‘t Is een triestige menoage

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     366 Views     Leave your thoughts  

We leven lijk da we kunnen en nie lijk da we zou’n willen.

Pasjiensje: uut ieder gras komt er uuteindelijk melk.

Vele menschen, vele geesten.

Nie olles mi wuk da’j boft is goed, nie olles waarvoren da’j reklameert, is slecht.

O’s de visschen nie bijten dan worden de worms gespoard.

De mond da’j mee lacht is ook de mond da’j mee blet.

’T is beter een kleen beetje goed te doen, dan vele slecht.

Ge zoudt beter eerst kijken naar de moeder’s manieren voar da’j met de dochter trouwt.

’T is een triestige menoage als ’t henneke luuder kroait dan den hoane.

Een schoonmoeder is ossan vergeten da ze schoondochter geweest is.

O’j niet schoone gekommen zijt voor joen twintigste, nie slim voor joen dertigste en nie rijke voor joen vijftigste gaa’jt nu ook nie meer kommen.

Den dezen die nere ligt met zijnen hond, stoat rechte met zijn vlooien.

Joen gasten en joen vis begunn’n te stinken achter den derden dag.

Ne moat van ollemoale is nen moat van niemand.

Hoe meer da’j roert hoe meer da ’t stienkt.

Steekt joen tonge in ’t midden van joene mond!

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>