Problemen met het Nieuwerck

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 months ago     376 Views     Leave your thoughts  

Anno 1620: op de 12de juni begon men aan de oostkant van de halle te bouwen aan een nieuw werk, een wandelplaats, vanboven voorzien met zeer sterke en schone comptoiren waar de registers zouden moeten bewaard worden. Samen met de andere bewijzen van de stad. De eerste steen werd gelegd door de hoogbaljuw en de voogd (de burgemeester). De heren van het magistraat hadden besloten dit werk door niet-Ieperlingen te laten uitvoeren en hadden het niet eens nodig gevonden de bazen uit de stad te contacteren omdat ze hen niet capabel vonden om deze werkzaamheden uit te voeren. Nee, het waren aannemers uit Brugge die begonnen aan de constructie.

Maar! Als ze wilden de ‘centeringe’ van onder wilden uittrekken dreigde heel hun bouwwerk in te vallen, waardoor al die vreemde bazen uit schrik of uit schaamte samen de stad zijn uitgelopen. De schepenen die zagen dat ze bedrogen waren hebben de aannemers van de stad ontboden en hen beloofd dat, ingeval ze dit gebouw alsnog konden afwerken, dat zij en hun nakomelingen voortaan een dagelijkse gedachtenis van vier schellingen zouden krijgen. Hetgeen ook geschied is: de Ieperlingen hebben het werk aangenomen en afgewerkt.

In datzelfde jaar 1620 is Wencislas Koeberger, een ingenieur van Antwerpen begonnen met het uitgraven van de moeren tussen Duinkerke en Hondschote.

Anno 1621: dit jaar heeft men de Iepervaart uitgediept van aan de blauwe overdracht tot aan de Knokkebrug. Die moest 8 voet verdiepen en dat niveau moest dan nog onder de zomerpalen blijven. De aannemers die het werk accepteerden hebben grote schade ondervonden door het kwaad weer.

Op de 28ste maart zijn de voogden en de regeerders van het Godshuis van de heilige geest begonnen aan de bouw van een kapel met een huis in annex waar ze voortaan hun vergaderingen zouden kunnen houden. De eerste steen werd gelegd door de bisschop. Diezelfde bisschop legde in 1622 de eerste steen van de pastoorskapel van Sint-Maartens.

Anno 1625: op 20 mei arriveerde in de stad, met een gevolg van meer dan dertig karossen, daarbij nog niet eens de bagagewagens meegerekend, onze gravin; de infante Isabella, vergezeld door markies Spinola en al hun edelen. Zowel de mannen als de vrouwen van haar hofhouding waren zeer kostelijk gekleed. Met uitzondering van de gravin zelf die, sinds ze weduwe was geworden gekleed ging in het habijt van een arme clarisse.

Ze werd begroet door de hoogbaljuw en het magistraat en daarna plechtig ontvangen door de gilden en de gewapende burgers. Ze werd naar het stadhuis begeleid waar ze door het raam keek en al de Ieperlingen zo in de wapens zag staan die de gravin met grote reverentie marcheerden. Daarna werd Isabella door de schepenen zeer eerlijk getrakteerd en kreeg ze haar logies aangeboden als gouvernante van het land.

De volgende dag werd ze met de meest magnificiëntie ingehaald in de kerk van Sint-Maartens, door zijne hoogwaardigheid de bisschop Antonius de Hennin. Die avond volgden veel vuurwerken en triomffeesten.

Deze kroniek werd (lichtjes aangepast qua taal) overgenomen uit de handschriften van Kortrijkzaan Jacques Goethals-Vercruysse die ze op zijn beurt tijdens het begin van de jaren 1800 noteerde uit de officiële registers van de stad Ieper. Dus bijna honderd jaar voor het merendeel ervan tijdens 1914-1918 vernietigd geraakte.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>