Poperinge voor de Franse revolutie

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     1119 Views     Leave your thoughts  

Poperinge voor de Franse revolutie

Tijdens het bewind van keizerin Maria-Theresia werd voor gans het land een stafkaart opgemaakt in de jaren 1771-1778. Ook Poperinge en omliggende werden toen zeer duidelijk op kaart gebracht. De verzameling van deze kaarten worden de kabinetskaarten van Ferraris genoemd.

Poperingekaart

De kaart van Poperinge en omliggende geeft een gans ander beeld van de streek dan nu. De grens met Frankrijk verschilde toen in belangijke mate met de huidige grens. Ten westen van de kerk van Watou liep de grens langs de Eibeek naar het Boerenhol, herberg op de weg Poperinge-Steenvoorde. Van dit punt af, volgde ze de huidige grens tot Abele. Vanaf Abele volgde ze nog de huidige grens tot een eindje voorbij het station van Abele om dan naar het gehucht de Hoge Graaf te lopen. Van dit punt af liep ze bezijden Reningelst naar Loker-hoekje. Westouter behoorde toen bij Frankrijk.

De stadskern zelf van Poperinge was niet zeer uitgebreid. In de Ieperstraat stonden de huizen tot aan de Valkstraat, verder waren het landerijen. De Bruggestraat was slechts bezet met huizen tot aan het klooster van de Zusters Penitenten. Wanneer een wandelaar de Paardemarkt verliet en de Komstraat insloeg, had hij onmiddellijk links een open veld afgezoomd met een rij hoge bomen. Langs de rechterkant stonden nog enkele huizen tot aan de kloostertuin van de Penitenten. De Veurnestraat was bebouwd tot aan de herberg de Warande.

Aan de Doornstraat stonden geen huizen, eveneens aan de Krombekestraat. Aan de Pottestraat stonden de huizen slechts tot aan het begin van de Krombekestraat. Langs de westkant was de Duinkerkestraat bebouwd tot aan de Briekedreef, de oostkant slechts tot aan de beek. De St.-Michielstraat stond vol huisjes tot aan de beek.

De Casselstraat was bezet met huizen tot ongeveer aan de Achterwegel. De Keer van de Ommegang lang volledig buiten de stad. De Boeschepestraat was met huizenrijen bezet tot aan de Keer van de Ommegang, en op de Valkenberg stonden nog enkele huisjes.

In het Bakkerstraattje, dat naar de Westoutersteenweg leidde, stonden de huizen tot aan de beek. De Deken De Bo-laan was, zoals nu, zonder huizen. Op de plaats waar het college nu gebouwd is, was er land en tuinen. De Maurice Dewulfstraat was bezet met huizen tot aan de Korte Reningelststraat. De St.-Bertinuskerk stond vrij in het kerkhof. Vlak voor de ingang van de kerk was er een open plein, nu volledig bebouwd door de groep woningen begrensd door de Kerkstraat, Vlamingstraat en Priesterstraat.

Op de Grote Markt lag het kanaal onder de blote hemel. Twee brugge verleenden toegang tot de Ieperstraat en de Guido Gezellestraat. Tussen de Botermarkt, het kerkhof van St.-Bertinus en de Bertenplaats lag de proosdij met haar gebouwen: woonhuis van de proost, schuren, stallingen, neerhof en huisjes van het personeel.

Zoals het kanaal liep ook de Bommelaarsbeek open door de stad. In de Pottestraat lag er een houten Brugse over. Achter de huizen aan de noordzijde van de Gasthuisstraat en de Markt liep ze onder de Veurnestraat naar het kanaal.

Aan het sluis op de Kom splitste de vaart in twee. De twee kanalen liepen parallel, ongeveer 1 km lang tot aan het Reepke. Tussenin stonden er twee windmolens en waren er talrijke waterkommen aangelegd om het linnen te bleken. Tussen de Veurnestraat en het kanaal lagen er nog drie grote waterkommen.

Een arm van het kanaal begon aan het Vroonhof (Deken De Bo-laan), liep enkele honderden meter ver parallel met het kanaal mee, en vervoegde het terug juist voor de Botermarkt. Aan de Paardenmarkt lag nog de St.-Jansvijver, die ook met het kanaal verbonden was.

Franz Denys in het tijdschrift van de kring voor heemkunde en omliggende gemeenten van 1971

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>