Spokerij aan ‘t Kattekerkhof

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     503 Views     Leave your thoughts  

Dat was in ‘t jaar tiene dat ik hoorde zeggen dat op Sint-Jan, van ‘t Wieltje naar Sint-Julien komende, dat het spookte aan het Kattekerkhof. Als er daar mensen waren die afkwamen, dat ze ossan heel in zweet waren en dat ze nooit geen stap vodder gerochten.

Dat gebeurde rond ten enen van de nacht tegen dat ze konden vooruitgaan. Het was alzo lijk een bleksemslag die gong en toe kosten ze weg.

Zelve mijn vader heeft dat nog tegengekomen als hij van Frankrijk kwam als hij voor de beten ging. Vader kwam thuis en zegt hij tegen moeder: ‘Moeder’, zegt hij, ‘ik heb van heel mijn leven nog nooit geen zulke toeren tegengekomen. Ik kom daar aan het kattekerkhof en als ik daar kom, ik kan daar in d’eerste minute geen stap meer gaan en al met een keer moet ik daar gaan en gaan en ik vervodderen niet en ‘t zweet loopt van mijn aanzichte.’

‘Kijkt een keer’, zegt hij, ‘hoe nat dat ‘k zijn van mij te weren voor thuis te geraken. Al dat ik daar gezien heb, waren twee grote ogen en toen lijk een bleksemslag. Twee brandende ogen, juist bij de citèren van ‘t kattekerkhof.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>