Serieus is èn hennegat

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       4 months ago     181 Views     Leave your thoughts  

Samenstellingen met het woord ‘gat’ komen er zo veel voor dat we ons enkel tot de meest gebruikte gaan beperken.

 

‘t Is eenèn mei e ‘n hoandegat (hij heeft een kaarsrechte rug, steekt zijn achterwerk uit en waggelt als een eend als hij loopt)

E makt fan z’n moent z’n sjytchat (hij houdt zjin woord niet)

E trap’lgat (een vrouw – mannen worden trappelaars genoemd – die onrustig en zonder specifiekie reden heen en weer loopt.)

E vyschat (een vrouw die zelden welgezind is – bij mannen is dat een vieszak)

E proat’lgat (een vrouw die babbelziek is – mannelijk is een babbelare)

E domgat (een vrouw die doorgaans een verkeerde beslissing neemt – mannelijk = dommekloot)

E poepchat (een vleinaam die sommige moeders meegeven aan hun kleine – O myn kleeeèn poepchatje)

En hennegat (een vrouw die veel domme praat verkoopt. Ze wordt weleens misprijzend è kloekhenne genoemd)

Serieus is èn hennegat (wordt geantwoord tot iemand die gezegd heeft dat je serieus of ernstig moeten zijn)

E zotgat (een liefkozende benaming voor een speels meisje of kind)

E kacht’lgat (letterlijk het achterwerk van een kachtel of veulen. Een groot rond achterwerk, een bijnaam die gegeven wordt aan mensen met een dik bolrond achterwerk)

E kukchat (wordt gezegd van iemand met een kleine gestalte)

E gatlek’r (een persoon die op een overdreven kruiperige manier vleit om een speciale gunst te bekomen)

E gatfoag’r (is iemand die zich niet bekommert om iets of iemand)

Van mijn grootvader die cduivenmelker was, hoorde ik meermaals dat hij sakkerde omdat zijn beestjes è gatprys gevlogen hadden, hij had maar één van de laatste plaatsen bekomen.

Gatkyk’rs syn vuuloars (in het kaartspel wordt dat soms gezegd tot iemand die de onderste kaart van het stapeltje kaarten bekijkt)

Uit ‘Scatologische spreekwoorden en zegswijzen uit de Westhoek van Willy Tillie’ uit 1993 (een uitgave van de vrienden van het Poperings archief)

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>