Plasverbod in Sint-Bertijns

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     433 Views     Leave your thoughts  

Pisverbod in Sint-Bertijns

Alzo ter kennis van mijne heren van ‘t magistraat van deze stede en jurisdictie gekomen is;
dat de klokluiders van de parochiale kerk van Sint-Bertijns zich hier
bezig houden en het bezondigen
om te pissen en hun vuiligheid te maken
op de zolder van diezelfde kerk
in de hoeken daar
terwijl ze samen komen om toebak te smoren
waardoor diezelfde zolder en de balken al merkelijk gerot zijn
en er ook door het smoren gevaar is dat diezelfde kerk of toren in brand kan raken,
om waarin te voorzien om dat allemaal te beletten.
Mijn voornoemde heren verbieden zeer scherp
aan al diegenen die de gezegde zolder te frequenteren,
van daar te pissen en daar dergelijke vuiligheden te bedrijven
of te smoren,
op een boete van drie Parijse ponden
waarvan een derde zal zijn voor het profijt van de aanbrenger
en het surplus voor de dienstdoende officier
en dat de betrapte zal ontzegd worden van al zijn taken
en gecorrigeerd zal worden volgens de ernst van de zaak.

Getekend op 4 maart 1758 door griffier Mazeman

Herwerkt uit Doos Gazette nr 71 van juni 2008 van Guido Vandermarliere

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>