‘s Nuchters een smoetstuutje

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 months ago     196 Views     Leave your thoughts  

Smoetn (smeren)
Smoetn (omkopen)
Smoetn (make up aanbrengen)
Smoetstuute (boterham met smout)
Smoor (mist)
Smoordundr (laaghangend onweer)
Smoorn (tabak roken)
Snaavers (‘s avonds)
Snak (voortrein driewielkar)
Snelzeekr (open vrouwenbroek)
Snetse (een levendig meisje)
Sneukeln (snoepen)
Sneukelaare (snoeper)
Snikkelaare (boottrekker)
Snikkeln (besluiteloos)
Snoens (over de middag)
Snofln (neus optrekken)
Snottekeise (snottebel)
Snuchters (in de ochtend)
Soezn (groene kool)
Soezn (zweveriken)
Soezn (middagdutje doen)
Speeche (blinken gelijk een spiegel)
Speeln (fietsspaken)
Spetteln (spartelen)
Spiekr (opslagplaats voor hop)
Sporrewaan (levendig kind)
Sporrewong (levendig kind)
Sprietelaare (gaffel)
Sprieteln (hop bewerken in de ast)
Sprietjespap (rijstpap)
Sprinkeln (stoelsport)
Spuns (raar sopje)
Spuug (speeksel)
Staakebandn (dier aan leidraad laten grazen)
Staakiet (afsluiting)
Staameln (stotteren)
Staanblienkn (onnozel staan kijken)
Stande (kuip)
Steeg (ongraag)
Steen (hard persen bij stoelgang)
Steendam (voetpad)
Steenput (ronde diepe waterput)
Steepereege (kuisvrouw)
Steepern (schuren)
Steeviester (stadsmens)
Stekr (roofvogel)
Stekkerdraad (prikkeldraad)
Sterk (butter) (ranzige boter)
Sterling (strak kijken)
Stesse (haarlok)
Stesse (greep stro)
Stik (akker)
Stinkr (persoon zonder moraal)
Stinkers (tagetes)
Streule (urinestraal)
Strieveln (stro aan dieren geven)
Strobbeln (tegen iets aan schoppen)
Strontaffaire (loense zaak)
Stuppn (buigen)
Stuukn (graanschoven recht zetten)
Stuute (boterham)
Sukkelaare (compassiewaard)
Sulfers (stekjes)
Swaateln (onduidelijk en rap spreken)
Swol (waardeloze soep)

900 Westhoekse dialectwoorden – verzameld door Adhemar Vandroemme

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>