Simpelteit, geduld en compassje

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      9 months ago     306 Views     Leave your thoughts  

Contentement is de grootste rijkdom van ollemoale.

’T is moeilijk in andermans maage te kijken.

Ne veugel ku’j herkennen an zijn liedje, ne mens ku’j herkennen an zijn woorden.

Een beslissinge gepakt ’s nachts, kan dikwijls veranderd zijn ’s nuchtens.

De weireld is wat dat uuze gedachten d’ervan peizen.

Moest idd’ren mens zijne gebeur helpen, d’ er zoudt nooit entwie zonder hulpe zijn.

Ge kunt niet tegenhouden da zorgveugels over joene kop vliegen, moar ge kunt ze wel tegenhouden hulder nest te bouwen in joen haar.

Simpelteit, geduld en compassje moaken sjieke menschen.

En vriendelijk worretje kan etwies herte voor maanden upwarmen.

Beheers joen emoosjes anders goan ze joen overheersen.

Een armen mens is entwie die geen contentement bezit.

Het geheim van gezond te bluuven van geest en van lichaam is niet te treuren over ’t verleden, niet te sikaneren over de toekomst, moar te genieten van ‘t heden.

’T leven ku’t goe verstoan worden als we ‘t terugspoel’n in den tijd. Ongelukkiglik genoeg moeten we wel vorwoars leev’n.

Maagden zijn lijk zeepebellen: één stekske en ’t is gedoan.

Mekaar verdroagen is ‘t beste gelove.

Het geluk is lijk è kattepoeze: ge moe ze nie proberen te pakken, want ze komt zelve wel tegen joen benen wrijven.

’T geluk is lijk ne pieper: ge moet het delen om d’ ervan te genieten.

Het leven is lijk rien met de velo: o’j stopt van duwen val je d’ervan.

’T is niet de lengte van ‘t leven da telt, moar de diepte d’ervan.

De tragedie van ’t leven is niet dat ‘t zo rap gedoan is, moar wel da we veel te lange wachten om ‘d ran te begunnen.

’T is nie omda’j goe ogen he’t, da’j daarvoren écht ziet.

O’j punaizen gesmeten he’t, moe’j niet bervoete lopen.

E gesloten muulle vangt geen vliegen.

E zwart kieken legt witte eiers.

D’er is speelgoed voor iddren ouderdom.

’T leven is gemaakt van morgens en overmorgens.

De takken van ne boom hangen ossan stille, uutgezonderd o‘t waait.

Ge meugt nooit vragen an entwie om naar den oorloge te gaan of om te trouwen.

Houd ossan ne groenen boom in joen herte want misschien gaat d’ er up nen dag een fluutend veugeltje in komen weunen.

’T verleden ku’j nie verander’n, moa ge kunt wel ‘t heden verknallen deur te sikaneren over de toekomste.

Ol de menschen lachen in de zelfste tale.

Vanavond goaj rijker zijn o’j vandage gelachen, gegeven of vergeven he’t.

Thuis is de plekke waar da we meest van ol zagen, maar waar da we best van ol behandeld worden.

O’j te groat zijt voor ne kleenen job goaj te kleene zijn voor ne groten job.

Etwie die kan lachen met zijnzelven gaat bluven plezier maken.

Grote geesten babbelen over ideeën, kleene geesten babbel’n over menschen.

’t Leven is 10% wat da’j d’er van maakt en 90% hoe da’j der tegen an kijkt.

In ‘t boek van ’t leven staan de antwoorden nie in ’t zwart geschreev’n.

Beter worden in één stap: lacht è keer.

Vrouwen will’n bewoenderd worden, geiren gezien worden, willen è keer goe vaste gepakt worden, ze willen da’j der noa luustert en hunder respecteert en da ze nodig zijn. Venten willen geiren een ticket van Club Brugge.

Bandieten zeggen “joen geld of joen leven!”. Uuze vrouwen zeggen “joen geld én joen leven”.

Als vliegen zo veilig is, woarom noemen ze de luchthaven dan è terminal?

Hard werken gaat in de toekomst etwodde upleevern, de leegoart ofgeev’n nu betoalt direct.

E schoane pinte is ’t levenste bewijs da God us geiren ziet en ’t beste met us voren hèt.

Onwetendheid is zoete voor joen ziele.

Ge moe kijken met joene geest en luusteren mi joen herte.

Joen plekke vinden in ’t leven is gemakkelijker dan der te bluuven zitt’n.

Blend zijn van herte is gevoarlijker dan blend zijn met joen ogen.

De enigste maniere om vrienden te moaken is d’er zelve een te zijn.

O’j nie tegen de warmte kunt moe’j de stoove nie ansteken.

’T is ossan doenker juuste voar da’j joen ogen opendoet.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>