‘t Voetbal van Veurne

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      2 weeks ago     156 Views     Leave your thoughts  

Fonten Lawaai van Veurne hadde oltyd in ‘n bouw è wrocht, maar, met dat ‘t zoo slechte ging in die branche, wos ‘n ol è jaar op brugpensioen. Sedert dat ‘n è trouwd wos, hadde ‘n oltyd in Veurne è weunt omdat dat daar gemakkelyker wos voor z’n werk. Maar, nog voor dat ‘n op pensieon ging, wos ‘n iel ol van plan weere naar Houtem te gaan weunen op ‘t doeningske van zyn ouders dat ollange leeg stoef.

”k gaan dat schoone verdoen’, zei Fonten teegen Blanche, zyn vrouwmens.

‘Inderdaad, ie en Fieltje Schaave, die oek è echten kalfateraare wos en in Houtem weunde, hadden dat, van binnen en van buiten, zo schoone arrangeerd dat ‘t op è villatje trok. Fonten wos è bekwaamen vent in zyn werk, maar ‘t wos ‘t ontzien ols ‘n zyn mond openzette…

‘t Wos è grooten supporter van ‘n voetbalklub van Veurne en olle zundaage ging ie gaan kyken ols ze speelden.

‘Zwygt wei’, hadde Blanche nog verteld teegen Lisa van Fieltjes…’Ik hèn overtyd nog mei è weest…maar j hadde den nuuzen daar moeten hooren. Dat wos geheel ‘n tyd roepen en schreeuwen en teegen olle man diskuteeren, ‘k wos beschaamd da’ myn ooren gloeiden! En ‘t schoonste van ol wos ols ze verlooren hadden en da’ we weere thuus kwamen, toen deed ‘n van geheel ‘n avond zyn mond niet meer open, djuuste gelik dat ‘t myn schuld wos’!

Op ‘n zaterdag, dat Fonten en Fieltje ‘n voordam op è daan hadden, gingen ze rechtover een gaan drinken in ‘De Meiboom’. De bazinne bofte teegen Fonten dat zyn doeningske nu zoo schoone was. Fonten wos daarmei natuurlijk è dient en ie trakteerde nog è keer.

‘Zeg è keer Fiel’, zei Fonten….’zy ‘j gie geen amateur van naar ‘t voetbal te gaan kyken naar Veurne?’
‘Bah jaak!’, zei Fieltje, …’ols Lisa ‘t akkoord is.’
‘Héwè, ‘k gaan joen zundaage meipakken met myn auto. Met de vrouwmenschen moe je niet inzitten, vent!’, lachtte Fonten, ‘ze gaan wel hulder plan trekken tegaare!’

‘t Wos è maand laater, op è zundagachternoene. Fonten en Fieltje waaren weere naar Veurne naar ‘t voetbal en Blanche zat bij Lisa van Fieltjes heuren achternoene te passeeren. ‘t Gerochte aan d’ heure dat de mannemenschen moesten thuus kommen.

‘Zou ze weere zoo lange weg bluuven gelijk de laatste keer?’, vroeg Lisa.
”t Is te ziene of Veurne è wonnen of verlooren hèt’, zei Blanche.

‘n Beetje laater hoorden ze de voordeure opendoen en Fieltje kwam binnen.
‘Héwè, waar is de mynen?’, vroeg Blanche. ‘Ol naar huus’, zei Fieltje ol zyn veste ofdoen.

”t Is da’ze verloren hèn!’, zei Blanche en Fieltje knikte.

”k Ga weere è geestigen avond zyn thuus zenne’, kloeg Blanche, ‘n gaat ‘n daar weere zien zitten met zyn mond vul tanden!’

‘Van deze keer niet wei’, zei Fieltje. ‘Hoe? Waarvan datte?’, vroeg Blanche.

‘Omdat de Langen Catrysse, achter de match zyn vier voorenste uut è sleegen hèt’, zei Fieltje.

Kwaak uit de Ijzerbode van 1983

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>