Scapulieren en paternosters

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       6 months ago     260 Views     Leave your thoughts  

Lijst van de Watouse jongelingen opgeroepen tot de soldatendienst van het jaar 1913.

Bellynck Marcel, Debruyne Henri, Decnoop Maurice, Decock Abel, Dehuysser Georges, Dequidt Gaston, Deraeve Jerome, Gantois Camille, Huyghe Maurice, Knockaert Henri, Leurs Augustijn, Maerten Maurice, Matton Maurice, Ridez Julien, Spilleboudt Georges, Vandromme Alidor, Vanhamme Robert, Vanrenterghem Georges, Vermeersch Auguste, Vermeersch Germain, Bocket Jerome, Cnaepelynck Jerome, Lebbe Georges, Verhille Gaston.

Op het ogenblik dat deze en andere jongelingen tot het soldatenleven optrekken, zou het nuttig zijn dat ze de bijzondere aanbevelingen vandaag door ‘Het Ypersch Nieuws’ gegeven in geheugen hielden.

Men zou misschien aan deze jongelingen een korte gedrukte inhoud van deze raadgevingen kunnen bezorgen, die hun ten allen tijde van dienst kan wezen. Er is toch veel aan gelegen dat de jongeling uit het leger terugkeert; vroom van godsdienst, rein van zeden, en vast, maar desnoods plooibaar van karakter.

Ziehier nu enige korte opmerkingen.

1. De soldaat neme bij zijn vertrek met zich weinig geld en een kleine hoeveelheid kleren. Hij voorziet zich van een goed hang- of maalslot, gorde zich met het scapulier van Onze Lieve Vrouw, neme op zich een klein gebedenboek en een paternoster.
2. Aan de soldaat moet ‘s zondags gelegenheid gegeven worden om de mis te horen. In gewone omstandigheden is hij vrij van 8 ½ tot het tweede eetmaal. Noch arrest, noch bijzondere dienst, wat men ook mogen beweren, kunnen hem beletten zijn zondagsplicht te vervullen.
3. Om tot de H. Communie te naderen, mag de soldaat vragen om voor 8 ½ de kazerne te verlaten. Onder geen voorwendsel mag die toelating geweigerd worden.
4. Moest dit problemen geven of kwamen er godsdienstelijke of burgerlijke bemoeienissen voor, dat de militiaan zich kan wenden, zelfs schriftelijk tot de eerwaarde heer aalmoezenier van het garnizoen.
5. Jongelingen, bezoekt onmiddellijk na uw aankomst de soldatenkring, waar ge kommerloos uw tijd verslijt en van een eerlijk verzet geniet. Neem verder voor grondstelling u van herbergen en drankhuizen te mistrouwen.

Uit ‘Het Ypersche Volk’ van 13 september 1913
www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>