Spreuken en gezegden te Izenberge

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     1547 Views     Leave your thoughts  

Men kan niet schijten al vliegen: iets toch niet zo rap kunnen, onnodig aan te jagen.

Die nie besnot is moe zn neuze nie vagen: wie niet schuldig is moet zich niet verontschuldigen.

Gesneên en genezen.

Men kan geen wijn tappen uut ‘n anzielvat.

En hét meer snot in ze neuze of geld in ze beuze: wordt gezegd van iemand die het hoog op heeft.

En hét vele wind in z’n broek: het is een hovaardigaard.

Een ander mag ton uut é vule pot eten : de vuiltjes kuisen.

Is lange weg, die nooit én komt.

Die ze gat verbrandt goa moeten op de bledders zitten (bledders : blaren).

]e kijkt lik é zieke koe op en hond

E je ‘t zwijns gat é kust té ben je vies gezind?

J’ het er zovele verstand van, of é zwijn om telen te lekken.

Hij of zij heeft al in veel waters gewassen gewist.

Dat ‘t werken een zwijn ware, hij zou ‘t de 25 december dood doen.

Alle goaten zijn trekgoaten zei de vint, en é sloot de schapraaideurs.

‘t Zijn sterke benen die de wilde kunnen droagen; wilde: weelde.

Je zoedt én hoend in ze koente bijten : niet meer weten waar aanvangen van miserie of tegenslag.

‘t Is verkeerd en gheele verdroaid, woa dat ‘t hoantje zwygt en ‘t hennijge kraait.

Kijkt en uil in ze gat otten gin puyden é schijt.

Je moe lange werken eer da’ j honderd kilo’s weegt.

Werken is zalig moa leeg lopen is heilig.

Je goa wel zichten da j’t gruys hoedt.

Schoone liejges é deuren dikkers nie lange.

E kort liejge is gauw é zongen.

Twee zielen in een kloeffe: twee zielen in een zak.

Sint Lievin zit in mijn rik: ik zit geplaagd met reuma.

Woa da Ons Heere al zijn schoon brood in steekt: wordt gezegd van een dommerik.

E’ stroo zien in én anders ooge, en de bundel nie zien op z’n eigen rik.

L. Vanheule in Bachten de Kupe van 1969

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>