Snippe en de garde van Lampernisse

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      3 years ago     631 Views     Leave your thoughts  

Dit gebeurde enigte jaren vóór de laatsten oorloge. Z’hadden è nieuwe garde te Lampernisse, en volgens dat de menschen van de prochie wisten te zeggen, wos ‘t verre van è gemakkelijken. Nu, ‘t moet zijn dat ‘t waar wos, want in d’eerste paar maanden dat ‘n ie daar dienst deed had ‘n ie ol meer processen gemaakt of d’oude garde in geheel zijn tijd ..

De laatste twee dat ‘n ie gestekt hadde waren boer Fernient en Manse Rammelare. Den eersten omdat de distels hoger groeiden of zijn hagen en de tweede omdat ze oltijd eens en anders deur ‘t dorp reed met è veloo zonder plate en ‘n halve belle. Fleltje Snippe, ‘n ouden tjoolaare, hadde ‘t oek bijkans zitten omdat ‘n ie op route wost met zijn veeloo met è fermen stik in z’n botten. Maar Fileltje hadde dat op ‘n uuvollige manlere kunnen explikeren en èwos er vanof gekommen met è groote vermaning.

Op è zundagachternoene, kortelings nadien, dat er velokoers geweest wos aan ,De Meiboom’ stoegen z’achternaar nog met eenigten in d’herberge aan den toog te klappen. Fieltje Snippe wos daar ook bij, maar den dienen wos ossan aan ‘t zagen teegen boer Fernient om è pinte te krijgen. Op dtt moment kwam de garde daar binnen. Ie keek eerst è keer met veele otoriteit wlen dat er daar ol aan den toog stoeg, smeet meteen de twee uutenden van zijn blauwen kapuchon olweerskanten over zijn ellebogen, haalde zijn toebakdoze voor den dag, en begoste op zijn gemak è sigarette te rollen.

Boer Fernient, die dlrekt peinsde op zijn proces, pakte Snippe bij ‘n arme en vizzelde in z’n oore: ‘Ols je durft zeggen teegen de garde dat het de grootste schoelie is van de streeke, gaan ‘k trakteren met è geheelen bak.’

‘Wel, Ols ‘t maar dat is’, zei Snippe. Ie draaide hem halvelings met zijn rugge naar de garde die è paar stappen verder stoeg, sloeg met zijn vuist op den toog dat de glazen ruttelden en riep luude: ‘ik zeggen dat de nieuwe garde de……’.

Ie ‘n hadde den tijd niet om meer te zeggen, want de garde hadde hem ol bij zijn kraag …’Wuk weet je jij te zeggen van mien, vriendschap?’
‘Potverdikke, garde .., ‘k wiste niet dat je gij binnengekommen wos, héwè, da’k djuuste tewege wos te zeggen … de nieuwe garde is de fraaiheid zelve!’
‘Ha’, riep de garde, ‘best dat je dat alzoo è draai geeft, makker . . . anders kreeg je direkt è proces voor smaad aan de politie’
‘Jamaar, garde … wuk wil je gij zeggen, wuk is dat eigentlijk smaad aan de politie?’ vroeg Snipppe onnozel weg.’Héwè’ explikeerde de garde, ‘dat is ols je gij entwot zegt tegen mine dat mien affronteert.’

‘Ha…, nu verstaan ik ‘k het’ knikte Snippe, ‘onke ik nu zeggen tegen joen …garde je zijt den grootsten schoelie van geheel de streeke, je zou gij mien daarvoren è proces geven’.

‘Jaa’k en zeere! Probeert dat maar è keer!’. ‘Neen ik wel!’ lachte Snippe …dat is nu è keer ‘t verste van uus gedachte, ennée boer Fernient?

Kwaak in De Ijzerbode van 1977

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>