Roste mieren

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     704 Views     Leave your thoughts  

Dat was op d’ hofstede van Marcel Pieters op Godewaersvelde en die hofstee heeft verzonken en ’t en is maar de maarte die gesauveerd geweest heeft. Ze kroop uit het dak op het moment dat ’t rijze kwam met ’t land. Ziet, de hofstee was verzonken, maar het dak ze er nog niet in. Ze heeft toch nog kunnen uitkruipen. Dat heb ik altijd horen vertellen daar. Jeremie Versaevel weet dat evenwel. Hij heeft dat horen vertellen van zijn voorouders. Dat heeft verzonken door het kwaad. Dat was een hofsteekasteel. Ze hebben nooit niet ervan were gevonden. Ik heb nog  horen vertellen dat ze gedolven hebben en dat ’t al roste mieren waren.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>