Schudden voor gebruik

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     396 Views     Leave your thoughts  

‘Meneere’, zei Mitje Zwaenebeke aan den docteur, ‘Ik ben hier achter dien flacon medecyne dat gy geordonneerd hebt voor mijnen man.’

‘Hie zé’, antwoordt den docteur; ‘alle ure een lepel, maar wel opletten van hem te schudden voor te nemen’. ‘Goed, meneere, zei Mitje’.

‘s Anderdags, den docteur komt kijken naar zijnen zieken. ‘Hoe is ‘t Mitje?’

‘Dood, meneere, mijn man is dood!’. ‘Hoe dood? Heeft de medecyne van gisteren niet gewrocht?’

‘Ja meneere, zegt Mitje, de medecyne kan stijf goed geweest hèn, maar den man was zoo delicaat dat hij niets meer en vermochte: hij heeft het schudden niet kunnen uitzien!’

Uit ‘Het Mannetje uit de Mane’ van 1986

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>