Sint-Pieter en het Kattenfeest

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       6 months ago     2487 Views     Leave your thoughts  

De Sint-Pieterskerk Woensdag eerstkomend, 22 februari 1928, herdenkt de heilige kerk het verblijven van Sint-Pieter als bisschop in de stad van Antiochië en het zal op die feestdag van de Sint-Pietersstoel in Antiochië geweest zijn, dat de Sint-Pieterskerk binnen Ieper ingehuldigd en geconsacreerd werd op het einde van de jaren 1000.

Immers; de slag van Cassel werd geleverd de 22ste februari van 1071. Robrecht de Fries, die stierf te Wijnendale ten jare 1092, bouwde volgens de gewetensvolle schrijver Meyer, uit erkentelijkheid voor die zegepraal op Richilde, kerken ter ere van Sint-Pieter in Brugge, Oostende, Torhout, Hulste, Oostkamp, Sint-Winoxbergen en Ieper.

Robrecht de Fries herbouwde ook de abdijkerk van Mesen die verwoest werd tijdens diezelfde oorlog met Richilde. Hij verleende aan Mesen, ter gelegenheid van de inhuldiging ervan, een vijftiendaagse jaarmarkt. Dit doende, volgde hij het voorbeeld van Boudewijn V, die te Rijsel, ten jare 1067, ter gelegenheid van de wijding van de Sint-Pieterskerk daar, begin augustus een jaarmarkt stichtte.

Wat ook als zeker mag aanzien worden, volgens gezegden van schrijver Warnkoenig (boek 5 bladzijde 33), is dat telken jare de 22ste februari in Ieper een jaarmarkt begon die verscheidene weken duurde.

Op die jaarmarkt, in 1127 waren er Lombardiërs aanwezig, aan wie Karel de Goede, enkele dagen voor zijn marteldood op 2 maart, een zilveren beker kocht.

In 1514, als die jaarmarkt reeds fel aan het dalen was, werden er nog 347.000 stuks laken van 20 ellen verkocht en die jaarmarkt die later verhuisde naar de tweede zondag van de Vasten is geworden het ‘Kattenfeest’.

Als men nu de volgende vraag stelt dat algemeen gezien de oorsprong van de jaarmarkten een kerkwijding was, welke kerk zou er dan in Ieper geconsacreerd zijn? De 22ste februari, op de feestdag van de Sint-Pietersstoel in Antiochië?

Het is duidelijk dat men dit mag beweren. Het is heel waarschijnlijk, om niet te zeggen zeker dat op die dag de Sint-Pieterskerk geconsacreerd werd en dat het Kattenfeest ervan de kerkwijdingsmis moet geweest zijn.

Uit ‘Het Ypersche Volk’ van 18 februari 1928

www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>