Snaps, likeuren en sterke drank

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      3 years ago     582 Views     Leave your thoughts  

Maar Lammen, zei onze Wannes, hoe mag het toch komen, dat de vrouwen zooveel langer leven dan de mannen?

Dat komt, zei onze lammen, doodeenvoudig omdat thee en koffie veel gezonder zijn dan jenever.

Snaps, likeuren, sterke drank

Maken ‘t brooze lichaam krank,

Water, koffie, melk of thee,

Deelen levenskrachten mee.

Dus – hierin ligt het verschil

Rijdt gij geerne HARD of STIL?

Hoe meer dwaas of snel gij rijdt,

Zooveel korter is uw tijd;

En houdt dit er bij in ‘t zicht.

Dus: hoe gij het overlegd,

Te veel stoom is altijd slecht.

.

Da’s goed, zei Wannes, maar weet gij nu waarom meisjes vroeger mondig zijn dan jongens?

Neen ik, zei Lammen,

Awel, zei Wannes, dat is omdat onkruid sneller groeit.

.

En onze Lammen stond stom!

Uit ‘Het Nieuwsblad van Ieper en het Ommeland’ van 29 december 1906 – www.historischekranten.be –

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>