‘t Is verloren geschuifeld

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 week ago     89 Views     Leave your thoughts  

Volksspreuken waar dierennamen in voorkomen

 

Hij is zoo zot als ‘n keezemeeze,
Als de koekoek en de pimpermeeze.

De hennen liggen daar allen
met hun steerten naar de markt.
(leggen weinig eiers).

Waar ‘t aas ligt, vergaren de gieren.

Schrijft het op de balke, de kalvers
en zullen het niet uitlekken.
(Van een schuld die nooit betaald wordt).

Twee katten aan een’ muis,
Twee vrouwen in een huis;
Twee honden aan een been,
Komen zelden overeen.

Twee mussen aan een korenaar,
En maken nooit een vreedzaam paar.

Pier zit vul vier,
Lijk eene mussche vul suiker.

Doet ge ‘nen ezel wel,
Hij beloont u met zijn scheten.

Als twee honden om een been vechten,
Den derden loopt ermêe weg.

Er zijn paddepoten in dat lijnwaad.
(dunne of slechte plekken).

Trien met heur paddebillen.
(magere benen).

Hoe nader den hond,
Hoe nader de bete.
(het gevaar).

Ieder mannetje
Heeft zijn wulvetandetje.
En ieder vrouwtje
Haar schapeklauwtje.

Daar zijn luizen, (bloedluizen)
in ‘t land.
(pemen in het land)

In iets betrut zijn
als een henne met 17 kiekens.
(overladen zijn).

Kermissen zonder danspartijen
zijn witte meerlaars.

De dwingelanden vallen in hun schatkamers,
lijk de eksters in hunder nesten.

Een eerlijk herte en ‘nen gebonden hond,
lijden veel.

Aan zang, spel en peerdenrennen,
Kan men eenieders zotheid kennen.

Wie met de honden slapen gaat,
Niet zonder vlooien op en staat.

‘t Is verloren geschuifeld
Als ‘t peerd niet en wilt pissen.

Hebt ge de Koekuit gehoord dè ?
(aan iemand die vroeg opstaat)

Uit ‘Volkskundige Almanak ‘t Beertje’ van 1938

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>