‘t Is kermis in Wervik

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       6 months ago     189 Views     Leave your thoughts  

Kermis in Wervik

‘t Is kermis! Weken op voorhand reeds kregen de huizen een schildering, werden beplakt en geplaasterd, en van boven tot beneden.

De kelders ook zijn goed voorzien! Een gistend vatje bier om de dorst te lessen en de spijzen te begieten, en malse stukken vlees, dikke geurige koekenborden, grote stukken verse boter, zwarerzijpen jeugdige suikerboontjes en dikgevulde smierige taarten voor de spijskaart! ‘t Is kermis!!

‘t Is kermis! Mijn haar is ook de mode meegekomen. Mijn gebuur Goeraad kloeg daar zoëven om de talrijke uitgaven, putten in de grond! Hoor liever, zegde hij mij: ‘voor mij Jan Goeraad een splinternieuwe broek en vest met sleppen tot over mijn knieën; voor Wantje, mijn wijf, een even nieuwe bepluimde en bebloemde mutse, een zijden boord aa bundels tedere wortels, dichtgesloten krijtwitte bloemkolen, hele ver haar kraag en een hele hoop veranderingen aan haar kleed. en in verf en kleursel gestoken. Overal, binnen, hebben de moeders overvloedig gewassen en geschuurd, gefrot en gewreven, en vloeren en zolderingen, wanden en muren, deuren en vensters, potten en pannen, blinken en gloeien, louter van de netheid en de deugd!’

‘Voor Miel, de oudste, een nieuwmoden klaphoed, een col in “kalietjoe” en nieuwe garelen aan zijn broek. Voor Liza, een cachemiren bloeze met passe-menterie op de rug en mouwen in kant. Voor Fientje, een paar verlakte bottienen, twee kalietjoetjes voor de hielen en een paar kousen of twee; en voor Bertje, de jongste, een blinkende stekvooie en ferme zolen op zijn schoenen.’

‘t Is kermis! Hier en daar op de achterplaats van sommige herbergen, rijzen sedert een paar dagen, als monsterachtige doodskisten gelijk, danstenten en orgelkoten op. Drie volle dagen en drie halve nachten zullen verwilderde, uitgelaten jongelingen en jonge dochters in dolle zwier, tot schuimens toe bezweet, als walgelijke zotten en zottinnen schijveren en ronddraaien!

Moeders zullen zuchten, wenen misschien. Hier, zal zulke jongeling zijn gezondheid; dààr, zulke jonge dochter deugd verliezen. Dwaze, onverschillige, plichtvergetende vaders past op! Vooraleer het te laat is. De gezondheid, de ziel van uw kind staat op het spel! Waar blijft gij met het gezag waarmee ge zijt bekleed, en waar ligt de roede waarmee gij u eertijds gehoorzamen deed?

‘t Is kermis! Hele reken barakken, tenten, koten, cirkussen en paardenmolens bedekken de Steenackerplaats. Wonderen en zeldzaamheden in overvloed. Koeien met twee koppen, wilde mensen die vuur eten, honden die kaarten, leeuwen en tijgers die vechten, beren die de trekorgel spelen, en vooral…. een ardige, aardige beeste waarvan niemand de naam kan raden! ‘t is kermis!

‘t Is kermis, doch niettemin zullen de deftige en welopgevoede kinderen zich goed gedragen. Bij mijn buur Goeraad, ‘t is te voorzien zal alles in regel gaan. Miel, nu 24 jaar oud, zal zich wel goed verzetten maar ‘s avonds zal hij op tijd en stond thuis zijn.

Liza en Fientje zal men in geen danszalen zien. En snotneuzige, kiekenkoppige kermisvrijers zullen zich wel weten op afstand te houden. ‘t Is waar; Miel, Liza en Fientje Goeraad zijn verstandige en deftige kinderen, maar om de waarheid te zeggen heeft Wantje, hun moeder, haar op de tanden en ogen in de kop, en Jan, de vader, als hij zich doet gelden, doet hij dat voor twee, een man en vader op zijn plaats.

‘t Is kermis! Goede lezer, ze weze u verzettelijk en zalig.

Oom Klopaert

Uit ‘Het Ypersche Volk’ van 16 augustus 1913
www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>