Remedies tegen de mare

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 week ago     86 Views     Leave your thoughts  

Alveringem: de mare tekenen.

In de gemeente Alveringem werd een man die iets kon in de kamer van een vrouw, die door de mare bereden werd, binnengeroepen. Hij nam een handvol droog zand, sprak enige woorden en wierp het zand in de lucht en overal in het rond onder de tafel, de stoelen, de kasten, in ieder hoekje. Toen hij dit werk had verricht stond er plotseling een persoon in de kamer en niemand wist van waar zij kwam en niemand had haar zien binnenkomen. Zij zelf treuzelde niet lang, opende snel de deur en verdween. De man die iets kon zei: Daar is nu uw mare, ze zal niet zo rap meer wederkeren, want ze is nu getekend! De mensen vroegen waarmee ze getekend was, en hij zei: Slechts met een korreltje zand, maar haar macht is nu volledig gebroken!

Handzame: bescherming tegen de mare.

Als er iemand van de mare bereden is, daar is kwaad in het spel. Giet een emmer water langs het voeteneinde op het bed, gij zult een toveres zien aan het hoofdeinde. Wilt gij ze straffen, schiet er op met een trouwring, die in tweeën is gekapt, zij zal gewond neervallen.

Roeselare: mare op het mes herkend.

Als ge gewoon zijt door de mare bereden te worden, steek een mes met de top in het spondebard van uw bed, zodanig dat de snede omlaag gericht is, Want ware de snede omhoog gericht, ge zoudt de keel afgestoken zijn. Als ge al die voorwaarden volbrengt, ge zult ‘s morgens een toveres zien op uw mes zitten en ge zult ze herkennen. ‘t Is dikwijls een oud wijf van de parochie zelf of de boerin van de hof stede.

Uitkerke: de mare, boerin en toveres.

‘t Is van de hele oude tijd dat ik spreek, zei Seventje. We weten ‘t wel, men hoort daar zo niet meer van, nu: die ‘t weten houden ‘t voor hen en die ‘t tegenkomen, ze zeggen ‘t niemand. Wel, in de oude tijd was al dat heks en toveres was, boerin, en zo kwam het dat ‘t maar een gedacht was bij ‘t werkvolk om van de mare bereden te zijn. Ge weet toch wat de mare is? Dat is een toveres die zich veranderd heeft in een lelijk beest en die ‘s nachts op de borst van de mensen komt rusten, bij zover dat ze geen adem meer kunnen halen.

De toveressen die daar zulke toeren komen doen, zijn er gemeenlijk die verwenst werden door een pater; ofwel die bekeken werden tijdens ‘t Sint-Jansevangelie aldoor een trouwring, door een vrouwmens die drie kinders heeft. Die toveressen eigenlijk moeten dat doen. Uit goesting zouden ze ‘t alleszins niet aangaan, want eens dat ze daar aan beginnen, leggen ze zeer snel af.

Veldegem: vrouw, mare.

Een jongeman ging uit vrijen op een hoeve in mijn gemeente, de naam van de hoeve wilde de persoon niet mededelen omdat de vrouw waarover het gaat nog in leven is. Op een avond was hij rond twaalf uur bij zijn ‘lief’. De moeder van het meisje was aanwezig en vertelde en maakte leute, maar om twaalf uur viel haar hoofd neer, ze sliep niet, want ze ademde niet, ze gaf geen teken van leven meer. De jonge man wilde de vrouw verzorgen, doch de dochter, zijn ‘lief’ dus, sprak: Alles is nutteloos, moeder is ‘weg’, over één uur komt ze terug! Die jonge man ging daar nooit meer vrijen. De vrouw was de ‘mare’ en om middernacht ging die uit.

Uit ‘Westvlaamse Volkskunde’ van H. Stalpaert (1968)

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>