Passendale tijdens het Spaans tijdperk

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       9 months ago     300 Views     Leave your thoughts  

…wat voorafging ….

Het was alweer een tijdperk waarin ons land het toneel werd van bloedige onlusten en rampen. Denken we maar eens aan de geuzen en de beeldenstormers. Uit de geschiedenis van de omliggende gemeenten weten we dat onze streek geteisterd werd door de beeldenstormers. De talrijke hervormingen, door de Spanjaarden ingevoerd, kunnen niet altijd voorspoedig genoemd worden voor onze voorvaderen.

In 1715 sloten de Hollanders een verbond met de Oostenrijkers waarbij ze het recht verkregen om garnizoenen te leggen in acht Belgische steden. Namelijk in Ieper, Menen, Veurne, Waasten, Dendermonde, de forten van Namen, Doornik en Knokke. Die moesten dienen als barrière tegen de Fransen (het Barrièretraktaat). Al deze garnizoenen dienden door ons volk gebouwd en betaald te worden. Vandaar de opeisingen van mannen, paarden en materiaal in Passendale en omstreken voor het garnizoen van Ieper.

In de jaren 1581-1583 stierven er zeer veel mensen in onze streek door heersende epidemieën. Zo vielen er op zeven dagen tijd 1500 slachtoffers in Ieper. In die tijd was de kerk zeer machtig. Haar wetten waren veel strenger dan de wetten van het rijk. Nagenoeg de hele economische bevolking week uit naar de noordelijke Nederlanden. In het Ieperse was het calvinisme zeer verspreid. Vandaar de grote vervolging van de navolgers onder het Spaans bestuur. In 1581 was nagenoeg de helft van de bevolking van Langemark uitgeweken naar Zeeland, Holland en Engeland. Het waren de Fransen die hun plaats innamen. Wat waar was voor Langemark zal niet anders geweest zijn voor de aanpalende gemeenten. Waaronder Passendale. Nergens heb ik een naam van een Passendalenaar aangetroffen. Behalve het opschrift van enkele herbergen en een Spanjestraat is er bitter weinig wat ons nog doet herinneren aan de Spaanse bezetting.

Op 2 augustus 1967 werd op de wijk Kazakke, in de Messestraat te Passendale een muntschat ontdekt. De vondst geschiedde bij het verrichten van graafwerken langs een oude fundering waarbij op ongeveer 80 cm diepte een aarden kruik aangetroffen werd. De kruik ging bij het graven aan stukken en negen zilveren muntstukken kwamen tevoorschijn. De negen munten werden ons bereidwillig door de huidige eigenaar voor studie overgemaakt. Het waren allemaal 17de eeuwse stukken. Een munt dateert uit de regering van de aartshertogen Albrecht en Isabella (1598-1621). Vijf stukken werden geslagen tussen 1621 en 1665 tijdens de regering van Filips IV. De resterende drie bleken afkomstig uit de tijd van Karel II (1665-1700).

Om de macht van Frankrijk te breken werd er een drievoudig verbond gesloten bestaande uit de Verenigde Provinciën, Engeland en Zweden. Ze zouden beletten dat ons land door Frankrijk ingepalmd zou worden en dat het dus bij Spanje moest blijven. Lodewijk XIV kon dit verbond echter verbreken en in 1672 begon hij aan de verovering van België. We weten allen dat het van Passendale tot aan de Franse grens slechts een boogscheut is. Niet te verwonderen dat wij, zo dicht van het begeerde Ieper, altijd een van de slachtoffers werden.

Het was opnieuw de zoveelste tijd van opeisingen van mensen, dieren, materiaal en voeders. In Passendale alleen werden er 3481 rantsoenen geëist. Een rantsoen bestond toen uit 6 kilo hooi en 6 kilo stro en een spint haver. Bovendien moesten de eigenaars 1740 ophoesten. Ik heb ook even de vergelijking gemaakt wat andere buurdorpen moesten bijdragen en zo is het mogelijk om het aantal inwoners even te bestuderen vergeleken met het inwonersaantal van Passendale. Als we die op 100 baseren dan was dat percentage bij de buren als volgt: Boezinge 115, Langemark 289, Westrozebeke 52, Zonnebeke 72, Beselare 89, Moorslede 150, Hooglede 156 en Oostnieuwkerke 124.

Op 20 oktober 1707 kwam de secretaris van de generaal die te Kortrijk in garnizoen lag met minstens 55 soldaten naar Moorslede en namen er de griffier Van Robaeys gevangen. Ze zakten dan af naar Passendale waar ze Ghisleen Mannens meenamen, trokken verder naar Westrozebeke waar ze de hoofdman Van Isacker meesleurden, enz. Ze werden allemaal gijzelaars die door hun parochianen tegen hoge prijzen konden vrijgekocht worden.

Lees verder hier

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>