noch tijd noch boeken om hun weetlust te voldoen. En velen toch kregen gaarne wat te lezen over een of ander dorp of stad. Alzo is mij persoonlijk mijn geboortedorp Vladslo altijd een raadsel gebleven.  Vooreerst de naam of beter de namen. Want men zegt en schrijft Vladslo, en men zegt maar schrijft nooit Vlaslo en Vladjeele. Iemand heeft me nog gevraagd of ik misschien in Polen geboren was. ‘Vlad’ zal wel vlakte of…

View More

De bloemrijke stijl van Galbert

  3 years ago     600 Views     Leave your thoughts  

Eindejaar heeft gezorgd voor de afwerking van mijn twee nieuwe hoofdstukken over Karel de Goede. Die zijn in de teletijdsmachine geplaatst onder de namen van ‘Drama in Sint-Donaas’ en ‘De Afrekening’. Morgen begin ik trouwens te schrijven aan het resterende deel van dit drieluik. Een werkje dat me zeker de hele januarimaand gegijzeld zal houden. Ik heb het nog niet echt gecontroleerd, maar vermoedelijk zal ik dan voldoende tekst hebben om deel 5 van mijn ‘Kronieken van de Westhoek’ in te blikken. Het zou me niet verwonderen als het weer een turf zal zijn van dichtbij de 600 bladzijden streekgeschiedenis.…

View More