‘t Stikt op gin scharding

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 month ago     125 Views     Leave your thoughts  

De onverschilligheid voor het werk van de evenmens wijst naar misplaatste eigendunk.

Zij die geen belangstelling voor iets of iemand opbrengen worden met volgende bewoordingen gelaakt :

“E vaagt er ze gat an”.
“E vaagt er ze kl… an”.
“E vaagt er ze djiep an”.
“E vaagt er ze botten an”.
“E n’is in den Heêre g’rust”.

“E volt uut de lucht” – Hij weet schijnbaar van niets.

‘E n’is kort van memorie” – Smalend gezegde aan het adres an een vergeetachtig persoon.

Variant:
” ‘t Goat alhier in en ‘t komt oldoar uut” en men wijst op de oren,
“E gebaart van Ko” – Hij veinst uw vraag niet te horen.

Varianten:
“E gebaart van den drol”.
“E ‘n hoort nie langs die kant”.

Bij het opperen “men wordt dit gewoon!”volgt het rake antwoord:
“De duvele is ook gewend van branden”.
“ ‘t Zie’n ol koenten” – Niet de moeite waard er over te spreken :

Varianten:
“ ‘t Is lul in zakches”.
“ ‘t is zêever in pakches”.
” ‘t Zie ‘nol klaps tegen de vaak”.

“‘k Wèche wiens hoofd dat er tegen toen zêer doet” – Gezegde wanneer over de toekomst gesproken wordt.
“E n’èt van ze rik eschoven” – Zich wit wassen in een delicate zaak.
“We zeggen juuste goendag en goenavend tegen mekoar” – We zoeken weinig omgang met elkaar.

” ‘t Stikt op gin scharding” – Het komt op geen kleinigheid aan.
“E trek het kort” – Hij wil er vlug vanaf zijn.

Variant:

“E makt er nie vele gin spil van”.
“Ken num noch van hoar noch van plumen” – Hij is mij totaal onbekend.

Van handelaars die hun goederen met een miniem winstje afstaan, wordt gezegd:

“Ze smiett’n ‘t achtre je kop”.

” ‘t Is gin zeggen an” – Onnodig er veel woorden aan te verspillen.

” ‘z’E n’um vierkante loaten stoan” – Onbeleefde vorm om iemand te negeren.

” ‘t It gin brood” – Wij hebben er alle tijd voor.

“E lopt weg zoender boe of ba te zeggen” – Het onbeschoft aftrappen.

“E schud ‘t van ze nekke” – De verantwoordelijkheid aan een ander overlaten.

“Ze gon ‘tin ‘n dóoboek loaten” – De zaak zal geen verdere gevolgen hebben.

” ‘t Is è g’hêele smete ! ” – Het loont de moeite niet om er over te spreken.

Variant:
” ‘t Is è g’heêlen opraap ! ”
“De n’eenen is nie bet’re of den andern” – Toepasselijk op personen bij wie men tevergeefs voor het bekomen van een gunst heeft aangeklopt.

Variant:
“Stikt z’ol in è zak, de besten è deugt niëe”.
” ‘t Is vo gin hofstêe” – Gezegde, veelvuldig gebruikt bij een gezelschapsspel, waarbij het om geen grote sommen gaat.
” ‘k Zie’n doa vet mee” – Wat kan ik daarmede aanvangen ?
“Kun d’er gin kop an krieggen” – Ik snap er geen zier van.
“’d’Er zîe’n gin potten bie gebroken” – Het is minder erg dan wordt verondersteld.

“’E zit op me rik nieè” – Hij is me hier niet te veel.
“E zieè ‘t gat schoone” – Een gunstige gelegenheid afwachten om er van onder te muizen.

Os ‘tol te schiettebroekk’ uutkomt” – Bij slot van rekening is de zaak geen kopbrekens waard.

“Achter n’uus zien ‘t ollemale kletsekoppen” – Aan de grillen van het noodlot valt niet te tornen.

Variant:
“Os de ‘n hemel volt, liggen w’ol d’roendre”.

Scheldwoorden:
Klotvag’re
Droogzak.

Uit ‘Snippers uit de Veurnse volksmond’ van Albert Dawyndt (1982)

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>