‘t Is al effen, zei Kamiel

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     420 Views     Leave your thoughts  

‘k Peinsde wel dat er iets haperde, zei Klaai en hij schepte een pad uit zijn pap.


Al dat wachten dient tot niks, zei Kies en hij trouwde op twee en zeventig.


Wat een geluk, zei de schouwveger, en hij viel uit de schouwe in een smoutpan.


Gedane zaken hebben geen keer, zei Smul, en zijn geld was op.


Ik zal er wel komen, zei Klink en hij schoot vliegen met een tweeloop.

Alles op tijd en stond, zei Cissen en hield zijn Pasen op Drie-Koningen


‘t Moet niet altijd ‘t zelfde zijn, zei de zot en hij hing zijn hemd over zijn broek.

‘t Is al effen, zei Kamiel en zijn huis was afgebrand.


Men vindt meer huizen dan kerken, zei Theunis en hij wierd op straat gezet.


Alles moet buigen voor ‘t mensdom, zei Sarel Lappers en hij stekte zes keer naar een peme.


Wie weet, waar men paling vangt, zei Pee, en hij zette zijn ruike in een wagenslag.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>