Stien Hennepoot uit Gyverinckhove

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     662 Views     Leave your thoughts  

Stien Hennepoot uut Gyverinckhove was è simpel boertje maar zo dom nog nie of da zijn klakke stoeg. Stien moeste djuuste gelijk vele boeren olle jare zijnen pacht gaan betalen aan zijnen propetaris. Ie ging daarvoren oltijd de voorlaatsten maandag van oktober…ja… Stien ’n wos eigentlijk nooit stief rap in zulke dingen.

Zijnen propetaris…een soorte van een kasteelheere weunde tegen Gent en ’t wos een fraai groot ende om tot daar te geraken. Maar goe of slecht weere… op zijn dag pakte Stien den tram naar Veurne en vandaar den trein tot aan Gent, en daarachter een soorte van elektriek tramtje tot djuuste buuten ’t stee…’t wos daar da Meneere weunde.

’t Kwam oak alzoo van dat voyageeren, geheel de voornoene da stien zijnen buuk robbelde meer of è beetje ols ‘nie daar toekwam op ’t kasteel, bijkans rond den noene. Stien belde, zette zijn klakke min of meer rechte, trok zijn veste een beetje effen…. En de deure ging open. Eenoud kadran van een maarte kwam voren, liet ’n binnen en slafferde deur een groten gang rechte naar een kleen wachtplekske waar da ze Stien met den kleenen dienst binnenstak.

Maar ’t en deurnde nog nie ol te lange of den propetaris kwam, en achter een beetje kouten en rond den pot draaien gaf ’n ie te verstaan dat den pacht entwodde naar omhoge gegaan was. Ja…’t waren toch zulke moeilijke tijden voor ’t steevolk wist ’n te vertellen en ’t wos bovendien dier leven voor de propetarissen.

Stien snoffelde wel è beetje..maar haalde olgelijk zijne portefeuille uut en van duust gelukken dat de boerinne een paar brieftjes meer meigegeven hadde of ie kwam te kort om naar huus weere te keeren. En ols ’t ollemale effen en klaar gespeeld wos zei den propetaris….Stien…ge bluuft gie zeker met uus om ’t eten van den noene? Bè…’k zou kunnen…zij Stien.

Met zijnen ijdelen buuk van ’s nuchtends zette Stien hem bij… peinzende van hem daar è keer dikke te doen aan dienen heerenkost.

Maar ’t liep maar pover of…want dat ging daar zo nauwe en zo geschreept aan dien tafel, dien heerenkost wos zo deerlijk en mager en ’t wos daar ol zo profijtig bedeeld…elk zijn teljoore…met daarop ’t geraamte van een verarmoed patrijzetje…met vuuf zes blaadjes salaa daarrond gesmeten.

Potverkrikke….peinse Stien….ol dat spel draaien en keeren naar de vier windstreken en wrikkelend en stekkend met zijn forschette en zijn tanden achter ’t vlees da bijkans nie te vinden ’n wos…is dat nu de patrijze zelve of is ’t den overschot?

En ols ’n ie dan olgelijk het laatste beentje tot ’t laatste vezeltje hadde afgeknaagd wos ’t zo schamel uutgevollen dat ’n ie met groten honger van tafel opstoeg.

Zo Stien…..zei meneere den propetaris…die minder op zijn woorden zag of op zijn ’t eten en drinken…ols’t joen gaat believen…en wanneer ga je gie da è keer herdoen? Rechtuut …meneere…zei Stien… en ie zette hem weere neere.

Sjors – uit de Ijzerbode van 1971

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>