Revolverdrama te Pollinkhove

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 months ago     246 Views     Leave your thoughts  

Meisje door gewezen minnaar gekwetst – De dader pleegt zelfmoord

Maandagavond werd heel de gemeente Pollinkhove in opschudding gebracht door de mare dat er een moordaanslag gepleegd was in de gemeente.

Rond 17u reed mejuffer Alice Godderis, de dochter van Emiel Godderis en Marie-Louise D’Hooge, geboren te Pollinkhove op 6 oktober 1904 en sedert een jaar winkeldochter in een cremerie te Elsene in Brussel, met haar velo huiswaarts langs de grintweg Pollinkhove-Gapaard.

Sedert een viertal dagen was ze terug in de ouderlijke hoeve gelegen langs de grintweg Lo-Gapaard, dicht bij de de grote baan Ieper-Veurne. Dinsdag om 11u moest haar huwelijk voltrokken worden in de parochiale kerk van Pollinkhove, met de heer Jules Waeyaert, woonachtig te Vladslo en nog verbleven hebbende in Amerika.

Na haar huwelijk moest het meisje met haar man de zaak overnemen van haar patroon te Brussel-Elsene. Haar patroon uit Brussel gekomen om het bruiloftsfeest bij te wonen, vergezelde haar maandagavond per velo.

Dicht achter hen kwam een gewezen minnaar aangereden, een zekere Hilaire Vandenabeele, van goede familie, geboren te Veurne op 3 augustus 1901, lange jaren gewoond hebbende op een hoeve gelegen nabij de hoeve van de familie Godderis, vanwaar hij vertrokken was en thans verbleef bij zijn moeder te Diksmuide. Hij oefende geen beroep uit.

Vandenabeele was verscheidene jaren in kennis geweest met Alice Godderis maar sedert een jaar had het meisje alle betrekkingen met hem afgebroken en ze was, om grotendeels gerust te zijn van zijn aandringen naar Brussel gaan wonen om er winkeldochter te zijn. Dat afbreken had de jongeling maar niet kunnen verkroppen en hij had daarna het meisje nog lastig gevallen en haar dreigbrieven geschreven. Naar het schijnt zou hij zelfs reeds in Brussel geweest zijn om nog aan te dringen.

De aanranding
Een tiental minuten buiten de gemeente nabij de hoeve Cornillie kwam hij dichtbij de naar huis trekkende fietsers gereden, deed het meisje van haar velo afstappen en verklaarde dat hij nog iets met haar te regelen had. Zijn eigen fiets liet hij in het midden van de baan liggen. De heer Jean Laporte, wonende te Esele, Chaussée de Wavre, waar hij de cremerie openhoudt welke hij aan de jonggehuwen wilde overlaten en die nu het meisje vergezelde, ging de velo van Vandenabeele oprapen om hem ter hand te stellen opdat hij te spoediger het meisje gerust zou laten.

Maar terwijl hij dit deed haalde Vandenabeele een kleine trommelrevolver tevoorschijn en vuurde de vijf kogels die de revolver bevatte op het meisje af. Drie kogels troffen haar wat boven het linkeroor, één ging in haar rechterwang en de andere in de rechterschouder.

Het meisje, alhoewel gekwetst door vijf kogels, gelukkig van klein kaliber, sloeg op de vlucht samen met de heer Laporte. De aanrander vervolgde hen en tijdens zijn loop had hij alweer drie kogels opgestoken op de revolver.

Ziende dat hij hen bleef achtervolgen, hielden de vluchtelingen stil en de heer Laporte viel Vandenabeele aan om hem het wapen te ontnemen. Beiden rolden op de grond en het meisje hielp nog om het wapen meester te worden. Twee landbouwers die op de daarbij liggende velden aan het arbeiden waren, Jan De Jonghe en Cyriel Bruynooghe, kwamen toegelopen om hulp te bieden en vonden beide mannen op de grond vechtend. Vandenabeele werd gauw ontwapend.

De drie mannen wilden direct de eerste zorgen toedienen aan het gekwetste meisje en lieten de aanrander staan. Deze, zijn klak op de grond latende liggen, nam gauw zijn fiets en vluchtte weg. Het meisje werd onmiddellijk per auto door de heer Oscar Decroos naar het gasthuis van Veurne gevoerd, van waar ze nog diezelfde avond naar huis kon worden gebracht.

Haar aanranding bracht hevige ontroering teweeg bij haar ouders, haar broer en haar drie zusters. Naar het schijnt konden twee kogels nog niet uitgehaald worden. Dinsdagnamiddag was het meisje buiten alle gevaar en kon ze reeds een gesprek voeren, maar ze moest nog enkele dag te bed blijven.

Zelfmoord van de dader
De rijkswacht van Lo werd onmiddellijk opgebeld en kwam spoedig ter plaatse. De opzoekingen naar de aanrander werden seffens begonnen.

Dinsdagmorgen werd tegen de Knokkebrug, gelegen over de Ijzer, op het grondgebied van Merkem, de velo van Vandenabeele gevonden, met er naast liggend zijn portefeuille met zijn persoonlijke papieren.

Dit werd ter kennis gebracht van de gendarmerie van Merkem. Vermoedende dat Vandenabeele in het water gesprongen was om zelfmoord te plegen, deed de gendarmerie peilingen uitvoeren in de Ijzer rond de Knokkebrug. In de namiddag, rond 13u30 werd het lijk van Vandenabeele uit het water getrokken. De jongen heeft dus na zijn daad zelfmoord gepleegd.

Dit drama heeft in heel de streek, waar beide families goed bekend zijn, veel ophef veroorzaakt.

Uit ‘De Poperingenaar’ van 20 november 1932. www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>