Prijskamp voor de grootste leugen

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      1 year ago     575 Views     Leave your thoughts  

Prijskamp voor de grootste leugen te Proven

Roger Top vertelt dat hij thuis was bij zijn grootouders Amandus Top en Octavie Delaeter op de hoeve waar Daniel Vermes nu woont, Zijn ooms die nog ongehuwd waren, kwamen thuis met het verhaal over een wedstrijd voor de grootste leugen. Dit is iets dat bij zich nog goed herinnert en toevallig maakte hij daarover melding ter gelegenheid van het St-Ceciliafeest van de muziekmaatschappij in 1997. Hij denkt dat het moet geweest zijn in de jaren 1923-1924.

Bij navraag bij Cyriel Oever, die nog veel weet over het oude Proven, moest hij onmiddellijk lachen en kon daar een gans verhaal over vertellen.

De desbetreffende wedstrijd greep plaats in de herberg van Henri Struye. Henri Struye was de broer van Staf Struye en evenals deze. slager maar ook cafébaas. Later zou zijn zoon André Struye hem opvolgen als slager op dezelfde plaats en baat Jan Dedecker, getrouwd met Francine Struye (dochter van André) nu de Cera-bank uit. Het was ook het lokaal waar de muzikanten tijdens ‘de repos’ en na de repetitie een pint gingen drinken.

De winnaar van die fameuze wedstrijd was ‘Straete’ Maerten, gemeentewerkman. die daaraan zijn lapjesnaam van ‘Straete’ te danken had.

De prijswinnende leugen zou geweest zijn, dat hij vertelde dat ooit de donder gevallen was en in zijn voorwiel draaide. Dit veroorzaakte zoveel moeilijkheden dat hij verplicht was naar de paters te gaan om deze eruit te ‘lezen’, wat volkomen lukte.

De overwinning leek in niet geringe mate te danken te zijn aan hel feit dat Maerten verschrikkelijk hakkelde en daarmee het verhaal wat meer kleur gaf.

De tweede prijs zou geweest zijn voor Kamiel Ryon, molenaar maar ook gekende poetsenbakker op de gemeente. Nu nog zijn diverse verhalen gekend over hetgeen hij allemaal heeft gedaan om zijn dorpsgenoten in het ootje te nemen.

Hij vertelde dat hij droomde dat hij zat te broeden op olifanteneieren. Bij de vraag aan zijn vrouw Lisa om eens te voelen of het waar was. kon zij bevestigen dat het waar was … want dat ze reeds een slurf voelde.

Lisa die gekend was als een zeer preutse en christelijke vrouw, zou zeker geen zulke opmerkingen hebben gemaakt en de hilariteit daarover bracht hem aldus in de prijzen. Henri (Kloefe) Vermeulen was kwaad dat hij niet de eerste prijs kreeg met zijn bemerking dat hetgeen al de anderen verteld hadden zeker de waarheid was. Dit was wel de grootste leugen maar de jury oordeelde dat deze niet in aanmerking kon komen voor de prijzen.

lvan Top, Proven in ‘Aan de Schreve’ van 1998

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>