Smartelijk ongeval in Sint-Jan

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     524 Views     Leave your thoughts  

Sint-Jan bij Ieper

Maandag avond rond 5 1/2 ure gebeurde alhier een smartelijk ongeluk bij Henri Lesage, landbouwwerkman, wonende op de plaats te Sint Jan.

De kleine Emma Lesage, 10 jaar, is schrikkelijk verbrand door de vlammen eener petrollamp welke omgestooten werd en ontploft had. Ziehier in welke omstandigheden:

Emma Lesage speelde op den huisvloer, terwijl haar jonger zusje Martha op eenen stoel klom, om iets van een kasken te nemen waarop eene brandende petrollamp stond en door onvoorzichtigheid wierp zij de lamp af, welke ontplofte, en weldra stond Emma in volle vlam.

Vrouw Lesage, die ook binnen was, liep verschrikt met haar kind buiten en riep op hulp. De beenhouwer Emiel Wilde en de briefdrager Emiel Debeuf warens seffens erbij ,sloegen den briefdrager’s mantel rond het kind en konden alzoo de vlamme uitdooven.

Het kind was erg verbrand aan het hoofd, handen, beenen en bijzonderlijk het lijf. Donkter Dochy heeft haar de eerste zorgen toegediend, doch vruchteloos, het ongelukkig meisje is in den nacht van dinsdag tot woensdag, rond 2 ure, aan de gevolgen harer schrikkelijke brandwonden overleden.

Uit Het Nieuwsblad van Yper en het Ommeland van 20 januari 1906 (www.historischekranten.be)

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>