Rekenkundig vraagstuk uit 1888

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     546 Views     Leave your thoughts  

Er is een boer en hij heeft drie zonen. Hij laat aan die zonen bij testament 17 paarden achter:

De oudste heeft recht op de helft, de tweede heeft recht op een derde en de laatste heeft recht op een negende van de erfenis.

Hoe kunnen die drie boerenjongens nu die 17 paarden verdelen zodanig dat iedereen zijn aandeel heeft en zonder dat er een van die dieren in stukken moet worden gesneden.

Ze wisten er geen weg mee en ze gingen naar een slimme advocaat.

En die zegde hen het volgende: ‘luister, volg goed mijn raad: 17 is niet verdeelbaar door 2, noch door 3, noch door 9. Zo zult ge natuurlijk ruzie maken, procederen en veel geld verteren. Je zou er beter een paard bijkopen, zo groot en schoon mogelijk, dan hebt gij er achttien en dan kunt gij gemakkelijk de verdeling doen.

Voor de raad die ik u geef moet ge mij niet betalen. Alleen; als er een paard overschiet, is het voor mij.

De boeren waren zeer tevreden, ze bedankten hartelijk de brave advocaat en ze kochten een paard, schoon en groot, dat hen door de rechtsgeleerde werd aangewezen, en de verdeling begon:

Er waren dus 18 paarden. De oudste die recht had op de helft kreeg er dus 9 paarden. De tweede die recht had op een derde en kreeg er dus 6 paarden. De jongste die recht had op een negende kreeg er natuurlijk 2 paarden. Samengeteld: 9+6+2 = 17 paarden.

Er bleef dus een paard over; het schoon en groot paard dat ze hadden aangekocht en dat paard was voor de advocaat…..

Uit ‘Het Weekblad van Ijperen’ van 14 april 1888 – www.historischekranten.be –

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>